HỘI NHẬP

61. Bài giảng Đại Chúng tại Perth.

12 Tháng Mười Một 20182:00 CH(Xem: 580)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng Đại Chúng tại đạo tràng Perth, Úc Châu ngày 30 tháng 9 năm 2018.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn