HỘI NHẬP

56. Tổng Kết Lớp Thiền Căn Bản.

09 Tháng Mười Hai 20175:20 CH(Xem: 1191)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng lớp Thiền Căn Bản tại đạo tràng North Carolina ngày 7 tháng 12 năm 2017.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn