HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời - Bài 20: BIỆN TÀI CHIẾU SÁNG

Wednesday, June 29, 202212:30 PM(View: 512)
Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời - Bài 20

BIỆN TÀI CHIẾU SÁNG

20 TITLE TIENG HAT GIUA TROI  VN
Khi nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta nói Tôn giả Mahā Moggallāna:

-- Hiền giả Moggallāna, Tôn giả Mahā Kassapa đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng tôi hỏi Tôn giả Mahā Moggallāna: Này Hiền giả Moggallāna, khả ái thay khu rừng Gosinga!... Này Hiền giả Moggallāna, hạng Tỷ-kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga?

-- Ở đây, này Hiền giả Sāriputta, hai Tỷ-kheo đàm luận về Abhidhamma (A-tỳ-đàm). Các vị ấy hỏi nhau câu hỏi, và khi được hỏi, các vị trả lời được với nhau chớ không dừng lại vì không trả lời được, và cuộc đàm luận về pháp được tiếp tục. Này Hiền giả Sāriputta, hạng Tỷ-kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga."

Chúng ta chắc cũng biết ngài Mahā Moggallāna nổi tiếng là đệ nhất thần thông trong số mười vị đệ tử lớn của đức Phật, mà sao ngài không ca ngợi thần thông, vị tỳ kheothần thông có thể làm sáng chói thêm khu rừng Gosinga này?

Mahā Moggallāna hay có tên khác là Maudgalyayana, hay Mahamaudgalyaya, hay gọi tắt là Mục-liên (568—484 TCN), sinh khoảng cùng thời đức Phật và Sāriputta.

Sāriputta và Mahā Moggallāna là hai người bạn trẻ rất thân thiết nhau, vì cả hai gia đình đều cùng dòng Bà la môn giàu có trong làng gần thành Vương Xá, kinh đô nước Magadha. Cả hai đều tinh thông các bộ kinh Veda, đàm luận triết lý không ai bắt bẻ được. Một hôm hai người bạn cùng đến tham gia một ngày lễ hội vui chơi hằng năm của dân chúng, giữa cảnh tưng bừng, màu sắc âm thanh, nam nữ nhộn nhịp múa hát, ăn uống, hai chàng thanh niên bổng nhiên chán nản, thất vọng, cảnh đời này trở thành vô nghĩa. Hai vị quyết tâm rời xa gia đình, đi khắp nơi, tìm thầy học đạo. Nhiều vị lãnh đạo các giáo phái nổi tiếng cũng đều chưa ai thuyết phục được hai người thanh niên. Đến nổi hai người thất vọng nghĩ rằng: ai có thể làm thầy chúng ta? Họ ước hẹn với nhau: nếu người nào tìm được người thầy của mình, thì hãy bảo cho người kia biết ngay.

Bấy giờ, đức Phật đã thành đạo. Tin mừng này lập tức bay về tới thành Kapilavatthu, vua Suddhodana lập tức cho sứ giả tới thỉnh đức Phật trở về. Lúc đó đức Phật đang còn ở nước Magadha, vua Bimbisara dâng cúng đức Phậttăng đoàn ngôi Trúc Lâm Tinh Xá (Veluvana), gần thành Vương Xá (Rājagaha). Tăng đoàn lúc đó cũng khá đông rồi, ít nhất là đã có 5 vị nhóm khổ hạnh đầu tiên, sau đó là ngài Yasa và 50 thanh niên bạn của ngài Yasa. Tất cả đều đã là các vị Arahant.

Mahā Moggallāna và Sāriputta cũng đang sống gần thành Vương Xá. Một hôm, Sāriputta trông thấy một vị sa môn đang đi trì bình, dáng đi khoan thai, phong thái trầm tĩnh an lạc, ngài Sāriputta chờ tới khi thuận tiện, thưa hỏi: ngài là ai? Ai là vị Tôn sư của ngài? Vị Tôn sư ấy đã giảng dạy những gì? Vị sa môn đó là ngài Assaji.

Tôn giả Assaji, một trong năm vị Arahant đầu tiên của đức Phật, đã tóm tắt cốt lõi giáo phápđức Phật dạy:

Pháp sanh lên do nhân, Như Lai giảng nhân ấy,

Nhân diệt thời Pháp diệt, Đại sa-môn nói vậy.

Vừa lắng nghe xong chân lý, ngài Sāriputta khai ngộ, nhận ra cái Bất tử, là cái không sanh ra, thì sẽ không bị diệt. Ngay đó, Sāriputta báo tin cho Mahā Moggallāna biết, rồi cả hai đến gia nhập tăng đoàn đức Phật cùng với hơn hai trăm đệ tử. Chỉ một tuần lễ, tôn giả Mahā Moggallāna đạt quả Arahant, tôn giả Sāriputta thì sau hai tuần cũng đạt quả Arahant. Từ đó cả hai vị là hai đại đệ tử xuất sắc của đức Thế tôn suốt 45 năm.

Tôn giả Mahā Moggallāna được đức Phật tuyên bốthần thông đệ nhất, mặc dù đa số các vị tỳ kheo sau khi đạt quả Arahant là có thần thông, nhưng có thể trong nhiều mức độ khác nhau. Ví dụ trong kinh Đại Bát Niết bàn, đức Thế Tôntăng đoàn sau khi thọ trai do vị đại thần xứ Magadha cúng dường, trên đường trở về, tới bờ sông Hằng, nhìn thấy người đời lăng xăng tìm bè sang sông, đức Thế tôn cùng với tăng đoàn biến mất ở bờ sông bên này, hiện ra ở bờ sông bên kia trong chớp mắt như người duỗi cánh tay đang co, hay co cánh tay đang duỗi.

Một ví dụ khác các vị Arahant có thần thông. Một lần kia, có 500 vị tỳ kheo mới tới, đến Jetavana (Kỳ viên tinh xá) yết kiến đức Phật. Họ lao xao thăm hỏi. Đức Phật nghe nhiều âm thanh ồn ào, bảo ngài A Nan ra nói họ dời đi nơi khác. Tất cả ra khỏi tinh xá, đến một nơi xa và an trú ở đó tu tập. Một thời gian sau, nhân đức Thế tôn trông thấy có đám mây ngũ sắc trên bầu trời, đức Phật hỏi ngài A Nan ai đang ở phương đó? Biết đó là nơi trú của nhóm 500 tỳ kheo trước kia, đức Phật bảo ngài A Nan tới đó mời họ trở về. Ngài  A Nan đã dùng thần thông tới nơi và tất cả 500 vị cũng về trong chớp mắt.

Chúng ta thấy những dịp này là tỳ kheo có thể dùng thần thông mà người đời không ai biết. Luật của Phật là không được thi thố thần thông để vui chơi, hay khoe khoang. Riêng ngài Mahā Moggallāna có thể dùng thần thông hàng phục ngoại đạo. Đây cũng là một nhân trực tiếp của lòng căm thù của ngoại đạo vì mất đệ tử, mất quyền lợi, mất danh vọng, dẫn tới cái chết bi thảm của ngài sau này.  

Trong cuộc đời của ngài Mahā Moggallāna cũng có nhiều lần dùng thần thông: ngài lên cõi trời Phạm Thiên, xem ngài Sakka (Đế Thích) có tu tập theo lời dạy của đức Phật hay không. Đức Phật dạy: Phải quán vô thường trong các cảm thọ. Nhưng sau khi bay về trời, thì Sakka đang vui chơi với 500 nhạc khí của 500 nhạc công, và khoe khoang có xây dựng:

  “một lâu đài tên là Vejayanta (Tối Thắng Điện). Này Thiện hữu Moggallana, lâu đài Vejayanta có đến một trăm vọng tháp, trong mỗi vọng tháp có bảy ngôi nhà có hình tam giác, trong mỗi nhà tam giác có bảy tiên nữ, và mỗi tiên nữ có đến bảy thị nữ. Này thiện hữu Moggallana, Thiện hữu có muốn xem những điều khả ái của lâu đài Vejayanta không?”

Ngài Mahā Moggallāna đã nhấn ngón chân cái xuống đất khiến tòa lâu đài rung chuyển, đó là ngài muốn thuyết giảng sự vô thường, huyễn hóa của vật chất, của dục lạc để thức tỉnh vị Phạm Thiên.

Có một sự kiện quan trọng về phẩm hạnh của ngài Mahā Moggallāna là hiếu thảo. Sau khi bà mẹ mất, ngài đã dùng thiên nhãn quan sát tìm mẹ khắp nơi mà chưa gặp. Sau đó ngài thấy mẹ đang bị đọa cảnh giới ngạ quỷ, lang thang đói khát, ngài đi khất thực rồi mang cơm tới dâng cho mẹ, nhưng bà không ăn được vì thức ăn biến thành lửa đỏ. Ngài bay về thưa thỉnh đức Phật. Phật dạy: tới ngày rằm tháng bảy, chư vị thánh tăng mãn hạ, hãy bày lễ cúng dường trai tăng rồi nhờ oai lực của chư vị thánh tăng chuyển hóa tâm bà, bà Thanh Đề mới thoát khỏi cảnh ngạ quỷ, lên thiên giới.

Trong suốt thời gian dài đức Thế Tôn giáo hóa, ngài Mahā Moggallāna đã là một vị đệ tử đắc lực, thu phục nhiều đệ tử vào tăng đoàn, như trường hợp Devadatta khi tách ra cùng với mấy trăm vị tỳ kheo, chính hai đại đệ tử: Sāriputta và Mahā Moggallāna đã tới tận nơi thuyết phục nhóm này thức tỉnh, trở về.

Tuy đức Thế Tôn công bố ngài Mahā Moggallāna thần thông đệ nhất, thiệt ra ngài  Sāriputta cũng có lần thi triển thần thông không thua kém bạn, nhưng ngài ít dùng thần thông như ngài Mahā Moggallāna. Còn ngài Sāriputta là trí tuệ đệ nhất, nhưng ngài Mahā Moggallāna cũng có biện tài thu phục nhân tâm không thua kém ai.

Kết luận, thiệt ra tất cả các vị thánh tăng đều có Giới đức, Định lựcTuệ lực tròn đầy. Nhưng những phương tiện đầu tiên có hơi khác nhau: ngài A nan thì bước vào bằng ngõ đa văn, ngài Revata thì hạnh sống nơi rừng núi hoang vắng, ngài Anuruddha thì bằng thiên nhãn, ngài Mahā Kassapa thì hạnh đầu đà, ngài Mahā Moggallāna thì trí tuệ biện tài, ngài Sāriputta thì điều phục tâm v.v...
Mỗi người mỗi vẽ, quy tụ lại như một vườn hoa có trăm đóa khác nhau, hoa nào cũng tròn hương, tròn sắc.

Thiền viện, 20- 6- 2022

TN   

blank
Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời
Bài 20: BIỆN TÀI CHIẾU SÁNG

blankClick icon tam giác để nghe - Click icon ba dấu chấm để download
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Monday, August 15, 20226:56 AM(View: 33)
Ni sư Thích nữ Triệt Như hướng dẩn KHÓA TU ĐẶC BIỆT - Phần 1 tại HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG ONTARIO CANADA Ni Sư Triệt Như giới thiệu nội dung và mục đích của khóa tu. Bài tập về thiền hành với chủ đề: Biết sự xúc chạm khi đi - Cái biết đặt dưới bàn chân
Saturday, August 13, 20224:40 PM(View: 76)
Theo quan niệm nhà Phật thì con người tự ràng buộc mình trong nỗi khổ đau do chính mình gây ra. Muốn thoát khổ thì cũng phải chính mình tháo gỡ sợi dây ràng buộc đó chứ không Thần Phật nào cứu rỗi, ban ơn, giáng họa cho mình được.
Wednesday, August 10, 20227:09 AM(View: 293)
Sự thật muôn đời: hễ cái gì có sinh ra, thì phải có lúc chấm dứt, biến mất, hoại diệt. Nhưng dường như chúng ta chưa chấp nhận sự thật này. Nên chúng ta buồn khổ vì bệnh. Các bạn ơi, như vậy bệnh có phải chỉ là ảo giác ngôn ngữ?
Saturday, August 6, 20229:52 AM(View: 133)
84 K Dharma approaches mean there is none of them. How come? Any way is the entrance to the house that has been there and for each of us. We are inside our home and always at home. But we do not trust this truth. Then, we manage to look for this and that everywhere. Do live ingenuously, and very naturally. Do not add anything. With that, we are at home and inside our house.
Monday, August 1, 20225:11 PM(View: 132)
Nói theo luận lý Huyễn: không phải khách quan dính mắc thế gian, mà dính mắc thế gian chính là chủ quan.
Wednesday, July 27, 202211:15 AM(View: 377)
Các em có lần tâm tình: cô ơi, trước khi cô nghỉ ngơi, cô hệ thống lại con đường từ đầu tới cuối cho tụi con theo đó mà đi. Thiệt ra có con đường nào đâu. Tu là thấy ra cái tâm của chính mình thôi. Chính mình đang ở trong cái tâm của mình. Con đường nào khác nữa? Là đã phóng ra ngoài, tìm cầu cái gì bên ngoài là đi lạc rồi.
Wednesday, July 27, 20226:49 AM(View: 201)
Nếu nắm vững một trong ba cách “Như Thực - Yathābhūta” ta có khả năng mở ra những mấu chốt trong phương pháp tu Huệ của hệ Phát Triển và Thiền Tông.
Tuesday, July 26, 202210:53 PM(View: 216)
Tùy theo căn cơ của chúng sanh mà Đức Phật có nhiều phương thức, nhiều pháp môn hướng dẫn đệ tử tu tập để đạt quả vị giải thoát tối hậu, nhưng với pháp môn nào người tu tập cũng phải thực hành nhuần nhuyễn Tam Vô Lậu Học: Giới-Định-Tuệ. Vì Tam Vô Lậu Học có công năng đưa hành giả qua bờ giác ngộ thoát khỏi vòng tục lụy luân hồi sinh tử./.
Wednesday, July 20, 20225:14 PM(View: 421)
Làm sao sống hài hòa với thế gian? Các bạn ơi, đâu có gì bí hiểm. Thấy “cái đang là”. Đó, cái đáp án, đơn giản quá, mà sao áp dụng khó quá phải không? Chỉ cần biết “cái đang là” thôi là tâm trong sáng tức khắc. Khi ta nghĩ tới “cái phải là”, lập tức ta rơi vào biển khổ cuộc đời, ta bị trói buộc, hay ta đang trói buộc người khác.
Monday, July 18, 20225:13 PM(View: 201)
Tổ đã mở màn một kỷ nguyên mới về Thiền bằng bốn câu kệ bất hủ: Bất lập văn tự; Giáo ngoại biệt truyền; Trực chỉ nhơn tâm; Kiến tánh thành Phật. (Xem Giải thích thuật ngữ ở cuối bài)*
Thursday, July 14, 20228:13 AM(View: 426)
84 ngàn pháp môn có nghĩa là không có pháp môn. Vì sao vậy? Đi cách nào cũng vào nhà, vì nhà là sẵn có, là của riêng mình. Ta đang ở trong nhà, luôn luôn đang ở trong nhà. Chỉ là mình không tin sự thật này, nên mình bôn ba tìm kiếm đâu đâu. Hãy sống hồn nhiên, thật tự nhiên, không cần thêm gì hết, là mình đang ở trong nhà của mình.
Wednesday, July 13, 20225:37 PM(View: 346)
