HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

45. Tâm (tiếp).

24 Tháng Chín 201710:05 SA(Xem: 1701)

Bài 8: Tâm (tiếp).
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 31 tháng 8 năm 2017.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,075,992