HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời - Bài 21: TÂM ĐIỀU PHỤC CHIẾU SÁNG

Tuesday, July 5, 20228:31 PM(View: 928)

Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời - Bài 21

TÂM ĐIỀU PHỤC CHIẾU SÁNG
21 TITLE TIENG HAT GIUA TROI  VN

Mời các bạn xem lại đoạn kinh về ngài Sāriputta trong Đại kinh Rừng Sừng Bò.

Rồi Tôn giả Mahā Moggallāna nói với Tôn giả Sāriputta:

-- Hiền giả Sāriputta, chúng tôi đã trả lời theo sự giải thích của chúng tôi. Ở đây, nay chúng tôi hỏi Tôn giả Sāriputta: Này Hiền giả Sāriputta, khả ái thay, khu rừng Gosinga! Đêm rằm sáng trăng, cây Ta-la trổ hoa cùng khắp, hương trời như được tỏa rộng khắp nơi. Này Hiền giả Sāriputta, hạng Tỷ-kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga?"

-- Ở đây, này Hiền giả Moggallāna, Tỷ-kheo điều phục được tâm, không phải Tỷ-kheo không điều phục được tâm. An trú quả nào vị ấy muốn an trú vào buổi sáng, vị ấy an trú quả ấy vào buổi sáng; an trú quả nào vị ấy muốn an trú vào buổi trưa, vị ấy an trú quả ấy buổi trưa; an trú quả nào vị ấy muốn an trú vào buổi chiều, vị ấy an trú quả ấy vào buổi chiều. Hiền giả Moggallāna, ví như một vị vua hay vị đại thần của vua có một tủ áo đựng đầy những áo có nhiều màu sắc khác nhau. Cặp áo nào nhà vua muốn mặc vào buổi sáng, nhà vua mặc cặp áo ấy vào buổi sáng; cặp áo nào nhà vua muốn mặc vào buổi trưa, nhà vua mặc cặp áo ấy vào buổi trưa; cặp áo nào nhà vua muốn mặc vào buổi chiều, nhà vua mặc cặp áo ấy vào buổi chiều. Cũng vậy, này Hiền giả Moggallāna, Tỷ-kheo điều phục được tâm, không phải Tỷ-kheo không điều phục được tâm. An trú quả nào Tỷ-kheo ấy muốn an trú vào buổi sáng, vị ấy an trú quả ấy vào buổi sáng; an trú quả nào Tỷ-kheo ấy muốn an trú vào buổi trưa, vị ấy an trú quả ấy vào buổi trưa; an trú quả nào vị Tỷ-kheo ấy muốn an trú vào buổi chiều, vị ấy an trú quả ấy vào buổi chiều. Này Hiền giả Moggallāna, hạng Tỷ-kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga.

Trong đoạn văn kinh này, ngài Sāriputta chỉ trình bày kết quả cuối cùng của con đường tu là hoàn toàn làm chủ tâm mình. Đức Phật đã từng diễn tả trạng thái đó trong những khi ngài kể lại tiến trình chứng ngộ ba minh: ...”tâm nhu nhuyến, thuần tịnh, không cấu nhiễm, dễ sai khiến, dễ sử dụng...”

Về cuộc đời ngài Sāriputta, chúng ta đã biết khái quát qua các phần giới thiệu tôn giả Anuruddha, tôn giả Anandā, tôn giả Revata, tôn giả Moggallāna...Ở đây, chúng ta chỉ tìm hiểu thêm những chi tiết nào chưa được nhắc tới.

Tên Sāriputta là ghép hai từ: Sāri: âm ra là Xá Lợi, là tên bà mẹ, Putta: âm ra là Phất, có nghĩa là con. Vì thế có khi âm ra là Xá Lợi Phất, hay Xá Lợi Tử. Ngài Sāriputta là con trai trưởng nên được lấy tên mẹ. Khi còn trẻ, ngài có tên là Upatissa, là tên ngôi làng quê quán, trong thành Vương Xá, nước Magadha, vua Bimbisāra cai trị. Chúng ta đã biết ngài có thêm ba người em trai và ba người em gái, đều xuất gia với đức Phật và đều đắc quả Arahant.

Nói tới ngài Sāriputta là phải nói tới ngài Mahā Moggallāna. Cả hai vị đều cùng trang lứa với Đức Phật. Ngài Moggallāna ở một ngôi làng khác, làng Kolita, nên khi còn trẻ, chưa xuất gia, Kolita là tên thật của ngài Moggallāna. Cả hai đều là con trai của hai vị tộc trưởng, gia thế giàu sang, nên đều được nuôi dưỡng cưng chiều, học tập xuất sắc tất cả kinh sách Veda, văn học, thi ca, lý luận, triết học v.v...của thời đó. Cả hai vị khi còn rất trẻ đã nổi tiếnguyên bác, là niềm tự hào của cha mẹ, dòng họ Bà la môn.

Tuy mỗi khi lý luận, đối đáp với những người nổi tiếng khác, hai vị luôn là kẻ trội hơn, nhưng dường như trong thâm tâm vẫn chưa tự mãn nguyện. Một hôm, cả hai tham gia vào một ngày lễ hội quan trọng, tưng bừng náo nhiệt, xế chiều, bắt đầu tàn, trước mắt chỉ bày ra cảnh tượng ngổn ngang, bừa bãi, mệt mỏi. Hai chàng thanh niên thức tỉnh, quyết định bỏ nhà ra đi, tìm thầy học đạo, dù cha mẹ không bằng lòng. Sau đó, sáu người em của ngài Sāriputta cũng lần lượt rời gia đình, theo Đức Phật. Có thể đây cũng là một lý do khiến cả hai bà mẹ đều quay lưng với đức Phậttăng đoàn trong một thời gian dài. Mãi cho đến khi hay tin mẹ mất rồi, ngài Moggallāna mới dùng thiên nhãn đi tìm mẹ và cứu bà thoát kiếp ngạ quỷ vì tội hủy báng tam bảo, rồi hóa sanh cõi trời. Còn ngài Sāriputta mãi tới khi quyết định nhập diệt mới quay về quê hương. Đã 45 năm dài trôi qua, người mẹ mõi mòn trông ngóng 7 người con, 7 vị Arahant mải miết hóa độ chúng sanh, bây giờ trở về làng cũ. Còn nỗi vui nào hơn. Đêm hôm ấy, chư Thiên lần lượt đến viếng thăm và tiễn biệt ngài Sāriputta tại thư phòng của ngài, nơi ngài đã sống trọn quãng đời thơ ấu. Hào quang chư Thiên cõi trời Phạm sáng rực cả ngôi làng Upatissa, suốt đêm hương trời thơm ngát.

Bà mẹ trông thấy quang cảnh hùng tráng, sáng rỡ đó, bà phát tâm hân hoan, hỷ lạc tràn đầy, kính tin Tam Bảo. Ngài Sāriputta đã an trú bà mẹ vào quả Dự Lưu, sẽ không còn bị đọa, chắc chắn sẽ thành chánh giác. Đêm đã gần tàn, ngài Sāriputta vào chánh định, nhập vô dư niết bàn.

Bây giờ chúng ta trở lại về sự nghiệp giáo hoá của ngài Sāriputta có những sự kiện nào đặc biệt. Trước nhất ngài được xem như vị đại đệ tử hàng đầu của đức Phật. Vì sao? Con đường của Phật là con đường giác ngộ, tức khai mở trí tuệ, mà ngài được đức Phật tuyên bố là vị “Trí Tuệ đệ nhất”, không những thông suốt Pháp do Phật giảng, ngài cũng đã tinh thông kinh điển Veda, nên trong những lần luận thuyết với hàng Bà la môn, ngài đều tỏ ra uyên bác và luôn thuyết phục người. Như khi ông Anathapindika (Cấp Cô Độc) cúng dường khu vườn Kỳ Viên ở Savatthi cho Đức PhậtTăng đoàn, đức Phật đã chỉ định ngài Sāriputta lên Savatthi trông coi việc xây cất Kỳ viên Tinh xá. Quả nhiên, ở phương bắc là xứ của Bà la môn giáo, từ xưa ông Cấp cô độcđại thí chủ hết lòng cúng dường cho hàng Bà la môn, nay ông Cấp Cô Độc trở thành đệ tử của đức Phật và lại cúng dường ngôi vườn ngự uyển của thái tử Kỳ Đà, phải trải vàng mới mua được, họ rất phẩn nộ, vì mất danh tiếng, mất quyền lợi. Họ thách thức tranh luận về giáo pháp, về chân lý với người đại diện của đức Phật, đứng ra xây cất  Kỳ Viên Tinh Xá. Làm sao họ có thể tranh luận nổi với vị “Tướng Quân Chánh Pháp” là ngài Sāriputta. Danh hiệu “Tướng Quân Chánh Pháp” có lẽ muốn nói là vị tướng quân đánh trăm trận trăm thắng.

Khi ông Cấp Cô Độc lớn tuổi, bệnh nặng, nhờ người tới đảnh lễ Phật báo tin, sau đó thỉnh mời ngài Sāriputta tới nhà. Ngài Sāriputta đã thuyết một bài pháp, nhắc nhở bản thể trống không của thế gian, để cho ông Cấp Cô độc an tâm ra đi. 

 – Này Cấp Cô Độc, sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý), sáu trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp), sáu thức (nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức), sáu giới (địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới)… cho đến cả thế giới này và những thế giới khác, đều là giả tạm, không thật. Ông hãy cố gắng quán tưởng tất cả đều là không, để buông xả, không chấp thủ vào bất cứ thứ gì.

Sau khi ngài Sāriputta ra về, ông Cấp Cô Độc hoá sanh cõi Trời, do phước báu bố thí cúng dường trong sạch cho Tam Bảo.

Có một sự kiện nho nhỏ là khi ngài Rahūla xuất gia, đức Phật đã giao phó cho ngài Sāriputta dạy dỗ. Chi tiết này cho mình biết “Trí tuệ” là hướng đến cao nhất của người tu, Đức Phật đã không giao Rahūla cho:

-       Ngài Mahā Moggallāna: đệ nhất thần thông

-       Ngài Subhūti: đệ nhất giải Không

-       Ngài Mahā Kaccana: đệ nhất nghị luận

-       Ngài Puñña, đệ nhất thuyết pháp

-       Ngài Mahā Kassapa: đệ nhất đầu đà

-       Ngài Anurudhā, đệ nhất thiên nhãn

-       Ngài Anandā, đệ nhất đa văn

-       Ngài Upāli: đệ nhất trì giới.

Về sau ngài Rahūla được xưng tán là đệ nhất mật hạnh.

 

Hôm nay nhắc lại khái quát tấm gương sáng của tiền nhân, một bậc thánh nhân vĩ đại, chỉ đứng sau đức Phật, chúng ta học được rất nhiều đức hạnh: một người con hiếu thảo biết an trú mẹ vào quả thánh Dự Lưu, một người anh trưởng biết hướng dẫn sáu người em xuất gia tu tập đạt quả Arahant, một người bạn chân thành, cảm thông, nhu hòa, từ khi còn trẻ cho tới cuối đời, một người thầy trí tuệ sáng chói làm chỗ nương tựa cho cõi trờicõi người, và trên hết, một người đệ tử, đầy đủ phẩm hạnh cao quí nhất, là đệ tử lớn của một đấng Như Lai Chánh đẳng giác.

 

Thiền viện, 24- 6- 2022

TN
blank

Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời
Bài 21: TÂM ĐIỀU PHỤC CHIẾU SÁNG

blankClick icon tam giác để nghe - Click icon ba dấu chấm để downloadSend comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Monday, November 28, 20226:21 PM(View: 14)
... Tưởng ám chỉ nhị nguyên chủ thể khách thể (subject-object duality). Vì nó là cái biết (knowledge) đạt được do sự cảm thấy đối tượng bên ngoài và bên trong thân xuất phát từ sự cung cấp sáu loại dữ kiện của Thọ. Sự cảm thấy này tạo thành một biểu tượng trong tâm gọi là tri giác biểu tượng...
Thursday, November 24, 20225:13 PM(View: 93)
Sống ở đời, không ai là không có bạn. Nếu không khéo, mình kết thân với những người bạn xấu, bạn ác thì cuộc đời của mình ngày càng đi vào ngỏ hẹp. Về vấn đề này, đức Phật cũng có những lời khuyên dạy cho đệ tử xuất gia và tại gia của Ngài.
Sunday, November 20, 20227:22 AM(View: 160)
Trở lại bờ này Về lại nhà xưa, Chợt thấy, ngôi nhà xưa Là chính bờ bên này.
Saturday, November 19, 20222:48 PM(View: 96)
Der Hauptgrund dieses Leidens ist, dass wir eine falsche Sicht über das Leben, über die weltlichen Phänomene und vor allem über uns selbst haben.
Friday, November 18, 20225:43 PM(View: 150)
Đi trên con đường Thiền, ta cần nắm vững toàn bộ các mặt trong mỗi tiến trình của Tứ Đế để dễ nhận ra phương thức thực hành tiến đến chữa dứt khỏi Khổ cho chính mình.
Wednesday, November 16, 20227:50 AM(View: 477)
Chánh niệm tỉnh giác giúp tâm dừng lại để sống trọn vẹn với cái đang là. Khi tỉnh giác, năng lượng Phật được biểu hiện, khi thất niệm năng lượng chúng sanh có mặt.
Tuesday, November 15, 20225:46 PM(View: 149)
Trí Bát Nhã siêu thế có thể thấy một cách đúng đắn như thật (yathābhūtam pasyati) thì gọi là chứng. Còn trí không phân biệt thì có thể thông đạt (Skt: samvidate: know thoroughly), cho nên gọi là được (Kinh Bát Nhã 567).
Monday, November 7, 20229:20 PM(View: 246)
Tỳ-khưu-ni lỗi lạc, vang danh bậc nhất về Đại Trí Tuệ trong Ni giới. Đó là nữ tôn giả Khema. Đặc biệt là Khema đã chứng quả Thánh cao thượng, chỉ sau một thời pháp của đức Phật, ngay khi bà còn là một hoàng phi cao sang quyền quý, chưa hề xuất gia, chưa hề quy y Tam Bảo, chưa phải là đệ tử của đức Phật Gotama.
Monday, November 7, 20227:29 AM(View: 209)
Điểm then chốt của bài pháp ngắn gọn này là nhấn mạnh đến nguyên tắc kinh nghiệm giác quan. Đó là khi giác quan kinh nghiệm được điều gì hãy để nó kinh nghiệm mà không để tự ngã can thiệp vào. Nếu biết khai thác nguyên lý này, ta cũng sẽ có kinh nghiệm ngộ đạo
Tuesday, November 1, 20228:22 PM(View: 758)
Thực tại cùng tột là chân lý tuyệt đối, chỉ bằng nhận thức khách quan mới có thể nhận biết được bản chất của thực tại. ...
Tuesday, November 1, 202210:45 AM(View: 255)
Kinh Bāhiya là bài kinh Phật dạy liên hệ đến những chức năng bên trong cơ chế tánh giác gồm tánh thấy, tánh nghe, tánh xúc chạm và nhận thức không lời.
Monday, October 31, 202211:01 AM(View: 183)
Das Leiden entsteht durch das Ursache und Wirkungsprinzip. Aus welcher Ursache entsteht das Leiden? Aus Ursache der Berührung.
Monday, October 24, 20223:06 PM(View: 691)
Phật giải thích: “Khổ do duyên mà sanh. Do duyên gì? Do duyên xúc ... Không cần đến xúc, sự kiện như vậy không xảy ra”.
Sunday, October 23, 20224:01 PM(View: 301)
... con thuyền để chuyên chở mình đi trên giòng sông tâm linh là Tánh nguyên tắc. Mình phải cương quyết, với ý chí dũng mãnh giữ gìn những nguyên tắc sống thích hợp với những chân lý mà Đức Phật dạy. Đó là Tánh nguyên tắc trong thiền.
Monday, October 17, 202212:03 PM(View: 382)
Thiền dạy ta thấy, chứ không dạy ta suy nghĩ. Vì thế, suy nghĩ luôn luôn đối nghịch với Thiền. Thiền là sản phẩm của thấy. Suy nghĩ là sản phẩm của tưởng tượng.
Monday, October 10, 20222:16 PM(View: 417)
... ý thức là cái biết có tính phúc trình hay biết công bố (declarative knowledge), còn tánh giác là cái biết có tính trầm lặng (reticentability) ...
Sunday, October 2, 20226:59 PM(View: 431)
Lý do chủ yếu của những nỗi thống khổ đó là do ta có cái nhìn lầm lạc (a perverted vision) về cuộc đời, về thế gian và hiện tượng thế gian; đặc biệt nhất là ta lầm lạc đối với chính ta.
Saturday, October 1, 20224:42 PM(View: 289)
Der Buddha sagte, dass die Menschen so viel Tränen vergossen haben, so dass sie einen riesigen Ozean bilden könnten. Das Gelächter von zwei Geschwistern könnten aber nur zwei Regentonnen voll ausfüllen.
Wednesday, September 28, 20229:36 AM(View: 2172)
Ai có Tâm vì người ? - Người Vô Ngã ! Thế nào là người Vô Ngã? - Sống với các Tánh ! Tại sao sống với các Tánh mới có Tâm vì người ? Vì người Có Ngã Tâm lúc nào cũng vì Ngã Không thể vì người được !
Saturday, September 17, 20227:29 AM(View: 340)
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle weisen Mönche voller Tugend, übernatürliche Kräfte und Weisheit besitzen. Jeder Ehrwürdige hat eine Sonderfähigkeit, obwohl sie unterschiedlich sind aber sie sammelt sich wie ein Blumengarten mit Hunderten von verschiedenen Blumen und jede Blume gibt ihren eigenen Duft ab und zeigt ihre prächtige Farbe.
Saturday, September 17, 20227:14 AM(View: 427)
Thân là phần thể xác, có hình vóc, nên người ta có thể trông thấy và va chạm. Còn tâm là phần tinh thần, tinh thần thì siêu hình không ai có thể nhìn thấy hay sờ mó được. Tuy siêu hình nhưng tâm chính là cái biết, là ý thức, là chủ thể ra lệnh cho thân làm việc theo ý muốn của nó. Tâm cũng có nhu cầu chăm sóc tắm rửa làm vệ sinh như thân thể vậy!
Tuesday, September 13, 202210:43 AM(View: 392)
Từ ta cánh nhạn bên trời, Bay qua nhập cuộc sống đời hư hao. Chiều theo cơn gió qua mau, Trăng đêm thấp thoáng lao xao chạnh lòng
Monday, September 12, 20226:11 PM(View: 462)
Thiền giúp cho cuộc sống con người được hài hòa cùng với môi trường chung quanh. Đó là những sự hài hòa giữa thân và tâm của cá nhân, hài hòa giữa cá nhân này với cá nhân kia, và hài hòa giữa cơ thể của cá nhân với thời tiết trong thiên nhiên.
Monday, September 12, 20226:00 PM(View: 331)
"Đó là không bị nhiễm bởi bất cứ ý nghĩ gì của ngã. Bố thí của cải không đủ, chừng nào mà ý nghĩ nhỏ nhất của ngã còn lại trong việc bố thí, nó sẽ hủy hoại hết việc thiện của ông. Những ý nghĩ của ngã che lấp ngay cả mục tiêu cao thượng, như tro che dấu lửa, nếu dẫm chân lên đó, bàn chân sẽ bị bỏng."
Monday, September 5, 202210:06 PM(View: 512)
Thấm thoát gần đến ngày tưởng niệm giỗ đầu của Thầy Thích Không Chiếu ... Khi bắt đầu sấp xếp giấy tờ riêng của Thây, em có thấy 1 bài thơ Thầy ghi trên giấy rời: `` Hải Đảo Tự Thân `` Xem đi, xem lại nhớ Thầy vô cùng. Và em cũng xin gởi đến chị dù không biêt lúc xưa chị đã được xem chưa ... Thu Bình và các em ..
Saturday, September 3, 202210:40 AM(View: 369)
Einmal fragte mich jemand: Meisterin, können Sie die Struktur des Kultivierungsweges vereinfachen, damit wir ihm leichter folgen können, bevor Sie in die Ruhe gehen? Es gibt ja keinen realen Weg. Kultivierung heißt nur, den eigenen Geist zu beobachten und der Geist sind wir selbst. Wenn wir nach einem Weg suchen, heißt es, dass wir verirrt sind, da wir draußen suchen, was in uns drin ist.
Friday, September 2, 202210:43 AM(View: 420)
“Về các pháp phát sanh do nguyên nhân, nguyên nhân ấy, Như Lai đã chỉ rõ, Và cũng chỉ dạy cách chấm dứt, đó là giáo huấn của vị Đại Sa Môn”
Monday, August 29, 202211:03 AM(View: 508)
My young friends once told me heartfeltly: “Lady Master, before your retirement, please standardize the method from its beginning to its end so we can easily follow it.” To be frank, there is not a distinct road. The spiritual cultivation is just how to see your mind. We ourselves are in our own mind. Is there any other way? Launching our mind beyond our physical body to look for something outside is to get lost.
Saturday, August 27, 20222:08 PM(View: 374)
84.000 Dharma-Türen bedeuten auch keine Dharma-Türe. Wieso? Egal wo wir sind, wir können das Haus betreten, wann und wo wir wollen, da es unser eigenes Haus ist. Wir befinden uns bereits in diesem Haus. Nur haben wir es nicht wahrgenommen, weshalb haben wir es überall gesucht. Wenn wir aber ein einfaches und natürliches Leben führen würden, würden wir schon in unserem eigenen Haus wohnen.
Wednesday, August 24, 20228:04 AM(View: 754)
VIDEO Ni sư Triệt Như hướng dẫn KHÓA TU ĐẶC BIỆT Tổng kết ngày 13 tháng 8 năm 2022 tại HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG ONTARIO CANADA
Wednesday, August 24, 20227:55 AM(View: 433)
Ngay lúc đó, đức Phật công bố rằng ông đã nhận được pháp nhãn (the eye of Dhamma). Phật buột miệng tán thán ngài Kiều Trần Như. Phật nói: “Kiều Trần Như, ông đã ngộ”. “Kiều Trần Như, ông đã ngộ”. (“aññāsi vata bho Kondañño,” “aññāsi vata bho Kondañño.”)
Saturday, August 20, 20221:28 PM(View: 425)
„Was kommen wird, muss sterben“. Wahrscheinlich haben wir diese Wahrheit nicht akzeptieren wollen. Wir werden dann traurig oder ängstlich sein, wenn wir krank sind. Liebe Freunde, ist die Krankheit doch nicht eine Illusion der Sprache?
Monday, August 15, 20226:56 AM(View: 853)
Ni sư Thích nữ Triệt Như hướng dẩn KHÓA TU ĐẶC BIỆT - Phần 1 tại HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG ONTARIO CANADA Ni Sư Triệt Như giới thiệu nội dung và mục đích của khóa tu. Bài tập về thiền hành với chủ đề: Biết sự xúc chạm khi đi - Cái biết đặt dưới bàn chân
Saturday, August 13, 20224:40 PM(View: 646)
Theo quan niệm nhà Phật thì con người tự ràng buộc mình trong nỗi khổ đau do chính mình gây ra. Muốn thoát khổ thì cũng phải chính mình tháo gỡ sợi dây ràng buộc đó chứ không Thần Phật nào cứu rỗi, ban ơn, giáng họa cho mình được.
Wednesday, August 10, 20227:09 AM(View: 911)
Sự thật muôn đời: hễ cái gì có sinh ra, thì phải có lúc chấm dứt, biến mất, hoại diệt. Nhưng dường như chúng ta chưa chấp nhận sự thật này. Nên chúng ta buồn khổ vì bệnh. Các bạn ơi, như vậy bệnh có phải chỉ là ảo giác ngôn ngữ?
Saturday, August 6, 20229:52 AM(View: 626)
84 K Dharma approaches mean there is none of them. How come? Any way is the entrance to the house that has been there and for each of us. We are inside our home and always at home. But we do not trust this truth. Then, we manage to look for this and that everywhere. Do live ingenuously, and very naturally. Do not add anything. With that, we are at home and inside our house.
Monday, August 1, 20225:11 PM(View: 538)
Nói theo luận lý Huyễn: không phải khách quan dính mắc thế gian, mà dính mắc thế gian chính là chủ quan.
Wednesday, July 27, 202211:15 AM(View: 927)
Các em có lần tâm tình: cô ơi, trước khi cô nghỉ ngơi, cô hệ thống lại con đường từ đầu tới cuối cho tụi con theo đó mà đi. Thiệt ra có con đường nào đâu. Tu là thấy ra cái tâm của chính mình thôi. Chính mình đang ở trong cái tâm của mình. Con đường nào khác nữa? Là đã phóng ra ngoài, tìm cầu cái gì bên ngoài là đi lạc rồi.
Wednesday, July 27, 20226:49 AM(View: 605)
Nếu nắm vững một trong ba cách “Như Thực - Yathābhūta” ta có khả năng mở ra những mấu chốt trong phương pháp tu Huệ của hệ Phát Triển và Thiền Tông.
Tuesday, July 26, 202210:53 PM(View: 651)
Tùy theo căn cơ của chúng sanh mà Đức Phật có nhiều phương thức, nhiều pháp môn hướng dẫn đệ tử tu tập để đạt quả vị giải thoát tối hậu, nhưng với pháp môn nào người tu tập cũng phải thực hành nhuần nhuyễn Tam Vô Lậu Học: Giới-Định-Tuệ. Vì Tam Vô Lậu Học có công năng đưa hành giả qua bờ giác ngộ thoát khỏi vòng tục lụy luân hồi sinh tử./.
Wednesday, July 20, 20225:14 PM(View: 875)
Làm sao sống hài hòa với thế gian? Các bạn ơi, đâu có gì bí hiểm. Thấy “cái đang là”. Đó, cái đáp án, đơn giản quá, mà sao áp dụng khó quá phải không? Chỉ cần biết “cái đang là” thôi là tâm trong sáng tức khắc. Khi ta nghĩ tới “cái phải là”, lập tức ta rơi vào biển khổ cuộc đời, ta bị trói buộc, hay ta đang trói buộc người khác.
Monday, July 18, 20225:13 PM(View: 517)
Tổ đã mở màn một kỷ nguyên mới về Thiền bằng bốn câu kệ bất hủ: Bất lập văn tự; Giáo ngoại biệt truyền; Trực chỉ nhơn tâm; Kiến tánh thành Phật. (Xem Giải thích thuật ngữ ở cuối bài)*
Thursday, July 14, 20228:13 AM(View: 864)
84 ngàn pháp môn có nghĩa là không có pháp môn. Vì sao vậy? Đi cách nào cũng vào nhà, vì nhà là sẵn có, là của riêng mình. Ta đang ở trong nhà, luôn luôn đang ở trong nhà. Chỉ là mình không tin sự thật này, nên mình bôn ba tìm kiếm đâu đâu. Hãy sống hồn nhiên, thật tự nhiên, không cần thêm gì hết, là mình đang ở trong nhà của mình.
Wednesday, July 13, 20225:37 PM(View: 635)
Người tu Phước vô lậu và Phước hữu lậu đều có những hành vi thiện lành giống nhau, nhưng tâm tư của mỗi hành giả lúc thực hiện thì khác nhau. Cùng một hành động, mà một đằng hướng đến tái sinh hưởng phước hữu lậu vật chất ở tương lai. Một đằng là công đức tu hành, làm lợi ích chúng sanh bằng tâm quảng đại. Khi cần thì làm. Làm xong thì thôi, không dính mắc gì cả.
147,261