Người tu Phước vô lậu và Phước hữu lậu đều có những hành vi thiện lành giống nhau, nhưng tâm tư của mỗi hành giả lúc thực hiện thì khác nhau. Cùng một hành động, mà một đằng hướng đến tái sinh hưởng phước hữu lậu vật chất ở tương lai. Một đằng là công đức tu hành, làm lợi ích chúng sanh bằng tâm quảng đại. Khi cần thì làm. Làm xong thì thôi, không dính mắc gì cả.
Saturday, July 9, 20225:48 AM(View: 198)
Chân như là tướng chân thực hay chân tướng bất biến của mọi hiện tượng. Nó là nguyên tắc làm cho hiện tượng giới ở trong trạng thái như như bất động. Chỉ bằng trí huệ Bát nhã mới hình dung được ý nghĩa chân như như thế nào.
Tuesday, July 5, 20226:00 AM(View: 273)
Nói theo luận lý Huyễn: không phải khách quan dính mắc thế gian, mà dính mắc thế gian chính là chủ quan. Nhưng khi đạt được sự lãnh hội hiện tượng thế gian là Như Huyễn, tâm ba thời không còn hiện hữu. Chủ quan và khách quan vắng mặt. Đây là trạng thái của trí huệ Bát Nhã.
Wednesday, June 22, 20221:22 PM(View: 534)
Hôm nay học lại gương sáng của người xưa, gương sáng vẫn muôn đời là gương sáng. Ánh sáng chỉ sáng cho những ai nhìn thấy. Ánh sáng của trí tuệ muôn đời vẫn thầm lặng chiếu soi trần gian, như ánh trăng kia thầm lặng sáng trong đêm dài cuộc đời.
Sunday, June 19, 202211:17 AM(View: 317)
Tánh Không (Śūnyatā) được gọi là bất khả đắc (không thể được: anupalabdha) hay bất khả tư (acintya: không thể suy nghĩ). Nó không phải là một khái niệm thông thường như trong bất cứ phạm trù nào của luận lý học trong triết học. Nó đồng nghĩa với Chân Như. Vì thế muốn giáp mặt nó, người thực hành phải kinh nghiệm nhận thức không lời.
Wednesday, June 15, 20227:25 AM(View: 475)
Ý NGHĨA CỦA PHÓNG SANH - Sinh hoạt đạo trảng Houston - 5- 6- 2022
Tuesday, June 14, 20225:56 PM(View: 629)
Ngài Anuruddha, đã gieo căn lành từ nhiều đời trong quá khứ, đời này sinh ra trong gia đình, dòng họ giàu sang, lại cùng thời với đức Phật, anh em chú bác với đức Phật, xuất gia rất sớm, không vướng bận vợ con, đầy đủ thuận duyên, trở thành một vị thánh đệ tử, quan sát cả ngàn thế giới mà chỉ như người đứng trên lầu cao nhìn xuống thế gian.
Tuesday, June 14, 20225:26 PM(View: 494)
Ni sư Triệt Như Audio: KHÁI QUÁT VỀ THỂ NHẬP TÁNH KHÔNG AUDIO khóa BN Trung Cấp III 4-6-2022
Monday, June 13, 20229:46 AM(View: 328)
... Đức Phật: “Chỉ qua thể tánh của chúng chứ các pháp đó không là cái gì cả. Tánh của chúng là không tánh (no-nature), và không tánh của chúng là tánh của chúng. Vì chư pháp chỉ có một tướng mà thôi, đó là không tướng. Vì lý do này chư pháp có đặc tính của không được biết đầy đủ bởi Như Lai. Vì pháp không có hai tánh, chỉ có một. Một là tánh của chư pháp. Và tánh của chư pháp là không tánh, và không tánh của chư pháp là tánh của chúng. Như thế, tất cả điểm dính mắc đó đều bị buông thả."
Tuesday, June 7, 202210:23 AM(View: 585)
Người biết sống một mình là người luôn an trú trong chánh niệm. Tuy nhiên đối với đa số con người, xa lánh nơi ồn ào náo nhiệt là duyên thuận lợi hơn trong bước đầu tu tập.
Sunday, June 5, 20225:21 PM(View: 287)
Khi mạng lưới khái niệm càng được dệt, tâm linh hay chân tâm càng bị “chôn dấu”. Tiến trình tâm linh hay Phật tánh chỉ có thể phát sáng khi khái niệm hóa bị chấm dứt. Người nhiều vô minh thì thích tạo ra những mạng lưới khái niệm hóa dày đặc. Vì thế họ càng xa niết bàn, càng xa giác ngộ. Trái lại, họ gần phiền não và đau khổ.
Saturday, June 4, 202211:21 AM(View: 545)
This article is an introductory summary of the teachings of Zen Master Thích Thông Triệt on the topic, mainly based on the oral teaching of Bhikkhuni Zen Master Thích Nữ Triệt Như given for the Fundamental Meditation Course.
Thursday, June 2, 20221:11 PM(View: 496)
Đạo lộ tâm linh đi đến giải thoát giác ngộ, căn bản đầu tiên là phải tu tập từ các căn. Tu tập như thế nào Đức Thế Tôn đã từ bi chỉ rõ trong bài “Kinh Căn Tu Tập”.
Wednesday, June 1, 20226:59 PM(View: 720)
Các bạn ơi, đây là một tấm gương sáng, một con đường tu học mà ngài A Nan gởi gắm lại cho đời. Con đường của trí tuệ, cũng dẫn hành giả tới giải thoát.
Friday, May 27, 202212:03 PM(View: 452)
This article is an introductory summary of the teachings of Zen Master Thích Thông Triệt on the topic, mainly based on the oral teaching of Bhikkhuni Zen Master Thích Nữ Triệt Như given for the Fundamental Meditation Course.
Tuesday, May 24, 202212:23 PM(View: 772)
Chợt tỉnh giấc nửa đêm, nhìn ra khung cửa sổ, trời sáng, trắng trong, mặt trăng tròn treo lơ lửng giữa trời không mây. Hôm nay là một đêm trăng mùa Phật đản sinh. Khép mắt lại, nhìn thấy một bức tranh thiệt đẹp giữa rừng, giữa một cảnh rừng, trong một đêm trăng sáng, cũng một đêm trăng tròn sáng như đêm nay
Tuesday, May 17, 20221:38 PM(View: 697)
Nhưng có một cái không xa rời mình, đó là cái tâm, tâm đời thì tái sanh để tiếp tục lặn hụp trong biển ái, biển khổ; nếu là tâm trong sạch thì tiếp tục tu học cho tới khi hoàn hảo là bước lên bờ. Bấy giờ trên bến bờ bình an, thấy ai giơ tay vẫy gọi, ta mới tới cầm tay dắt lên bờ. Còn những ai mải mê đắm đuối trong sóng nhấp nhô, thì ta có làm gì hơn nữa được đâu, phải không các bạn ơi!
Wednesday, May 11, 20222:50 PM(View: 789)
Pháp môn là cái cổng để đi vào học, hiểu và thực hành Pháp. Pháp là chân lý, cũng là tất cả hiện tượng thế gian. Nói như vậy, chúng ta có thể tưởng là hai thứ khác nhau. Không, chúng chỉ là một. Chân lý hiển lộ ra qua mỗi hiện tượng thế gian, mỗi hiện tượng thế gian chính là chân lý. Ta cũng là chân lý, chân lý cũng hiển lộ qua ta. Ta cũng là tất cả chân lý. Tất cả đều bình đẳng: đều vô thường, đều vô ngã, đều duyên sinh, đều trống rỗng, đều như huyễn, đều như như bất động. Tất cả đều là cái vô sanh, nên bất tử.
Tuesday, May 10, 20223:33 PM(View: 542)
This article is an introductory summary of the teachings of Zen Master Thích Thông Triệt on the topic, mainly based on the oral teaching of Bhikkhuni Zen Master Thích Nữ Triệt Như given for the Fundamental Meditation Course.
Wednesday, May 4, 202212:31 PM(View: 955)
Đức Phật nói nước mắt con người chảy thành biển cả mênh mông, còn tiếng cười của hai anh em mình chỉ đong đầy có hai cái lu thôi. Nước mưa thì vẫn trong vẫn mát. Mùa xuân cũng vẫn mát vẫn trong, muôn đời.
Tuesday, May 3, 20229:22 PM(View: 605)
This article is an introductory summary of the teachings of Zen Master Thích Thông Triệt on the topic, mainly based on the oral teaching of Bhikkhuni Zen Master Thích Nữ Triệt Như given for the Fundamental Meditation Course.
Wednesday, April 27, 20223:46 PM(View: 934)
“Cô nghĩ sao về cái Chết?”. - Chợt nghĩ tới mình, bước đường đời đã tới mức cuối, rồi nghĩ tới các bạn. Cái cầu mình sẽ phải đi qua, vậy mình chuẩn bị hành trang nào, sẵn sàng bước tới mấy nhịp cầu “đoạn trường” đó?
Wednesday, April 27, 202210:24 AM(View: 591)
Ni sư Triệt Như VIDEO Giảng Đại Chúng Bài 7: CHỖ ĐỨNG và MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TA Giảng tại Thiền Đường Tánh Không Nam Cali ngày 16 tháng 4, 2022
Wednesday, April 20, 202210:17 AM(View: 1137)
Cho nên tham sân si cũng biểu hiện tất cả những chân lý thường hằng của vạn pháp. Chúng là vô thường, là khổ, là vô ngã, bản thể trống không, như huyễn mộng, là như như bất động, là bình đẳng với vạn pháp.
Tuesday, April 19, 20227:50 PM(View: 821)
Ni sư Triệt Như Audio: 8- CHỦ ĐỀ CỦA CÁC KHÓA THIỀN Thiền Đường Tánh Không Nam Cali 16- 4- 2022
Tuesday, April 19, 20225:00 PM(View: 516)
Bhikkhuni Triệt Như - Sharing from the Heart 97 - THE PATH OF THE AWAKENED PERSON - Translated into English by NHƯ LƯU - Narrated by PHƯƠNG QUẾ
101,606