HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời - Bài 17: HẠNH TỊNH CƯ CHIẾU SÁNG

Tuesday, June 7, 202210:23 AM(View: 584)
Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời - BÀI 17

HẠNH TỊNH CƯ CHIẾU SÁNG

blank

Chúng ta đọc lại đoạn kinh về ngài Revata:

Khi nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta nói với Tôn giả Revata:

-- Này Hiền giả Revata, Tôn giả Ananda đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng tôi hỏi Tôn giả Revata: Này Hiền giả Revata, khả ái thay ngôi rừng Gosinga... (như trên)... Này Hiền giả Revata, hạng Tỷ-kheo nào làm sáng chói khu rừng Gosinga?

-- Ở đây, này Hiền giả Sariputta, Tỷ-kheo ưa thích đời sống tịnh cư, vui thú đời sống tịnh cư, nội tâm tu pháp, tịnh chỉ, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, luôn luôn lui tới các chỗ không tịch. Này Hiền giả Sariputta, hạng Tỷ-kheo này có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga.

Ngài Revata là ai?

Tôn giả Sāriputta có tất cả 6 người em, đều xuất gia với đức Phật và đều đắc quả A la hán. Ba người em trai là: Cunda, Upasena, Revata và ba người em gái: Cālā, Upacālā và Sīsūpacālā.

Ngài Cunda (Quân Đầu) là người thị giả đi theo ngài Xá Lợi Phất trở về quê hương, lần cuối cùng để ngài Xá Lợi Phất nhập diệt. Sau khi nghe đức Phật báo tin ba tháng sau sẽ nhập niết bàn, ngài Xá Lợi Phất biết trong quá khứ, các vị đại đệ tử của chư Phật đều nhập niết bàn trước chư Phật của mình, nên ngài Xá Lợi Phất đã xin đức Phật nhập niết bàn trước, nơi quê nhà, đồng thời về gặp mẹ lần cuối, giảng pháp cho mẹ. Sau khi bà phát tâm quy y Tam Bảo thì ngài Xá Lợi Phất vào thư phòng riêng của mình từ lúc còn thơ ấu, nhập địnhnhập diệt. Ngài Cunda làm lễ trà tỳ, rồi đem một nắm tro về dâng lên tận tay đức Phật. Kinh sử ghi lại, đức Phật cầm nắm tro tàn trên tay, và nói: “ Từ đây, thế gian này đối với ta chỉ là nắm tro tàn trống rỗng”.

Ngài Upasena là vị cũng tán thán hạnh đầu đà, sống trong rừng núi:

Xứ viễn ly, không ồn,

Chỗ thú rừng thường trú,

Tỷ-kheo dọn sàng tọa,

Tu học hạnh tịnh cư.

Một hôm bị rắn độc cắn, nọc độc đã lan ra, nhưng thần sắc vẫn không đổi khác. Và ngài nhập niết bàn.

Ngài Revata là người em út của ngài Sāriputta. Khi ngài Sāriputta và ngài Mahā Moggallāna xuất gia theo đức Phật, hai người em trai kế là Cunda và Upasena, cùng với ba người em gái (có tư liệu khác nói là ba người chị) đều xuất gia theo. Chỉ còn Revata lúc đó mới 7 tuổi phải ở lại nhà với cha mẹ. Bấy giờ cha mẹ đều không tán thành việc bỏ nhà xuất gia của các con, vì gia tài giàu có không ai thừa hưởng sau này. Thế nên, tuy còn nhỏ, cha mẹ kiếm một cô gái trẻ đẹp cưới cho Revata. Trong khi đang làm lễ cưới long trọng (thời xưa, Ấn độ có lẽ có tục tảo hôn), người ta cho cô dâu và chú rễ đứng bên nhau, và bà ngoại của cô dâu, đã hơn 120 tuổi được danh dự đứng bên cô dâu. Hai họ chúc mừng chú rễ và cô dâu sẽ sống hoài như bà ngoại vậy. Chú bé Revata nhìn cô dâu xinh đẹp, rồi nhìn bà ngoại già cỗi, chú bỗng sợ hãi. Chú âm thầm trốn mất khi trên đường rước dâu, chạy thẳng tới một tinh xá, xin xuất gia. Đã có lời dặn dò trước của ngài Sāriputta, chư tăng chấp thuận. Sau khi nhận lời dạy của chư tăng, chú Revata vào rừng, và rồi chú đắc quả A la hán chỉ trong một mùa tịnh cư, có thần thông.

Bây giờ chúng ta quay về hạnh tu của ngài Revata trình bày trong đêm trăng rằm giữa khu Rừng Sừng Bò:

-        ưa thích đời sống tịnh cư, vui thú đời sống tịnh cư,

-        nội tâm tu pháp,

-        tịnh chỉ,

-        không gián đoạn thiền định,

-        thành tựu quán hạnh,

-        luôn luôn lui tới các chỗ không tịch.

Mình biết là ngài Revata xem như là vị A la hán nổi bật về thiền định. Tâm định là tâm vững chắc, bình an, tĩnh lặng, trong sạch, không lung lay trước những thăng trầm trong đời. Do nhân duyên gì ngài Revata đạt được tâm định vững chắc? Đó là do phần lớn ngài ưa thích an trú những nơi vắng vẻ yên lặng, ngài ca ngợi đời sống tịnh cư. Đây là một duyên quan trọng cho người bắt đầu tu học, cũng quan trọng trong cuộc hành trình, cho tới khi đạt được mục tiêu, nó vẫn là nếp sống lý tưởng. Đời sống tịnh cư có thể hiểu là:

-        Trước nhất xa rời gia đình: cha mẹ, vợ con, anh em, bà con.

-        Sống độc thân, nơi núi rừng, hoang vắng.

-        Không ưa quần tụ đông người.

-        Cắt hết nhân duyên thế giantri kiến thế gian.

-        Sau khi đạt quả vị A la hán, tâm vững chắc, không thoái chuyển, có trí tuệ, đức Phật khuyến khích các vị A la hán tản mác các phương đi giáo hóa, tuy hằng ngày vẫn vào làng khất thực, giảng pháp, nhưng tâm từ bi bình đẳng, không kết thân với riêng ai, nên đời sống vẫn là tịnh cư, tròn đủ Giới- Định- Tuệ.  

Đức Phật chính ngài đã thực hành hạnh sống viễn ly, ca ngợi hạnh viễn ly, xem đây cũng là một cửa ngõ vào niết bàn, ngài thường nói: “yểm ly, ly tham, đoạn diệt không có dư tàn, thượng trí, niết bàn”.

Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, đức Phật cũng nhắc nhở chí thiết cho tỳ kheo làm sao duy trì tăng đoàn cường thịnh:  

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo thích sống những chỗ nhàn tịnh, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.

Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo không ưa thích quần tụ, không hoan hỷ quần tụ, không đam mê quần tụ, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.

Chúng ta cần hiểu rõ ý nghĩa của “quần tụ”, đó là ưa thích tới những nơi đông người,  bàn luận những chuyện vô ích, gọi là phiếm luận, hý luận, hay hội họp xét đoán phê bình, tranh luận, kết bè nhóm chia rẽ. Tuy nhiên, khi có đức Phật hay các vị A la hán thuyết giảng thì tất cả các vị tỳ kheo đang sống rải rác quanh vùng cần phải tụ họp lại đông đủ để nghe pháp.

Như vậy chúng ta thấy mình phải có trí tuệ để biết khi nào là quần tụ, khi nào là đoàn kết, như thế nào là phạm hạnh, như thế nào là “người biết sống một mình”.

Trong kinh Đại Bát Niết bàn, đức Phật dạy các vị tỳ kheo: “Bảy pháp bất thối”: Phải tụ họp trong niệm đoàn kết, ra về trong niệm đoàn kết, làm phật sự trong niệm đoàn kết, thì tăng đoàn sẽ cường thịnh, không bị suy giảm. Lời dạy này không mâu thuẩn với hạnh sống tịnh cư. Ngoài ra đức Phật không cấm tụ họp, nhưng đức Phật dạy khi gặp gỡ tụ họp đông người, các vị tỳ kheo chỉ được thảo luận về một nội dung duy nhất: làm sao hết khổ? Đó là hạnh sống của bậc thánh. Ngoài ra tất cả những nội dung bàn luận khác đều là sai, là phiếm luận.

Người biết sống một mình là người luôn an trú trong chánh niệm. Tuy nhiên đối với đa số con người, xa lánh nơi ồn ào náo nhiệt là duyên thuận lợi hơn trong bước đầu tu tập. Về sau, một vị tỳ kheo có tâm an tịnh rồi, thì tự nhiên là thích sống nơi an tịnh hơn. Dường như đời sống tịnh cư là nhân mà cũng là kết quả của việc tu tập.   

Nhớ ngày xưa, những năm mới gầy dựng ngôi già lam nơi miền hoang vắng đất đá này, thầy trồng cây ăn trái, làm con đường thiền hành, trồng thêm thông cho xanh tươi bốn mùa, thầy có nói một câu: “Cảnh hài hòa dễ làm cho tâm của mình hài hòa”.

Thiên nhiên có đầy đủ những sắc thái: tĩnh lặng, trong sáng, khách quan. Có phải vì vậyđức Phật giáng trần giữa vườn sa la, đức Phật thành đạo giữa khu rừng hoang cổ thụ pipphala và ngài nhập niết bàn cũng giữa khu rừng sa la mùa xuân năm nào?

Thiền viện, 29- 5- 2022

TN

blank

Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời
Bài 17: HẠNH TỊNH CƯ CHIẾU SÁNG

