HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

34. Tổng Kết Kinh Duy Ma Cật.

05 Tháng Chín 20178:41 CH(Xem: 1568)

Bài 16: Tổng Kết Kinh Duy Ma Cật.
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 12 tháng 8 năm 2017.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,075,992