HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  Tháng 6, 2019 - Các Khoá Tu Học Tại Úc châu.

  Thursday, January 31, 201912:02 PM(View: 2353)

  THÁNG 6

  ÚC CHÂU

  ADELAIDE:

  • Giảng đại chúng: giới thiệu giá trị của Thiền Phật giáo đối với thân, tâm và trí tuệ tâm linh của con người.

  Ngày thứ bảy 1 và chủ nhật 2

  • Khóa Thiền Căn Bản

  Nội dung hướng dẫn:

  + Thực tập Thiền ChỉThiền Định bằng cái Biết không lời

  + Giáo lý: đặc điểm của cái Biết có lời và cái Biết không lời.

  + Phân biệt Mindfulness và Awareness.

  + Thiền Quán: Tam pháp Ấn

  Từ ngày thứ hai 3 tới ngày thứ năm 6 (4 ngày)

  Ban tổ chức: Trưởng Đạo tràng: cô Hoàng Thường <lastingtran@yahoo.com>

  Trưởng Ban Tu Học: Cô Hữu Vi.

  CANBERRA

  •         Khóa giảng đại chúng 2 ngày cuối tuần giới thiệu Thiền.

   Thứ bảy 8 và chủ nhật 9

  • Tham quan thành phố Canberra : ngày 10 & 11
  • Khóa Thiền Căn bản: (5 ngày)

  Từ thứ tư 12  tới chủ  nhật 16

  Ban tổ chức: anh Thiện Quốc <quoccuong_inoz@yahoo.com>

  CAIRNS:

  • Khóa Thiền ngắn hạn song ngữ Việt - Anh

  Ngày thứ ba 18 và thứ tư 19

  Ban tổ chức :Ông Thiện Tánh : <toan.nguyen4317@gmail.com>

  Cô Như Uyển : <chi.lavender@gmail.com>

  Cô Diệu Nguyện: <tranhpham43@bigpond.com>

  Reader's Comment
  Sunday, July 14, 20198:56 PM
  Guest
  Chào anh,
  Em muốn tham gia khoá thiền gần nhất sắp tới tại Canberra? Anh thể cho em biết thông tin được không àh? Cảm ơn anh rất nhiều và rất mong nhận được sự hồi âm sớm nhất từ anh.
  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,188,242