HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  Tháng 10, 2019 - Các Khoá Tu Học Tại Úc châu.

  Thursday, January 31, 201912:18 PM(View: 1949)

  THÁNG 10

  ÚC  CHÂU

  PERTH

  • Khóa Bát nhã trung cấp 1

  Từ thứ bảy 5 tới thứ năm 10 ( 6 ngày)

  Ban tổ chức:

  Trưởng đạo tràng: Cô Trương Nguyệt Ánh: <cr.anhtruong@gmail.com>

  Phó đạo tràng: Cô Kiều Hà: <hatran@y7mail.com>


  SYDNEY

  • Khóa Bát nhã đặc biệt

  Từ thứ bảy 12 tới thứ tư 16 ( 5 ngày)         

  Ban tổ chức: Trưởng đạo tràng: anh Quang Lý:: ĐT: 02 854 29352

  Email: <tamkhongk@hotmail.com>                                           

  Trưởng ban Tu học: cô Minh Thường: <minhthuongucchau@yahoo.com.au>


  MELBOURNE

  • Khóa Bát nhã đặc biệt, nhập thất tại chùa Quang Minh

  Từ thứ sáu 18 tới chủ nhật 27 (10 ngày)

  Ban tổ chức

  Trưởng Đạo tràng: cô Diệu Nguyện :<tranhpham43@bigpond.com>

  Phó Đạo tràng: anh Minh Thanh <vanhongcau@yahoo.com.au>

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,188,246