HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 2, 2017 - Tại Thiền Viện.

Saturday, December 23, 201712:59 PM(View: 1923)

Tháng 2

TẾT 2018

Mùng 1 Tết nhằm ngày thứ sáu 16- 2- 2018

  • Tháng 2- 3- 4: Khóa An cư Kiết Xuân tại Tổ Đình cho Tăng Ni.
  • Lễ Xuất Gia chính thức: tổ chức ngày mùng 2 Tết, thứ bảy 17- 2- 2018

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,136,757