HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

98. A la hán Và Bồ tát Đạo

23 Tháng Mười Hai 201811:45 SA(Xem: 1197)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng trong Khóa Trung Cấp 3 Bát Nhã tại đạo tràng Nam Cali ngày 3 tháng 12 năm 2018.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,078,428