HỘI NHẬP

50. Tổng Kết Lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã.

05 Tháng Mười 20179:33 CH(Xem: 1356)

Bài 4: Tổng Kết Lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã.
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng Berlin ngày 21 tháng 9 năm 2017.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn