HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  52. Thực Tập Mắt Nhìn.

  Saturday, December 9, 20175:09 PM(View: 1865)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã tại đạo tràng Nam Cali ngày 23 tháng 10 năm 2017.

  Reader's Comment
  Wednesday, September 11, 20196:03 PM
  Guest
  Su Co oi ! Con cach nhin nao khac nua khong ?
  Truoc day, con co hoc voi HT Minh Chau . HT day , tat ca phap cua Duc Phat day, nhu nguoi dung ngoai cua nhin vao trong nha ... . Khi do con chi lam duoc truoc khi ngu ( Thay toan than minh dang nam tho. )
  Den nay con thuc theo: YouTube “Thuc hanh 10 buc tranh chan trau cua thien tong “ . Den buc so 7 , con thay hai ben. Buc so 9 , con thay bao trum ... , khong biet co dung khong a ?
  Con cam on Su Co .
  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,259,215