blankClick icon tam giác để nghe - Click icon ba dấu chấm để download

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Monday, August 15, 20226:56 AM(View: 33)
Ni sư Thích nữ Triệt Như hướng dẩn KHÓA TU ĐẶC BIỆT - Phần 1 tại HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG ONTARIO CANADA Ni Sư Triệt Như giới thiệu nội dung và mục đích của khóa tu. Bài tập về thiền hành với chủ đề: Biết sự xúc chạm khi đi - Cái biết đặt dưới bàn chân
Saturday, August 13, 20224:40 PM(View: 76)
Theo quan niệm nhà Phật thì con người tự ràng buộc mình trong nỗi khổ đau do chính mình gây ra. Muốn thoát khổ thì cũng phải chính mình tháo gỡ sợi dây ràng buộc đó chứ không Thần Phật nào cứu rỗi, ban ơn, giáng họa cho mình được.
Wednesday, August 10, 20227:09 AM(View: 293)
Sự thật muôn đời: hễ cái gì có sinh ra, thì phải có lúc chấm dứt, biến mất, hoại diệt. Nhưng dường như chúng ta chưa chấp nhận sự thật này. Nên chúng ta buồn khổ vì bệnh. Các bạn ơi, như vậy bệnh có phải chỉ là ảo giác ngôn ngữ?
Saturday, August 6, 20229:52 AM(View: 133)
84 K Dharma approaches mean there is none of them. How come? Any way is the entrance to the house that has been there and for each of us. We are inside our home and always at home. But we do not trust this truth. Then, we manage to look for this and that everywhere. Do live ingenuously, and very naturally. Do not add anything. With that, we are at home and inside our house.
Monday, August 1, 20225:11 PM(View: 132)
Nói theo luận lý Huyễn: không phải khách quan dính mắc thế gian, mà dính mắc thế gian chính là chủ quan.
Wednesday, July 27, 202211:15 AM(View: 377)
Các em có lần tâm tình: cô ơi, trước khi cô nghỉ ngơi, cô hệ thống lại con đường từ đầu tới cuối cho tụi con theo đó mà đi. Thiệt ra có con đường nào đâu. Tu là thấy ra cái tâm của chính mình thôi. Chính mình đang ở trong cái tâm của mình. Con đường nào khác nữa? Là đã phóng ra ngoài, tìm cầu cái gì bên ngoài là đi lạc rồi.
Wednesday, July 27, 20226:49 AM(View: 201)
Nếu nắm vững một trong ba cách “Như Thực - Yathābhūta” ta có khả năng mở ra những mấu chốt trong phương pháp tu Huệ của hệ Phát Triển và Thiền Tông.
Tuesday, July 26, 202210:53 PM(View: 216)
Tùy theo căn cơ của chúng sanh mà Đức Phật có nhiều phương thức, nhiều pháp môn hướng dẫn đệ tử tu tập để đạt quả vị giải thoát tối hậu, nhưng với pháp môn nào người tu tập cũng phải thực hành nhuần nhuyễn Tam Vô Lậu Học: Giới-Định-Tuệ. Vì Tam Vô Lậu Học có công năng đưa hành giả qua bờ giác ngộ thoát khỏi vòng tục lụy luân hồi sinh tử./.
Wednesday, July 20, 20225:14 PM(View: 421)
Làm sao sống hài hòa với thế gian? Các bạn ơi, đâu có gì bí hiểm. Thấy “cái đang là”. Đó, cái đáp án, đơn giản quá, mà sao áp dụng khó quá phải không? Chỉ cần biết “cái đang là” thôi là tâm trong sáng tức khắc. Khi ta nghĩ tới “cái phải là”, lập tức ta rơi vào biển khổ cuộc đời, ta bị trói buộc, hay ta đang trói buộc người khác.
Monday, July 18, 20225:13 PM(View: 199)
Tổ đã mở màn một kỷ nguyên mới về Thiền bằng bốn câu kệ bất hủ: Bất lập văn tự; Giáo ngoại biệt truyền; Trực chỉ nhơn tâm; Kiến tánh thành Phật. (Xem Giải thích thuật ngữ ở cuối bài)*
Thursday, July 14, 20228:13 AM(View: 426)
84 ngàn pháp môn có nghĩa là không có pháp môn. Vì sao vậy? Đi cách nào cũng vào nhà, vì nhà là sẵn có, là của riêng mình. Ta đang ở trong nhà, luôn luôn đang ở trong nhà. Chỉ là mình không tin sự thật này, nên mình bôn ba tìm kiếm đâu đâu. Hãy sống hồn nhiên, thật tự nhiên, không cần thêm gì hết, là mình đang ở trong nhà của mình.
Wednesday, July 13, 20225:37 PM(View: 346)
Người tu Phước vô lậu và Phước hữu lậu đều có những hành vi thiện lành giống nhau, nhưng tâm tư của mỗi hành giả lúc thực hiện thì khác nhau. Cùng một hành động, mà một đằng hướng đến tái sinh hưởng phước hữu lậu vật chất ở tương lai. Một đằng là công đức tu hành, làm lợi ích chúng sanh bằng tâm quảng đại. Khi cần thì làm. Làm xong thì thôi, không dính mắc gì cả.
Saturday, July 9, 20225:48 AM(View: 198)
Chân như là tướng chân thực hay chân tướng bất biến của mọi hiện tượng. Nó là nguyên tắc làm cho hiện tượng giới ở trong trạng thái như như bất động. Chỉ bằng trí huệ Bát nhã mới hình dung được ý nghĩa chân như như thế nào.
Tuesday, July 5, 20226:00 AM(View: 273)
Nói theo luận lý Huyễn: không phải khách quan dính mắc thế gian, mà dính mắc thế gian chính là chủ quan. Nhưng khi đạt được sự lãnh hội hiện tượng thế gian là Như Huyễn, tâm ba thời không còn hiện hữu. Chủ quan và khách quan vắng mặt. Đây là trạng thái của trí huệ Bát Nhã.
Wednesday, June 29, 202212:30 PM(View: 512)
Tất cả các vị thánh tăng đều có Giới đức, Định lực và Tuệ lực tròn đầy. Nhưng những phương tiện đầu tiên có hơi khác nhau: ngài A nan thì bước vào bằng ngõ đa văn, ngài Revata thì hạnh sống nơi rừng núi hoang vắng, ngài Anuruddha thì bằng thiên nhãn, ngài Mahā Kassapa thì hạnh đầu đà, ngài Mahā Moggallāna thì trí tuệ biện tài, ngài Sāriputta thì điều phục tâm v.v...Mỗi người mỗi vẽ, quy tụ lại như một vườn hoa có trăm đóa khác nhau, hoa nào cũng tròn hương, tròn sắc.
Wednesday, June 22, 20221:22 PM(View: 534)
Hôm nay học lại gương sáng của người xưa, gương sáng vẫn muôn đời là gương sáng. Ánh sáng chỉ sáng cho những ai nhìn thấy. Ánh sáng của trí tuệ muôn đời vẫn thầm lặng chiếu soi trần gian, như ánh trăng kia thầm lặng sáng trong đêm dài cuộc đời.
Sunday, June 19, 202211:17 AM(View: 317)
Tánh Không (Śūnyatā) được gọi là bất khả đắc (không thể được: anupalabdha) hay bất khả tư (acintya: không thể suy nghĩ). Nó không phải là một khái niệm thông thường như trong bất cứ phạm trù nào của luận lý học trong triết học. Nó đồng nghĩa với Chân Như. Vì thế muốn giáp mặt nó, người thực hành phải kinh nghiệm nhận thức không lời.
Wednesday, June 15, 20227:25 AM(View: 475)
Ý NGHĨA CỦA PHÓNG SANH - Sinh hoạt đạo trảng Houston - 5- 6- 2022
Tuesday, June 14, 20225:56 PM(View: 629)
Ngài Anuruddha, đã gieo căn lành từ nhiều đời trong quá khứ, đời này sinh ra trong gia đình, dòng họ giàu sang, lại cùng thời với đức Phật, anh em chú bác với đức Phật, xuất gia rất sớm, không vướng bận vợ con, đầy đủ thuận duyên, trở thành một vị thánh đệ tử, quan sát cả ngàn thế giới mà chỉ như người đứng trên lầu cao nhìn xuống thế gian.
Tuesday, June 14, 20225:26 PM(View: 494)
Ni sư Triệt Như Audio: KHÁI QUÁT VỀ THỂ NHẬP TÁNH KHÔNG AUDIO khóa BN Trung Cấp III 4-6-2022
Monday, June 13, 20229:46 AM(View: 328)
... Đức Phật: “Chỉ qua thể tánh của chúng chứ các pháp đó không là cái gì cả. Tánh của chúng là không tánh (no-nature), và không tánh của chúng là tánh của chúng. Vì chư pháp chỉ có một tướng mà thôi, đó là không tướng. Vì lý do này chư pháp có đặc tính của không được biết đầy đủ bởi Như Lai. Vì pháp không có hai tánh, chỉ có một. Một là tánh của chư pháp. Và tánh của chư pháp là không tánh, và không tánh của chư pháp là tánh của chúng. Như thế, tất cả điểm dính mắc đó đều bị buông thả."
Sunday, June 5, 20225:21 PM(View: 287)
Khi mạng lưới khái niệm càng được dệt, tâm linh hay chân tâm càng bị “chôn dấu”. Tiến trình tâm linh hay Phật tánh chỉ có thể phát sáng khi khái niệm hóa bị chấm dứt. Người nhiều vô minh thì thích tạo ra những mạng lưới khái niệm hóa dày đặc. Vì thế họ càng xa niết bàn, càng xa giác ngộ. Trái lại, họ gần phiền não và đau khổ.
Saturday, June 4, 202211:21 AM(View: 545)
This article is an introductory summary of the teachings of Zen Master Thích Thông Triệt on the topic, mainly based on the oral teaching of Bhikkhuni Zen Master Thích Nữ Triệt Như given for the Fundamental Meditation Course.
Thursday, June 2, 20221:11 PM(View: 496)
