HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Tháng 9, 2019 - Các Khoá Tu Học và Tham Quan Tại Đức.

Thursday, January 31, 201912:15 PM(View: 2008)

THÁNG 9

ĐỨC

Thiền viện Tánh Không Schenkenzell -Nam Đức, song ngữ Việt- Đức

  • Giảng đại chúng cho người Đức:

Ngày thứ bảy 31 tháng 8

  • Giảng đại chúng cho người Việt

Ngày chủ nhật 1 tháng 9

  • Khóa  Căn bản (4 ngày)

Từ thứ hai 2  tới thứ năm 5 tháng 9

Thiền viện Tánh Không Goslar (Bắc Đức), song ngữ Việt- Đức

  • Khóa Bát nhã đặc biệt (5 ngày)

Từ thứ bảy 7 đến thứ tư 11

  • Khóa Bát nhã 4 giảng 3 bài kinh: Bát Nhã Tâm Kinh, Kinh Niệm XứKinh Đại Bát Niết Bàn ( 5 ngày) (Việt Ngữ)

Từ thứ năm 12  tới thứ hai 16

Ban tổ chức:

Hội trưởng Hội TTK Đức: Cô Thanh  Tâm: <spthanhtam@yahoo.de>

Trưởng đạo  tràng: Quang Nguyên: <quang-nguyen@online.de>

Ban Tu học: Cô Minh Huệ: <vinhdothi@googlemail.com>

                     Cô Minh Tuyền: <phamluong@gmx.de>

Thiền viện Bắc Đức: Thích Không Quang : <quibau@yahoo.de>

Tham quan thủ đô Berlin: những di tích lịch sử thời Đệ nhị thế chiến, Đông Đức, Tây Đức, bức tường lịch sử, tham quan cảnh đẹp ở Goslar, rừng thông trùng điệp, mọc trên núi đá , nhiều hồ tĩnh lặng in bóng rừng thông  v.v...

Từ ngày thứ ba 17 tới ngày thứ bảy 21 ( 5 ngày)

Ban tổ chức

Thiền viện Bắc Đức: Thích Không Quang : <quibau@yahoo.de>

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,140,715