HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Ni Sư Triệt Như: BÀI TƯỜNG TRÌNH NGÀY TRUYỀN THỐNG 3- 4- 2022

Tuesday, April 5, 202210:01 AM(View: 691)

 BÀI TƯỜNG TRÌNH
NGÀY TRUYỀN THỐNG 3- 4- 2022
Ni Sư Ngay Tuyen Thong 2022


Nam mô Bổn sư Thích ca mâu ni Phật

Kính thưa tất cả quí Tăng Ni đoàn Tánh Không,

Tất cả các bạn thiền sinh thân mến,

Theo truyền thống, hằng năm chúng ta đều có ngày họp mặt chung tất cả, đó là ngày chủ nhật đầu tiên của tháng tư. Mục tiêu của ngày họp mặt này là cùng nhau đúc kết lại những sinh hoạt của chúng ta trong năm vừa qua, sau đó trình bày dự tính chương trình hoạt động cho năm tới.

Bắt đầu từ đầu năm 2020, chúng ta phải bước qua một khúc quanh quan trọng, theo dòng biến chuyển của cả thế giới, dịch covid-19 lan tràn, các đạo tràng khắp nơi phải thu hẹp phạm vi sinh hoạt, chỉ gặp nhau qua truyền thông, các trụ sở sinh hoạt đóng cửa. Trong tập thể của chúng ta lại có thêm một biến chuyển cũng quan trọng nữa là những sự mất mát của Tăng Ni Đoàn, trong quãng thời gian khủng hoảng của cả thế giới này.    

Trong 3 năm, từ 2019 - 2021, tăng ni đoàn chúng ta đã vắng bóng 6 vị:

1-    Thầy Không Như từ giã chúng ta ngày 14- 4- 2019

2-    Thầy Thiền Chủ ngày 27- 12- 2019

3-    Thầy Không Huyễn ngày 27-1- 2021

4-    Sư cô Phúc Trí ngày 25- 4- 2021

5-    Thầy Không Chiếu ngày 11- 9- 2021

6-    Thầy Tuệ Chân ngày 28- 10- 2021

TĂNG ĐOÀN TÁNH KHÔNG HIỆN NAY gồm có 9 vị:

1-    Tỳ kheo T. Không Triệt (Hawaii)

2-    Tỳ kheo T. Không Phổ (S. Carolina)

3-    Tỳ kheo T. Không Tịnh (Florida)

4-    Tỳ kheo T. Không Đăng (Tv TK)

5-    Tỳ kheo T. Không Quang (Đức)

6-    Sa di T. Không Tánh (Houston)

7-    Sa di T. Quang Dũng (Adelaide- Úc)

8-    Sa di T. Không Tuệ (Tv TK)

9-    Sa di T. Giác Không (Sacramento- Cali)

NI ĐOÀN TÁNH KHÔNG HIỆN NAY gồm 28 vị:

1-    Tỳ kheo ni TN Triệt Như (Tv TK- Cali)

2-    Tỳ kheo ni TN Hiền Đức (San Jose- Cali)

3-    Tỳ kheo ni TN Hạnh Như (Nam Cali)

4-    Tỳ kheo ni TN Ý Như (Sacramento- Cali)

5-    Tỳ kheo ni TN Niệm Như (Chicago- Mỹ)

6-    Tỳ kheo ni TN Hằng Như (Houston- Texas)

7-    Tỳ kheo ni TN Thường Như (San Jose- Cali)

8-    Tỳ kheo ni TN Lạc Như (Pháp)

9-    Tỳ kheo ni TN Tịnh Như (Houston- Texas)

10-  Tỳ kheo ni TN Huệ Như (Nam Cali)

11-  Tỳ kheo ni TN Huệ Liên (Đức)

12- Tỳ kheo ni TN Thanh Như (Đức)

13-  Tỳ kheo ni TN Tiềm Như (Paris)

14-  Sa di ni TN Hương Như (Canada)

15-  Sa di ni TN Tĩnh Như (Tv Chân Như- Texas)

16-  Sa di ni TN Nhất Như (Houston- Texas)

17- Sa di ni TN Như Ngọc  (Sydney- Úc)

18- Sa di ni TN Như Ngạn (Sydney)

19- Sa di ni TN Như Châu (Saigon)

20-  Sa di ni TN Như Minh (Adelaide- Úc)

21- Sa di ni TN Như Mai (Adelaide-Úc)

22- Sa di ni TN Như Xuân (Melbourne- Úc)

23-  Sa di ni TN Như Linh (Cairns- Úc)

24-  Sa di ni TN Như Sen (San Jose- Mỹ)

25- Sa di ni TN Như Nguyệt (Adelaide- Úc)

26-  Sa di ni TN Như Tuệ (Đức)

27-  Sa di ni TN Chơn Giác (Sacramento- Cali)

28-  Sa di ni TN Như Tâm (Sacramento- Cali)

 

Kính thưa quí Tăng Ni đoàn,

Các bạn thiền sinh thân mến,

Nhắc lại những nỗi niềm mất mát của tập thể chúng ta không phải để buồn đau, vì điều này có thấm gì đâu so với biển nước mắt của cả thế giới khóc cho gia đình, cho người thân, và trong thiền sinh của chúng ta nữa, nhắc lại để chúng ta có thêm sức mạnh đứng dậy, quyết tâm sát vai bên nhau, vững tay chèo lái con thuyền bát nhã, cùng nhau vượt trùng dương, tới bến bờ an toàn. Trong hướng đi này, chúng ta quyết tâm, mỗi người góp tay vào xây dựng tình đoàn kết, cùng nhau sống chung hài hòa, trong khi làm Phật sự.

Hôm nay cô xin giới thiệu cơ cấu tổ chức của tập thể chúng ta hiện nay, trong ngũ niên: 2021- 2025.

 

I- VỀ MẶT PHÁP LÝ:
HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
SUNYATA MEDITATION ASSOCIATION

Trụ sở tại : TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG (Cali)

Hội Trưởng: TUỆ HUY

Tổng thơ ký: TUỆ CHIẾU

Thủ Quỹ: TUỆ THÔNG

SUNYATA MEDITATION ASSOCIATION OF TEXAS

Trụ sở: THIỀN VIỆN CHÂN NHƯ (Texas)

Hội trưởng: TÂM NHƯ

Tổng thơ ký: THÔNG QUANG

Thủ quỹ: HIẾU NHƯ

 

II- VỀ MẶT NỘI BỘ

1-   BAN ĐIỀU HÀNH TRUNG ƯƠNG gồm có:

1-         Trưởng ban: TN Triệt Như

2-         Ban Thông tin trung ương: Tuệ Nguyên

3-         Ban Kỹ thuật trung ương: Tuệ Chiếu

4-         Ban Tổ chức lớp, ghi danh: Tuệ Vinh

5-         Ban Nghi Lễ: T. Không Đăng

5-         Ban Văn nghệ trung ương: Không Chánh Trí, Hoằng Phương

7-         Ban Ẩm thực: Huệ Đăng, Như Tuệ, Huệ Như.

8-         Ban Bảo trì, xây dựng: Tuệ Sơn, Thu Phạm.

 

2- Ban cố vấn kế hoạch:

-  Đặc trách Mỹ Châu: Tâm Như & Tuệ Chiếu
-  Đặc trách Âu Châu: Thích Không Quang & Quang Triết
-  Đặc trách Úc châu: Thích Quang Dũng
-  Đặc trách Á châu, Việt nam: Tâm Đăng.

3- Ban Điều hành của Đạo Tràng:

Gồm tất cả các vị Hội Trưởng (nếu địa phương có thành lập Hội) hay Trưởng Đạo tràng (nếu chưa thành lập Hội) đang trong nhiệm kỳ.

1-         Nam Cali: Tuệ Nguyên
2-         San Jose: Hoằng Phương
3-         Sacramento: Thông Văn
4-         Houston: Tâm Như
5-         Hoa Thịnh Đốn: Tâm Diệu Phú
6-         Toronto: Như Huyền
7-         Montreal: Như Chiếu
8-         Đức: Thanh Tâm
9-         Goslar: T.Không Quang
10-      Paris: Quang Triết
11-      Toulouse: Minh Anh
12-      Thụy Sỹ: Huệ Thuận
13-      Sydney: Quang Lý
14-      Melbourne: Diệu Nguyện
15-      Adelaide: Hoàng Thường
16-      Perth: Kiều Hà
17-      Canberra: Như Linh
18-      Cairns: Thích nữ Như Linh
19-      Saigon- VN: Như Nguyện

+ NHIỆM VỤ:

- Trưởng Ban Điều Hành Trung Ương: quyết định sau cùng việc điều hành tổng quát sau khi hội ý trong ban điều hành.

- Ban Thông tin trung ương: là tiếng nói chính thức của ban Điều hành trung ương. Ngoài ra, thiền sinh không thể tự mình ra thông báo chung cho tất cả các Đạo tràng. Việc điều hành riêng trong mỗi đạo tràng vẫn giữ như cũ, tức là ban điều hành của mỗi đạo tràng ra thông báo cho thiền sinh trong đạo tràng của mình mà thôi.

- Ban Thủ quỹ trung ương:

a- Đặc trách Tổ Đình thiền viện Tánh Không Nam Cali: Tuệ Thông: giữ sổ sách chi thu, kiểm soát và khai thuế hàng năm, viết biên lai nhận tiền cúng dường.  Triệt Huệ: ký chi phiếu trả tiền điện, nước, thuế và các chi phí khác (mua vé máy bay v.v..)
b- Đặc trách thiền viện Chân Như- Texas: Thông Quang: lo việc thu & chi, khai thuế, viết biên lai nhận tiền cúng dường. Ngoài ra cô Tâm Như và cô Hiếu Như là ban Điều hành Hội TTK Texas cũng có quyền viết chi phiếu của thiền viện Chân Như cùng với Thông Quang.

-Ban Cố vấn kế hoạch:

Giai đoạn tới cần tổ chức  hội thảo để đề ra kế hoạch hoạt động chung cho các đạo tràng, các thay đổi cần thiết sao cho thích ứng được với sự biến chuyển của hoàn cảnh xã hội hiện nay, cùng nhắm tới phát triển rộng hơn, thành lập đạo tràng mới, nhắm tới giới trẻ và trung niên, củng cố đội ngũ giáo thọ, kế hoạch tuyển chọn giáo thọ mới v.v...

            Đặc trách Mỹ châu gồm các đạo tràng: Nam Cali, San Jose, Sacramento, Houston, Hoa Thịnh Đốn, Toronto, Montreal.

            Đặc trách Âu châu: gồm các đạo tràng: Thụy Sỹ, Paris, Toulouse, Goslar, Stuttgart (Đức).

            Đặc trách Úc châu gồm các đạo tràng: Sydney, Melbourne, Adelaide, Perth, Cairns, Canberra.

            Đặc trách Á châu: hiện nay có Saigon (Việt nam).

- Ban Điều Hành của Đạo Tràng:

Các Ban Điều Hành Đạo tràng sẽ được tham khảo ý kiến đối với những vấn đề quan trọng của tập thể Thiền Tánh Không.

 

Kính thưa quí Tăng Ni đoàn

Các bạn thiền sinh thân mến,

Đất trời vẫn đang là mùa xuân, ngưỡng nguyện từ lực Tam bảo chứng minh cho tấm lòng thành của chúng con, mùa xuân trong tâm mỗi người sẽ chan hòa khắp nơi cùng với mùa xuân của đất trời.

Nam mô Bổn sư Thích ca mâu ni Phật.

TNTN

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, June 29, 202212:30 PM(View: 199)
Tất cả các vị thánh tăng đều có Giới đức, Định lực và Tuệ lực tròn đầy. Nhưng những phương tiện đầu tiên có hơi khác nhau: ngài A nan thì bước vào bằng ngõ đa văn, ngài Revata thì hạnh sống nơi rừng núi hoang vắng, ngài Anuruddha thì bằng thiên nhãn, ngài Mahā Kassapa thì hạnh đầu đà, ngài Mahā Moggallāna thì trí tuệ biện tài, ngài Sāriputta thì điều phục tâm v.v...Mỗi người mỗi vẽ, quy tụ lại như một vườn hoa có trăm đóa khác nhau, hoa nào cũng tròn hương, tròn sắc.
Wednesday, June 22, 20221:22 PM(View: 286)
Hôm nay học lại gương sáng của người xưa, gương sáng vẫn muôn đời là gương sáng. Ánh sáng chỉ sáng cho những ai nhìn thấy. Ánh sáng của trí tuệ muôn đời vẫn thầm lặng chiếu soi trần gian, như ánh trăng kia thầm lặng sáng trong đêm dài cuộc đời.
Sunday, June 19, 202211:17 AM(View: 164)
Tánh Không (Śūnyatā) được gọi là bất khả đắc (không thể được: anupalabdha) hay bất khả tư (acintya: không thể suy nghĩ). Nó không phải là một khái niệm thông thường như trong bất cứ phạm trù nào của luận lý học trong triết học. Nó đồng nghĩa với Chân Như. Vì thế muốn giáp mặt nó, người thực hành phải kinh nghiệm nhận thức không lời.
Wednesday, June 15, 20227:25 AM(View: 297)
Ý NGHĨA CỦA PHÓNG SANH - Sinh hoạt đạo trảng Houston - 5- 6- 2022
Tuesday, June 14, 20225:56 PM(View: 400)
Ngài Anuruddha, đã gieo căn lành từ nhiều đời trong quá khứ, đời này sinh ra trong gia đình, dòng họ giàu sang, lại cùng thời với đức Phật, anh em chú bác với đức Phật, xuất gia rất sớm, không vướng bận vợ con, đầy đủ thuận duyên, trở thành một vị thánh đệ tử, quan sát cả ngàn thế giới mà chỉ như người đứng trên lầu cao nhìn xuống thế gian.
Tuesday, June 14, 20225:26 PM(View: 303)
Ni sư Triệt Như Audio: KHÁI QUÁT VỀ THỂ NHẬP TÁNH KHÔNG AUDIO khóa BN Trung Cấp III 4-6-2022
Monday, June 13, 20229:46 AM(View: 173)
... Đức Phật: “Chỉ qua thể tánh của chúng chứ các pháp đó không là cái gì cả. Tánh của chúng là không tánh (no-nature), và không tánh của chúng là tánh của chúng. Vì chư pháp chỉ có một tướng mà thôi, đó là không tướng. Vì lý do này chư pháp có đặc tính của không được biết đầy đủ bởi Như Lai. Vì pháp không có hai tánh, chỉ có một. Một là tánh của chư pháp. Và tánh của chư pháp là không tánh, và không tánh của chư pháp là tánh của chúng. Như thế, tất cả điểm dính mắc đó đều bị buông thả."
Tuesday, June 7, 202210:23 AM(View: 390)
Người biết sống một mình là người luôn an trú trong chánh niệm. Tuy nhiên đối với đa số con người, xa lánh nơi ồn ào náo nhiệt là duyên thuận lợi hơn trong bước đầu tu tập.
Sunday, June 5, 20225:21 PM(View: 175)
Khi mạng lưới khái niệm càng được dệt, tâm linh hay chân tâm càng bị “chôn dấu”. Tiến trình tâm linh hay Phật tánh chỉ có thể phát sáng khi khái niệm hóa bị chấm dứt. Người nhiều vô minh thì thích tạo ra những mạng lưới khái niệm hóa dày đặc. Vì thế họ càng xa niết bàn, càng xa giác ngộ. Trái lại, họ gần phiền não và đau khổ.
Saturday, June 4, 202211:21 AM(View: 260)
This article is an introductory summary of the teachings of Zen Master Thích Thông Triệt on the topic, mainly based on the oral teaching of Bhikkhuni Zen Master Thích Nữ Triệt Như given for the Fundamental Meditation Course.
Thursday, June 2, 20221:11 PM(View: 305)
Đạo lộ tâm linh đi đến giải thoát giác ngộ, căn bản đầu tiên là phải tu tập từ các căn. Tu tập như thế nào Đức Thế Tôn đã từ bi chỉ rõ trong bài “Kinh Căn Tu Tập”.
Wednesday, June 1, 20226:59 PM(View: 504)
Các bạn ơi, đây là một tấm gương sáng, một con đường tu học mà ngài A Nan gởi gắm lại cho đời. Con đường của trí tuệ, cũng dẫn hành giả tới giải thoát.
Friday, May 27, 202212:03 PM(View: 290)
This article is an introductory summary of the teachings of Zen Master Thích Thông Triệt on the topic, mainly based on the oral teaching of Bhikkhuni Zen Master Thích Nữ Triệt Như given for the Fundamental Meditation Course.
Tuesday, May 24, 202212:23 PM(View: 567)
Chợt tỉnh giấc nửa đêm, nhìn ra khung cửa sổ, trời sáng, trắng trong, mặt trăng tròn treo lơ lửng giữa trời không mây. Hôm nay là một đêm trăng mùa Phật đản sinh. Khép mắt lại, nhìn thấy một bức tranh thiệt đẹp giữa rừng, giữa một cảnh rừng, trong một đêm trăng sáng, cũng một đêm trăng tròn sáng như đêm nay
Tuesday, May 17, 20221:38 PM(View: 509)
Nhưng có một cái không xa rời mình, đó là cái tâm, tâm đời thì tái sanh để tiếp tục lặn hụp trong biển ái, biển khổ; nếu là tâm trong sạch thì tiếp tục tu học cho tới khi hoàn hảo là bước lên bờ. Bấy giờ trên bến bờ bình an, thấy ai giơ tay vẫy gọi, ta mới tới cầm tay dắt lên bờ. Còn những ai mải mê đắm đuối trong sóng nhấp nhô, thì ta có làm gì hơn nữa được đâu, phải không các bạn ơi!
Wednesday, May 11, 20222:50 PM(View: 593)
Pháp môn là cái cổng để đi vào học, hiểu và thực hành Pháp. Pháp là chân lý, cũng là tất cả hiện tượng thế gian. Nói như vậy, chúng ta có thể tưởng là hai thứ khác nhau. Không, chúng chỉ là một. Chân lý hiển lộ ra qua mỗi hiện tượng thế gian, mỗi hiện tượng thế gian chính là chân lý. Ta cũng là chân lý, chân lý cũng hiển lộ qua ta. Ta cũng là tất cả chân lý. Tất cả đều bình đẳng: đều vô thường, đều vô ngã, đều duyên sinh, đều trống rỗng, đều như huyễn, đều như như bất động. Tất cả đều là cái vô sanh, nên bất tử.
Tuesday, May 10, 20223:33 PM(View: 353)
This article is an introductory summary of the teachings of Zen Master Thích Thông Triệt on the topic, mainly based on the oral teaching of Bhikkhuni Zen Master Thích Nữ Triệt Như given for the Fundamental Meditation Course.
Wednesday, May 4, 202212:31 PM(View: 673)
Đức Phật nói nước mắt con người chảy thành biển cả mênh mông, còn tiếng cười của hai anh em mình chỉ đong đầy có hai cái lu thôi. Nước mưa thì vẫn trong vẫn mát. Mùa xuân cũng vẫn mát vẫn trong, muôn đời.
Tuesday, May 3, 20229:22 PM(View: 402)
This article is an introductory summary of the teachings of Zen Master Thích Thông Triệt on the topic, mainly based on the oral teaching of Bhikkhuni Zen Master Thích Nữ Triệt Như given for the Fundamental Meditation Course.
Wednesday, April 27, 20223:46 PM(View: 768)
“Cô nghĩ sao về cái Chết?”. - Chợt nghĩ tới mình, bước đường đời đã tới mức cuối, rồi nghĩ tới các bạn. Cái cầu mình sẽ phải đi qua, vậy mình chuẩn bị hành trang nào, sẵn sàng bước tới mấy nhịp cầu “đoạn trường” đó?
Wednesday, April 27, 202210:24 AM(View: 456)
Ni sư Triệt Như VIDEO Giảng Đại Chúng Bài 7: CHỖ ĐỨNG và MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TA Giảng tại Thiền Đường Tánh Không Nam Cali ngày 16 tháng 4, 2022
Wednesday, April 20, 202210:17 AM(View: 926)
Cho nên tham sân si cũng biểu hiện tất cả những chân lý thường hằng của vạn pháp. Chúng là vô thường, là khổ, là vô ngã, bản thể trống không, như huyễn mộng, là như như bất động, là bình đẳng với vạn pháp.
Tuesday, April 19, 20227:50 PM(View: 655)
Ni sư Triệt Như Audio: 8- CHỦ ĐỀ CỦA CÁC KHÓA THIỀN Thiền Đường Tánh Không Nam Cali 16- 4- 2022
Tuesday, April 19, 20225:00 PM(View: 367)
Bhikkhuni Triệt Như - Sharing from the Heart 97 - THE PATH OF THE AWAKENED PERSON - Translated into English by NHƯ LƯU - Narrated by PHƯƠNG QUẾ
Tuesday, April 19, 20224:46 PM(View: 582)
Ni sư Triệt Như Audio: 7- CHỖ ĐỨNG VÀ MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TA Thiền Đường Tánh Không Nam Cali 16- 4- 20
Monday, April 18, 202211:18 AM(View: 478)
Thế nào là chơi trò chơi cút-bắt với vọng? - Ai khởi vọng ?- Vọng khởi ra như thế nào ?- Động cơ nào thúc đẩy vọng khởi ? - Tại sao chư Tổ nói vọng tưởng là "giả, không thật," còn chúng ta cho rằng vọng là "thật ?"- Tại sao tu thiền phải kiểm soát vọng tưởng ?- Làm thế nào để không theo vọng tưởng ?
Monday, April 18, 202211:05 AM(View: 368)
Enlightenment! How happy I am this late night! “Back to Sorrento” now in my good command.
Monday, April 18, 202210:47 AM(View: 467)
Qua phần “Tìm Hiểu Khái Quát Về A-Lại-Da Thức” trên, chúng ta có thể hiểu A-Lại-Da thức chính là thức sanh ra “tâm sinh diệt” là Vọng tâm, và cũng chính A-Lại-Da thức này hiển lộ tâm thanh tịnh là Chân tâm. Cả hai mặt nhiễm và tịnh luôn tiềm ẩn trong tâm của chúng sanh.
Sunday, April 17, 20228:24 AM(View: 500)
Ni sư Triệt Như: VIDEO Bài Khai Thông số 6 dành cho Đại chúng bước đầu vào THIỀN: PHƯƠNG HƯỚNG TU TẬP CỦA NGƯỜI XUẤT GIA giảng tại Thiền Đường Tánh Không ngày 19-3-2022
Sunday, April 10, 202210:45 AM(View: 345)
Bhikkhuni Triệt Như – Sharing From The Heart – No 95 : THE BODHI PRAYER BEADS OF COMMON PEOPLE Translated into English by Như Lưu - Narrated by PHƯƠNG QUẾ
Monday, April 4, 20222:16 PM(View: 353)
Zusammenfassend ist der Geist eine fortfahrende, fließende Strömung. Wenn diese Wahrnehmung objektiv und nicht verunreinigt ist, wird er rein und erleuchten sein. Mit einem verschmutzten Geist können wir nicht klar erkennen, was falsch und was nicht falsch ist. Mit einem klaren Verstand werden wir ausgeglichen und friedlich leben können und wir können damit auch den anderen dazu verhelfen, friedlich und ausgeglichen zu leben, wie wir.
Monday, April 4, 20227:55 AM(View: 307)
VIDEO Sharing from the Heart 94 WHERE IS OUR TREASURE? Translated into English by NHU LUU- Narrated by LEE
Wednesday, March 30, 202212:56 PM(View: 735)
Các bạn ơi, nếu mỗi người đã biết chăm sóc ngôi vườn nhà mình hoa lá xanh tốt, thì cũng nhớ chăm sóc vườn tâm của mình, hoa trí tuệ, lá từ bi, mùa nào cũng sẵn có để dâng hiến cho đời.
Sunday, March 27, 20224:16 PM(View: 308)
Bhikkhuni Triệt Như - Sharing From The Heart -No 86- NON- SENTIENT LIFE PREACHING DHARMA Translated from English by Hoàng Liên - Edited by Linh Văn Lai- Narrated by Phương Quế
Thursday, March 24, 202210:40 AM(View: 888)
Tâm là một dòng diễn tiến, luôn tuôn chảy, vì nó chỉ là dòng Biết, hay dòng Nhận thức rõ ràng, khi nó không còn bị ô nhiễm thì nó sẽ trong sạch, và sẽ phải chiếu sáng... Tâm chiếu sáng, ta có thể biết phương cách sống thảnh thơi an lạc, và giúp người khác cũng sống thảnh thơi an lạc.
Thursday, March 24, 202210:13 AM(View: 552)
Ni sư Triệt Như: VIDEO Bài Khai Thông số 4 dành cho Đại chúng bước đầu vào THIỀN: GIỚI THIỆU vài TƯ THẾ KHÍ CÔNG giảng tại Tổ Đình Tánh Không ngày 5-3-2022
Thursday, March 24, 20229:15 AM(View: 327)
ENG058 Bhikkhuni Triệt Như - Sharing From The Heart - No 85 THE WISDOM BOAT Translated from English by Hoàng Liên Edited by Linh Văn Lai Narrated by Phương Quế
Sunday, March 20, 20226:44 PM(View: 421)
Wer dem Kultivierungsweg des Buddha folgen würde: die Last der "Begabung, Schönheit, Ruhm, Genuss und Ausruhen" ablegen würde, der würde einen ruhigen und furchtlosen Geist besitzen, wo auch immer er leben würde, würde er dann sagen: "Oh, wie glücklich ich bin!"
Wednesday, March 16, 202210:41 AM(View: 848)
Kết luận là phải có trí tuệ phi thường mới dám cắt đứt vòng xích sắt của tham ái, thoát ra khỏi ngục tù vô minh. Vô minh đồng nghĩa với khổ đau. Trí tuệ siêu vượt đồng nghĩa với tự do, an lạc, giải thoát. Trí tuệ siêu vượt thông suốt bản thể cuộc đời là trống không, là như huyễn ảo, thì có còn muốn nắm bắt cái gì của thế gian nữa không, hở các bạn?
Monday, March 14, 20221:58 PM(View: 565)
Ni sư Triệt Như VIDEO Giảng Đại Chúng Bài 3 THIỀN VÀ KHÍ CÔNG HỖ TRỢ NHAU giảng tại Tổ Đình Tánh Không ngày 5-3-2022
Friday, March 11, 20229:37 PM(View: 458)
Ein Prajna-Geist sieht, dass der Sadāparibhūta-Bodhisattva sich vor der Buddha-Natur jeder Person und nicht vor einem weltlichen materiellen Körper verbeugt. Wenn wir immer noch die Unterscheidung zwischen Körper und Geist, Gut und Böse machen, können wir nicht mehr das jetzige oder das „es ist so wie es ist“, erkennen.
Wednesday, March 9, 20224:24 PM(View: 912)
Những ai theo đúng con đường của đức Phật. quăng cái gánh “tài, sắc, danh, thực, thùy” xuống, thì cũng sẽ đạt được tâm nhẹ nhàng, thảnh thơi, nơi nào mình sống cũng là :”An lạc thay!”
Friday, March 4, 202210:11 AM(View: 504)
Unser Geist ist wie eine Apotheke oder einfacher gesagt wie ein Haus, ein Lager. (Sanskrit आलय Ālaya). In einigen Sutren wurde Ālaya noch als Bewusstsein oder Unterbewusstsein übersetzt. Es ist also allgemein alles, was nicht Materielles im menschlichen Körper ist.
Thursday, March 3, 20221:10 PM(View: 751)
“Thu Thúc Lục Căn” là phương tiện cần thiết mà Đức Thế Tôn cũng như các bậc Thầy Tổ đã truyền dạy cho chúng ta. Muốn thoát khỏi bộc lưu, chúng ta phải bắt đầu tu tập pháp này ngay từ bây giờ.
Thursday, March 3, 20228:44 AM(View: 825)
Tới đây, chúng ta đã thấy việc lễ lạy của bồ tát Thường Bất Khinh ban đầu mình thấy như theo tục đế bát nhã, lần hồi đi tới chân đế bát nhã rồi. Tục đế bát nhã khi ta nói bồ tát lễ lạy Phật tánh của mỗi người, chứ không phải lễ lạy cái thân vật chất và cái tâm đời của người. Còn phân biệt thân và tâm, thiện và ác. Lần hồi ta không phân biệt nữa, khi ta lễ lạy “cái đang là” , “cái như vậy”, khi ta thấy vô lượng đức Phật hiện tiền và ta đang “thân cận cung kính cúng dường vô lượng đức Phật”.
Thursday, March 3, 20228:15 AM(View: 557)
Ni sư Triệt Như Bài Khai Thông # 2 dành cho Đại chúng bước đầu vào THIỀN Giảng tại Thiền Đường Tánh Không Nam Cali ngày 19 tháng 2, 2022 Chủ đề: ĐƯỜNG LỐI HƯỚNG DẪN THIỀN Thiền viện Tánh Không II . PHƯƠNG PHÁP 00:23 III . CHỦ TRƯƠNG 6:12 IV . MỤC TIÊU 12:24 V . TỔNG KẾT 29:50 Thiền Phật Giáo là một khoa học tâm linhh tực nghiệm: 34:25 có thể download AUDIO tại LINK: https://www.tanhkhong.org/p105a3038/ni-su-triet-nhu-audio-
Thursday, March 3, 20227:43 AM(View: 646)
Ni sư Triệt Như Bài Khai Thông # 1 dành cho Đại chúng bước đầu vào THIỀN Giảng tại Thiền Đường Tánh Không Nam Cali ngày 19 tháng 2, 2022 Chủ đề: Ý NGHĨA TỔNG QUÁT VỀ THIỀN và GIỚI THIỆU ĐƯỜNG LỐI HƯỚNG DẪN THIỀN Thiền viện Tánh Không I . THIỀN LÀ GÌ? 00:00 II . LỢI ÍCH CỦA THIỀN 3:30 III. KHAI TRIỄN VỀ THIỀN PHẬT GIÁO 4:30 IV . GIỚI THIỆU ĐƯỜNG LỐI HƯỚNG DẪN THIỀN 13:00 V . TỔNG KẾT 22:07 có thể download AUDIO tại LINK: https://tanhkhong.org/p105a3037/ni-su-triet-nhu-audio-khai-thong-ve-thien-phat-giao-thien-duong-tanh-khong-19-2-2022
Saturday, February 26, 20227:47 PM(View: 521)
Gibt es Geburt oder Tod? Nein, Ein Leben ist nur eine Energie, eine Bewegung, eine Transformation. Die Lebensquelle aller Dharmas ist nie geboren und stirbt nie.
Thursday, February 24, 202210:57 AM(View: 1141)
Tâm mình, giống cái tiệm thuốc Bắc, hay giống cái nhà, hay cái kho chứa là nói bình dân. Kinh sách thì nói là Alaya Thức, hay Tàng thức, hay Như Lai tạng, là tổng quát tất cả những gì tạm cho là phi vật chất trong con người.
83,800