HỘI NHẬP

42. Thức Uẩn (Tiếp).

12 Tháng Chín 20179:53 SA(Xem: 1381)

Bài 5: Thức Uẩn (Tiếp).
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 30 tháng 8 năm 2017.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn