HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời BÀI 27: TU TỨC LÀ KHÔNG TU

Wednesday, January 18, 20237:43 PM(View: 767)

Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời BÀI 27

TU TỨC LÀ KHÔNG TU
27 TITLE TIENG HAT GIUA TROI  VN copy

Các bạn ơi, cái tựa bài sao mà ngược ngạo quá, chắc muốn “câu độc giả” đây! Thì cũng đúng, vì nếu mình cho cái tựa là “Tức tâm tức Phật” hay “Tu đúng là sao?” thì chắc sẽ có bạn nghĩ mình đã có câu trả lời rồi. Nên mình chọn chủ đề này, may ra có bạn nào chú ý tới, đọc qua một lần, cũng đã an ủi mình một chút. Mình đã đem thâm tâm ra giải bày như gởi theo gió mang đi khắp nơi, vậy mà sao không có mấy ai bắt được gió vậy?

Từ trước, kinh sách vẫn thường nhắc mình bao nhiêu là phương thức tu học: Tam Học, Tam Tuệ, Tứ Diệu đế, Tứ Niệm xứ, Tứ Như Ý túc, Ngũ căn, Ngũ Lực, Thất Giác chi, Bát chánh Đạo, Lục Độ ba la mật, Thập Độ Ba la mật, Thập Địa Bồ tát, Thập Nhị Nhân duyên v v…Đây là giáo lý cũng là pháp thực hành từ kho tàng kinh điển Phật giáo.

Các bạn nào đã tu lâu năm, chắc đều hiểu hết. Ở đây chỉ xin kể ra tổng quát thôi chứ không giải thích:

Tam Học: Giới- Định- Tuệ.
Tam Tuệ:  Văn- Tư- Tu.
Tứ Diệu Đế: Khổ- Tập- Diệt- Đạo.
Tứ Niệm Xứ: Thân- Thọ- Tâm- Pháp.
Tứ Như Ý Túc: Dục- Quán- Định- Tuệ.
Ngũ Căn: Tín- Tấn- Niệm- Định- Tuệ.
Ngũ Lực: Tín- Tấn- Niệm- Định- Tuệ.
Thất Giác Chi: Niệm- Trạch Pháp- Tinh Tấn- Khinh an- Định- Tuệ- Xả.
Bát Chánh Đạo: Chánh Tri Kiến- Chánh Tư duy- Chánh Ngữ- Chánh Nghiệp- Chánh Mạng- Chánh Tinh tấn- Chánh Niệm- Chánh Định.
Lục Độ Ba la mật: Bố thí- Trì Giới- Nhẫn nhục- Tinh tấn- Thiền Định- Trí Tuệ.
Thập Độ Ba la mật: Bố thí- Trì Giới- Xuất gia- Chân thật- Nhẫn nhục- Tinh tấn- Quyết Định- Tuệ- Từ- Xả . 
Thập Địa Bồ tát: Hoan Hỷ địa- Ly cấu địa- Diệm Tuệ địa- Phát Quang địa- Cực nan thắng địa- Hiện Tiền địa- Viễn Hành địa- Bất Động địa- Thiện Tuệ địa- Pháp Vân địa.
Thập Nhị Nhân Duyên: Vô minh- Hành- Thức- Danh sắc- Lục nhập- Xúc- Thọ- Ái- Thủ- Hữu- Sanh- Lão Tử.

Nhiều pháp quá, tuy nhiên vẫn còn nữa, Trên đây chỉ là những pháp quan trọng, phổ thông, ngoài ra tất cả các bài kinh đều xem nhưlời Phật dạy chúng ta tu học vậy. ví dụ như:

-       Phải quán vô thường trong các cảm thọ (bài kinh Đọan tận ái}
-       Cách diệt trừ lậu hoặc ( bài kinh Tất cả các lậu hoặc)
-       Phải tự lực thực hành, bằng trí tuệ của chính mình (kinh Đại Bát Niết bàn)
-       Phải lấy Chánh Pháp làm Thầy, lấy Giới luật làm Thầy (kinh Đại Bát Niết bàn)
-       Phải biết cách chuyển hóa tâm mình (bài kinh An trú tầm, và Song tầm)
-       Phải tu từng giai đoạn (bài Đại kinh Xóm Ngựa)
-       Phải kết hợp: Định cùng tu với Giới, hay Tuệ cùng tu với Định hay Tâm cùng tu với Tuệ (kinh Đại Bát Niết bàn) v v….Còn nhiều nữa.

Trên đây chỉ mới tạm trình bày về Kinh, còn Giới luật nữa. Ngoài ra còn 14 bộ Luận thư trong Tam Tạng kinh điển Phật giáo, cả một gia tài đồ sộ. Tất cả như một không gian bao la đầy đủ cây cảnh hoa lá, cái nào cũng đẹp, màu sắc, hương thơm. Nếu chúng ta say mê, thưởng thức, không biết cái nào là cần thiết cho riêng mình, cái nào là thích hợp với mình, thì có khi mình ngụp lặn trong cánh rừng văn tự, ngôn ngữ, không thấy lối đi về nhà.

-       Nhà mình ở đâu? Ai cũng biết: nhà mình là tâm mình.
-       Tâm nào mới là nhà mình? Ai cũng sẽ trả lời: Nhà mình là chân tâm.
-       Trong chân tâmbuồn phiền đau khổ không? Không.
-       A, mình biết như vậy, mà sao đôi khi mình vẫn giận, vẫn buồn?

Đó là vấn đề của chúng ta.

Bây giờ chúng ta cần nghiêm chỉnh suy gẫm lại mình.

Nếu mình đôi khi còn nghi ngờ những sự thật trong thế gian qua lời dạy của đức Phật, còn ưu tư chuyện của mình, hay chuyện người khác, còn lo tới những việc sanh- già- bệnh- chết của mình, nên cứ bôn ba khắp nơi tìm thầy, tìm pháp, thì tâm cứ phóng tới hoài, là dục, là tham, là ái, là dính mắc, là “còn nương tựa, là còn lay động”. Tâm đó không phải là chân tâm, vì còn dục, tham, ái, dính mắc, lay động. Đức Phật nói là hồ nước đục.

Đối với loại người này, Đức Phật dạy: Ngũ căn: tín, tấn, niệm, định, tuệ.

Phải có lòng tin tưởng (Tín) nơi Đức Phật là bậc Vô thượng Chánh Đẳng Giác. Những sự thật vận hành vũ trụcon ngườithường hằng, đó là Pháp tánh, bản thể, nguồn cội hình thành, vận chuyển và hoại vong của vũ trụcon người đều theo qui luật: Y Duyên Tánh, hay Y Duyên Khởi tánh (Idappaccayatā). Vũ trụcon người có mặt trên đời, thay đổi biến hóa, hay mất đi, rồi lại phục hồi là do vô số điều kiện tạo nên. Cái dây tương tục của nhân duyên và quả cứ tiếp tục mãi không dừng. Thiên nhiên thì như thế mãi. Chỉ con ngườitrí tuệ, con người có thể dừng lại, không bị cuốn hút theo vòng luân hồi tái sinh nữa. Nhà Phật tạm gọi là cảnh giới Niết bàn, cảnh giới vắng lặng tịch diệt.

Niết bàn, cảnh giới không còn ta, không còn cảnh.

Ta và Cảnh, là nhị nguyên. Là cái thấy của người đời. Còn phân biệt, là có tranh luận, có xung đột, có giới hạn, có khổ đau.

Bất nhị là sao? Không diễn nói, không xét đoán phê bình, tâm liền trong sạch, yên lặng. Cái thấy khách quan, trung thực ngay tức khắc. Cái thấy bình đẳng, chiếu sáng tận bản thể của tất cả pháp thế gian: A thì ra tất cả Pháp trên thế gian, từ xưa tới nay, đều là vắng lặng tịch diệt, tâm cũng vắng lặng tịch diệt như vậy, cảnh cũng như vậy không khác. Trong tâm đó không có cảnh, không có tâm. Chỉ tạm diễn tảtrong sạch, không tham sân si, tĩnh lặng không lay động, chiếu sáng, thấy rõ không có thời gian hay không gian ngăn cách nữa.

 

Các bạn thân ơi, cái tâm đó chính là cái bản tâm của mình, mình đã có sẵn rồi, nó không bao giờ mất. Vậy có phải là: “Tu tinh tấn chính là Không tu”. Chúng ta không khảo cứu kinh sách hoài, không phóng tâm tìm pháp môn, tìm thầy mãi, không tác ý mong cầu, không khởi ra các pháp ác, bất thiện nữa. Chúng ta vẫn sống bình thường với tâm trong sạch, tĩnh lặng, khách quan của mình: “Trong cái thấy chỉ là cái thấy …”.

Đất trời quê hương đang vào xuân, mong gởi một món quà nhỏ tặng cho bạn tri âm, mùa xuân trong tâm mình.

 

Thiền viện, 18- 1- 2023

TN          

  
blank
Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời - Bài 27
TU TỨC LÀ KHÔNG TU
blank
Click icon tam giác để nghe - Click icon ba dấu chấm để download

 
Reader's Comment
Sunday, January 22, 20235:51 PM
Guest
Kính Ni Sư,
Con là Uyển Như. Đầu NĂM MỚI, con Kính chúc Nỉ Sư một Năm Quý Mão 2023 thật dồi dào sức khoẻ, thân tâm an lạc và công việc hoằng pháp luôn được hanh thông, tinh tấn, sớm đạt thành Đạo quả.
Sáng hôm nay, Mồng Môt Tết, như mọi năm, con Giở sách Thánh hiền và Khai bút đầu Xuân. Con giở trang sách dầu tiên bất ngờ là Sách của Thầy - nhằm quyển tiếng Anh, phần con đọc đầu năm là "Zen's Main Objectives", con sẽ dùng để dạy các sinh viên đang học thiền trong nhóm Thiền Tiếng Anh của riêng con. Rồi con mở trang Web Trung Ương Thiền Tánh Không, con gặp được bài đầu năm của Ni Sư "Tu Tức Là Không Tu". Và những dòng viết đầu tiên của con năm nay ... là những lời con đang viết cho Ni Sư ...
Dạ đối với con đây là một Niềm Vui cho Năm Mới Quý Mão ... Con sẽ có một năm tinh tấn và an lạc...
Con thương kính Cô.
Con Uyển Như
Saturday, January 21, 202311:44 PM
Guest
Ni Sư đã gửi những làn gió nhẹ nhàng , đầy trí tuệ đến cho tâm con bớt xúc cảm khi thấy bạn hữu sắp phải rời xa khi mùa Xuân đến. Con cảm ơn Người thật nhiểu !
NT
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, March 22, 20234:26 PM(View: 95)
Không phải hễ ngộ là chấm dứt hết lậu hoặc! Vì vậy, tuy hạt ngọc đã có sẵn, nhưng ta phải nỗ lực dụng công. Vô ngôn chính là phương thức làm cho Phật tánh bật ra vậy.
Saturday, March 18, 20239:58 AM(View: 32)
Wir müssen in der Lage sein, zu erkennen, wann wir den Bedingungen folgen sollen und wann wir eventuell andere Bedingungen schaffen sollen, um im Einklang mit dem Universum leben zu können, denn wir sind die Schöpfer unseres Lebens, für jetzt und für die Zukunft.
Wednesday, March 15, 202311:03 PM(View: 334)
Thực tập phương thức làm chủ sự suy nghĩ, đó là cách ta trực tiếp huấn luyện tâm trở nên yên lặng hay trở nên thuần. Nó không lăng xăng dao động vì những chuyện thị phi (phải-trái) của thế gian.
Monday, March 13, 202311:02 AM(View: 101)
Những ai hủy phạm giới pháp mà lòng không biết tàm quý, không biết ăn năn, hối hận, không biết sám hối, không chịu từ bỏ tật xấu ác quay về với con đường thiện lương đạo đức, thì hiện tại dù họ đang sống trên đời, nhưng sống trong thống khổ, vì phải chịu trả giá những tội lỗi của họ gây ra...
Wednesday, March 8, 20238:24 PM(View: 309)
Hôm nay, thấy hoa thủy tiên nở rộ, hoa mai cũng e ấp đón gió mát, con biết mùa xuân sang. Đã tới mùa mừng sinh nhật Thầy. Thầy đã xuất hiện nơi cõi đời nhằm mùa xuân, Thầy đã thấy con đường, cũng một mùa xuân năm đó, rồi Thầy ra đi, một đêm cuối mùa đông.
Wednesday, March 8, 20238:17 PM(View: 413)
Chúng ta đang ở giữa biển nước xoáy, nếu chúng ta đứng lại nơi đó thì ta sẽ bị đắm chìm cuốn hút và chết đuối. Nếu chúng ta bước tới, cũng chỉ là loanh quanh trong biển nước xoáy thôi, bước tới hay bước lùi, có khác gì đâu, rồi cũng trôi giạt bồng bềnh trong biển đời, không ra khỏi. Vậy thì làm sao đây?
Sunday, March 5, 20239:03 PM(View: 138)
GEDANKE heißt in Chinesisch “mạt na”. Wahrscheinlich wurde es aus dem Wort “Manah oder Manas“ in Sanskrit übersetzt. “mạt na” (S: Manah) oder Gedanke bedeutet die Denkfähigkeit oder das Denkvermögen. In English heißt er “the capacity of thought”, “the thinking faculty”. In Pali bedeutet das Wort Mano der Geist oder der Gedanke. Im Abhidharma wird Manha gleichgesetzt mit Bewusstsein (viññāna) und Geist (citta, Bewusstseinszustand).
Sunday, March 5, 20239:01 PM(View: 143)
Ngày lành tháng tốt đối với người Phật tử là ngày đẹp trời, thuận lợi cho mình và cho mọi người tham dự, có thể xem là một trong những điều kiện góp phần vào kết quả chứ không phải là yếu tố tối quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tuesday, February 28, 20239:06 PM(View: 390)
Chúng ta phải sáng suốt biết lúc nào nên tùy duyên, lúc nào phải tạo duyên tốt, phải biết mình sống có thuận pháp không, vì chính mình là chủ tạo ra cuộc đời của mình, trong bây giờ và mai sau nữa.
Monday, February 27, 20238:19 PM(View: 340)
Việc làm bếp đâu có khác việc tu tập. Làm bếp để sống, thì tu tập cũng để sống thôi. Cho nên những nguyên tắc để làm bếp tốt cũng là những nguyên tắc để tu tập tốt. Việc gì ta làm cũng là tu tập, con đường đời cũng là con đường tu, do nơi cái tâm của mình, nó thấy ra sao. Nó thấy ra sao, đó là cảnh giới mình đang sống.
Saturday, February 25, 20232:42 PM(View: 348)
Trời đất vô tình, vạn vật vô tình, mà vạn vật biết sống hài hòa với hoàn cảnh tự nhiên. Chúng ta có trí, có tri giác, có tình cảm, vậy phải biết sống đời thiện lành, quan sát tâm mình từng giây phút, ý nghĩ đúng, lời nói đúng, hành động đúng...
Thursday, February 23, 20237:55 AM(View: 240)
Sống ở đời ai cũng mong cầu được hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Các nhà tâm lý học ngày nay mô tả hạnh phúc là một trạng thái tâm lý tích cực của con người được thể hiện bởi cảm giác vui vẻ, thích thú, hài lòng trước những đầy đủ về vật chất và thoải mái về tinh thần. Nó khiến bản thân người ta cảm thấy yêu đời hơn.
Saturday, February 18, 20232:24 PM(View: 135)
Das Naturgesetz regelt alle Phänomene. Es ist gleichzeitig ihr Evolutions- und Entwicklungsgesetz. Es gründet das Universum, regelt den Ablauf des Universums, schützt und pflegt die Existenz des Universums. Die Welt ist offenbar eine wunderbare Harmonie von Idappaccayatā.
Tuesday, February 14, 20233:56 PM(View: 303)
Đọc tụng bài kinh “Bát Đại Nhân Giác” chúng ta học theo tinh thần từ bi, lấy trí tuệ làm sự nghiệp của chư Phật, chư Bồ tát. Kinh nhắc nhở chúng ta tám điều quan trọng cần phải học hỏi tu tập. Đó là phải luôn quán xét vạn pháp trong đó có tấm thân ngũ uẩn của con người không thực chất tính nên nó vô thường, khổ, không, vô ngã...
Monday, February 13, 202310:37 AM(View: 368)
Mạt na hay Ý có nghĩa năng lực của tư tưởng hay năng lực tư duy, Trong tiếng Pāli, từ mano hay Ý có nghĩa tâm hay tư tưởng, Trong tiếng Pāli, từ mano hay Ý có nghĩa tâm hay tư tưởng tương đương trong tiếng Anh là “mind” hay “thought”. Trong A Tỳ Đạt Ma (Abhidharma), mạt na dùng để chỉ đồng nghĩa với THỨC (viññāna: consciousness) và TÂM
Sunday, February 5, 20236:14 PM(View: 398)
Tánh giác không từ đâu đến. Nó không nằm trong quy luật duyên sinh của hiện tượng. Ta không thể khám phá nó khởi ra từ đâu khi có sự xuất hiện của con người trên quả đất.
Saturday, January 28, 20237:39 AM(View: 193)
Realität ist nicht 100%ig echt aber auch nicht 100%ig illusorisch. Oder „Das Gerade jetzt“ existiert, ist „echt“ und gleichzeitig „illusorisch“. Oder In der Realität ist eine Illusion vorhanden und in der Illusion existiert eine Realität.
Wednesday, January 25, 202311:14 AM(View: 519)
Định luật Y Duyên Tánh vận hành tất cả thế gian. Nó cũng là định luật biến hóa và phát triển, là sức sống mãnh liệt, đã thành lập vũ trụ, điều hành vũ trụ, và bảo vệ duy trì sức sống của vạn vật. Thế gian biểu hiện sự hài hòa tuyệt vời theo sự biến hóa khách quan của “Y Duyên Tánh”. Vậy, các bạn thân ơi, đây có phải là một bức tranh puzzle tuyệt vời không?
Tuesday, January 24, 20233:16 PM(View: 352)
Chỉ có người thực sự bước vào dòng Thánh mới kinh nghiệm được thọ thanh tịnh. Người còn nhiều dính mắc không bao giờ kinh nghiệm được nhận thức ngoài cảm giác.
Wednesday, January 18, 20237:51 AM(View: 261)
Der Buddhismus betrachtet die „Geburt“ nicht als Beginn eines neuen Lebens sondern die Geburt beginnt bereits mit dem Tod, dann folgt eine Rückkehr und eine erneute Geburt. Diesen Zyklus: Geburt und Tod, Werden und Vergehen, nennt man im Buddhismus den Daseinskreislauf (Samsara) und Alter ist ein Teil dieses Lebenskreislaufs.
Tuesday, January 17, 20231:21 PM(View: 301)
Cái gì được nhận ra đầu tiên trong một sát na, và nhận rõ cuối cùng qua những chuỗi sát na tiếp theo, là đối tượng của nhận thức.
Tuesday, January 10, 20231:01 PM(View: 428)
Thực tại là “giống như Thực” , đồng thời là “giống như Huyễn”. Đó là Trung Đạo. Nói cách khác nữa: Thực tại là không phải hoàn toàn Thực, cũng không phải hoàn toàn Huyễn. Cũng có thể nói: “Cái Đang là” vừa là “Thực” vừa là “Huyễn”.
Sunday, January 8, 20235:46 PM(View: 321)
Es gibt kein Phänomen oder Ereignis, das unabhängig und von selbst oder zufällig gebildet und entwickelt wird.
Thursday, January 5, 20239:01 AM(View: 496)
Các bạn ơi, đây cũng chỉ là một bài ghi lại chuyện sinh hoạt trong tháng 12- 2022 này, mình trở về thăm thiền viện Chân Như, ở Navasota thuộc Texas. Không thể nói là”chuyến du hóa” được vì thiền viện Chân Như là “nhà mình” mà.
Tuesday, December 27, 20223:39 PM(View: 338)
Meditation hilft der Menschen, harmonisch mit der Umwelt zu leben. Eine Harmonie zwischen Körper und Geist eines Individuums, eine Harmonie zwischen einem Individuum und anderen Individuen und eine Harmonie zwischen einem Individuum und der Natur.
Saturday, December 24, 202212:22 PM(View: 394)
... Không có cái nào độc lập và tồn tại vững chắc. Chỉ vì tất cả hiện tượng đều vô ngã, tức không thực chất tính, chúng nương tựa vào nhau mà trở thành.
Saturday, December 17, 20227:50 AM(View: 518)
Toàn thể cơ quan tâm-vật lý này ở trong luồng thường hằng như bánh xe quay không bao giờ ngưng. Nó cứ quay mãi, và cơ quan tâm-vật lý cứ trôi lăn mãi trong vòng luân hồi.
Sunday, December 11, 202210:19 AM(View: 656)
Trong 12 mắt xích, Thức (viññāṇa) và Danh - Sắc (nāma-rūpa) được xem là mắt xích cơ bản. Từ hai mắt xích này, tất cả những liên quan chủ thể-khách thể trong kinh nghiệm bình thường được phát xuất, và cấu trúc năng động cũng bộc lộ sự vận hành bên trong tâm. Thông qua chúng, sự chuyển biến của chúng ta từ vô minh đến giác ngộ có khả năng thực hiện được.
Tuesday, December 6, 20227:49 PM(View: 459)
Nội dung bài pháp ngắn này, đức Thế Tôn cho biết ở đời có bốn hạng người hiện hữu. Đó là hạng người đi thuận dòng, hạng người đi ngược dòng, hạng người tự đứng lại và hạng người khác là vị Bà-la-môn vượt qua bờ bên kia, đứng trên đất liền.
Tuesday, December 6, 20226:19 PM(View: 447)
Không có một hiện tượng nào được hình thành và phát triển mà ở trong trạng thái độc lập hay cô lập hoặc ngẫu nhiên.
Monday, December 5, 20226:51 PM(View: 365)
Das Bāhiya Sutra ist eine Lehrrede des Buddhas über die Funktionen der Naturen: die Natur des Sehens, die Natur des Hörens, die Natur des Berührens und das Nonverbale Bewusstsein.
Monday, November 28, 20226:21 PM(View: 512)
... Tưởng ám chỉ nhị nguyên chủ thể khách thể (subject-object duality). Vì nó là cái biết (knowledge) đạt được do sự cảm thấy đối tượng bên ngoài và bên trong thân xuất phát từ sự cung cấp sáu loại dữ kiện của Thọ. Sự cảm thấy này tạo thành một biểu tượng trong tâm gọi là tri giác biểu tượng...
Thursday, November 24, 20225:13 PM(View: 385)
Sống ở đời, không ai là không có bạn. Nếu không khéo, mình kết thân với những người bạn xấu, bạn ác thì cuộc đời của mình ngày càng đi vào ngỏ hẹp. Về vấn đề này, đức Phật cũng có những lời khuyên dạy cho đệ tử xuất gia và tại gia của Ngài.
Sunday, November 20, 20227:22 AM(View: 448)
Trở lại bờ này Về lại nhà xưa, Chợt thấy, ngôi nhà xưa Là chính bờ bên này.
Saturday, November 19, 20222:48 PM(View: 448)
Der Hauptgrund dieses Leidens ist, dass wir eine falsche Sicht über das Leben, über die weltlichen Phänomene und vor allem über uns selbst haben.
Friday, November 18, 20225:43 PM(View: 490)
Đi trên con đường Thiền, ta cần nắm vững toàn bộ các mặt trong mỗi tiến trình của Tứ Đế để dễ nhận ra phương thức thực hành tiến đến chữa dứt khỏi Khổ cho chính mình.
Wednesday, November 16, 20227:50 AM(View: 993)
Chánh niệm tỉnh giác giúp tâm dừng lại để sống trọn vẹn với cái đang là. Khi tỉnh giác, năng lượng Phật được biểu hiện, khi thất niệm năng lượng chúng sanh có mặt.
Tuesday, November 15, 20225:46 PM(View: 415)
Trí Bát Nhã siêu thế có thể thấy một cách đúng đắn như thật (yathābhūtam pasyati) thì gọi là chứng. Còn trí không phân biệt thì có thể thông đạt (Skt: samvidate: know thoroughly), cho nên gọi là được (Kinh Bát Nhã 567).
Monday, November 7, 20229:20 PM(View: 536)
Tỳ-khưu-ni lỗi lạc, vang danh bậc nhất về Đại Trí Tuệ trong Ni giới. Đó là nữ tôn giả Khema. Đặc biệt là Khema đã chứng quả Thánh cao thượng, chỉ sau một thời pháp của đức Phật, ngay khi bà còn là một hoàng phi cao sang quyền quý, chưa hề xuất gia, chưa hề quy y Tam Bảo, chưa phải là đệ tử của đức Phật Gotama.
Monday, November 7, 20227:29 AM(View: 551)
Điểm then chốt của bài pháp ngắn gọn này là nhấn mạnh đến nguyên tắc kinh nghiệm giác quan. Đó là khi giác quan kinh nghiệm được điều gì hãy để nó kinh nghiệm mà không để tự ngã can thiệp vào. Nếu biết khai thác nguyên lý này, ta cũng sẽ có kinh nghiệm ngộ đạo
197,620