Đạo lộ tâm linh đi đến giải thoát giác ngộ, căn bản đầu tiên là phải tu tập từ các căn. Tu tập như thế nào Đức Thế Tôn đã từ bi chỉ rõ trong bài “Kinh Căn Tu Tập”.
Wednesday, June 1, 20226:59 PM(View: 720)
Các bạn ơi, đây là một tấm gương sáng, một con đường tu học mà ngài A Nan gởi gắm lại cho đời. Con đường của trí tuệ, cũng dẫn hành giả tới giải thoát.
Friday, May 27, 202212:03 PM(View: 450)
This article is an introductory summary of the teachings of Zen Master Thích Thông Triệt on the topic, mainly based on the oral teaching of Bhikkhuni Zen Master Thích Nữ Triệt Như given for the Fundamental Meditation Course.
Tuesday, May 24, 202212:23 PM(View: 772)
Chợt tỉnh giấc nửa đêm, nhìn ra khung cửa sổ, trời sáng, trắng trong, mặt trăng tròn treo lơ lửng giữa trời không mây. Hôm nay là một đêm trăng mùa Phật đản sinh. Khép mắt lại, nhìn thấy một bức tranh thiệt đẹp giữa rừng, giữa một cảnh rừng, trong một đêm trăng sáng, cũng một đêm trăng tròn sáng như đêm nay
Tuesday, May 17, 20221:38 PM(View: 697)
Nhưng có một cái không xa rời mình, đó là cái tâm, tâm đời thì tái sanh để tiếp tục lặn hụp trong biển ái, biển khổ; nếu là tâm trong sạch thì tiếp tục tu học cho tới khi hoàn hảo là bước lên bờ. Bấy giờ trên bến bờ bình an, thấy ai giơ tay vẫy gọi, ta mới tới cầm tay dắt lên bờ. Còn những ai mải mê đắm đuối trong sóng nhấp nhô, thì ta có làm gì hơn nữa được đâu, phải không các bạn ơi!
Wednesday, May 11, 20222:50 PM(View: 789)
Pháp môn là cái cổng để đi vào học, hiểu và thực hành Pháp. Pháp là chân lý, cũng là tất cả hiện tượng thế gian. Nói như vậy, chúng ta có thể tưởng là hai thứ khác nhau. Không, chúng chỉ là một. Chân lý hiển lộ ra qua mỗi hiện tượng thế gian, mỗi hiện tượng thế gian chính là chân lý. Ta cũng là chân lý, chân lý cũng hiển lộ qua ta. Ta cũng là tất cả chân lý. Tất cả đều bình đẳng: đều vô thường, đều vô ngã, đều duyên sinh, đều trống rỗng, đều như huyễn, đều như như bất động. Tất cả đều là cái vô sanh, nên bất tử.
Tuesday, May 10, 20223:33 PM(View: 542)
This article is an introductory summary of the teachings of Zen Master Thích Thông Triệt on the topic, mainly based on the oral teaching of Bhikkhuni Zen Master Thích Nữ Triệt Như given for the Fundamental Meditation Course.
Wednesday, May 4, 202212:31 PM(View: 955)
Đức Phật nói nước mắt con người chảy thành biển cả mênh mông, còn tiếng cười của hai anh em mình chỉ đong đầy có hai cái lu thôi. Nước mưa thì vẫn trong vẫn mát. Mùa xuân cũng vẫn mát vẫn trong, muôn đời.
Tuesday, May 3, 20229:22 PM(View: 605)
This article is an introductory summary of the teachings of Zen Master Thích Thông Triệt on the topic, mainly based on the oral teaching of Bhikkhuni Zen Master Thích Nữ Triệt Như given for the Fundamental Meditation Course.
Wednesday, April 27, 20223:46 PM(View: 934)
“Cô nghĩ sao về cái Chết?”. - Chợt nghĩ tới mình, bước đường đời đã tới mức cuối, rồi nghĩ tới các bạn. Cái cầu mình sẽ phải đi qua, vậy mình chuẩn bị hành trang nào, sẵn sàng bước tới mấy nhịp cầu “đoạn trường” đó?
Wednesday, April 27, 202210:24 AM(View: 591)
Ni sư Triệt Như VIDEO Giảng Đại Chúng Bài 7: CHỖ ĐỨNG và MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TA Giảng tại Thiền Đường Tánh Không Nam Cali ngày 16 tháng 4, 2022
Wednesday, April 20, 202210:17 AM(View: 1137)
Cho nên tham sân si cũng biểu hiện tất cả những chân lý thường hằng của vạn pháp. Chúng là vô thường, là khổ, là vô ngã, bản thể trống không, như huyễn mộng, là như như bất động, là bình đẳng với vạn pháp.
Tuesday, April 19, 20227:50 PM(View: 821)
Ni sư Triệt Như Audio: 8- CHỦ ĐỀ CỦA CÁC KHÓA THIỀN Thiền Đường Tánh Không Nam Cali 16- 4- 2022
Tuesday, April 19, 20225:00 PM(View: 516)
Bhikkhuni Triệt Như - Sharing from the Heart 97 - THE PATH OF THE AWAKENED PERSON - Translated into English by NHƯ LƯU - Narrated by PHƯƠNG QUẾ
101,604