HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

HT Thích Thông Triệt: NGUYÊN LÝ TÂM LINH

Monday, April 24, 20236:07 PM(View: 657)

NGUYÊN LÝ TÂM LINH

 

Trích đoạn trong Bài đọc thêm về chủ đề "PHẬT TÁNH"

(Skt: Buddhatā; Buddhabhāva: Buddha-nature

Buddhagotra: Dòng giống Phật

Buddhabīja: Phật chủng,

Buddhatva: Điều kiện Phật)

 

do Hòa thượng Thích Thông Triệt biên soạn

 
HT-Thông-Triệt-KCB2010-#31

 

 

Phật tánhgiác ngộ là một trong những nguyên lý tâm linh trong Phật giáo được lập thành từ thời Phật còn tại thế đến sau khi Phật nhập diệt từ 500 năm đến khoảng 800 năm. Để rồi cuối cùng đến đầu thế kỷ thứ 6, Phật tánhgiác ngộ chính thức được khai triển sâu rộng trong hệ Thiền Tông Trung Quốc qua Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Sau đó, từ thế hệ này đến thế hệ khác, các vị Tổ của nhiều hệ Thiền tại Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn, và Việt Nam tiếp tục khai triển Phật tánhgiác ngộ qua những phương hướng tu đặc biệt của riêng tông phái mình.

 

Điều này có nghĩa trong thiền Phật giáo có nhiều nguyên lý tâm linh dẫn đến mục tiêu cứu cánhchuyển hóa tâm, cân bằng thân-tâm, phát triển tuệ giác, và giải thoát. Mỗi tông phái đều nhắm vào việc khai triển tiến trình tu chứng của đức Phật để thiết lập nguyên lý tâm linh cho riêng mình.

 

Thứ nhất, trong hệ Nguyên Thủy, được tính từ thời Phật tại thế đến Phật nhập diệt khoảng 400 năm trước công nguyên, mục tiêu tu tập của hệ này là nhắm diệt trừ phiền não, đạt được giác ngộNiết Bàn ngay trong đời này. Đó là đắc quả A La Hán, đạt được giải thoát.

 

Ngoài Tứ ĐếBát Chánh Đạo, cốt tủy nguyên lý tâm linh của hệ này được xây dựng từ thấp đến cao là: Tam Pháp Ấn (vô thường, khổ, vô ngã) hay Tứ Pháp Ấn (vô thường, khổ, không [không tôi, không cái của tôi], vô ngã), Tam Định (Không Định, Vô Nguyên Định, Vô Tướng Định). Riêng pháp “Thy Như Thật, Biết Như Thật và Thy Biết Như Thật” và pháp “như vy hay như thế” được xem là trọng tâm của Bát Nhã Ba La Mật thứ tư trong mười Ba La Mật.

 

Thứ hai, nguyên lý tâm linh trong hệ Bát Nhã, được tính từ thời Phật nhập diệt khoảng 500 năm trước công nguyên đến thế kỷ thứ hai sau công nguyên. Đây là thời kỳ hệ thống kinh Bát Nhã Ba La Mật phát huy lên cao độ. Mục tiêu nguyên lý tâm linh của hệ Bát Nhã là nhắm thành Phật và khai triển các pháp Thấy Như Thật, Như Vậy, Vô Thường, Khổ, Không, Vô Ngã, Dòng Giống Như Lai vốn đã có sẵn trong hệ Nguyên Thủy để lập thành pháp Như Thật T, Như Thật kiến, Chân Như, Huyễn Hóa, Giả Danh, Không, Chân Không Diệu Hữu, và Như Lai Tạng.

 

Thứ ba, nguyên lý tâm linh trong Đại Thừa Khởi Tín luận của ngài Mã Minh, được tính từ thế kỷ thứ hai dương lịch. Ngài Mã Minh sống vào thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ hai, sau dương lịch, nhằm cuối triều đại vua Ca Nị sắc (Kaiska). [Vua Kaiska trị vì năm 78 đến 101 D.L.]

 

Thứ tư là nguyên lý tâm linh trong hệ Trung Quán của ngài Long Thọ, được tính từ thế kỷ thứ hai và thứ ba D.L.

 

Thứ năm là hệ Duy Thức hay Pháp Tướng, do hai anh em ngài Vô TrướcThế Thân thiết lập, được tính từ thế kỷ thứ tư và thứ năm D.L.

 

Thứ sáu là nguyên lý tâm linh trong hệ Thiền Tông, được tính từ sau khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa vào năm 520 đến Lục Tổ Huệ Năng và các hệ Thiền sau đó.

 

Nếu đủ điều kiện, chúng ta sẽ học tiếp những nguyên lý tâm linh của hệ Trung Quán, hệ Pháp Tướng để không sợ thực hành sai giáo lý Thiền Phật giáo.

 

Tất cả nguyên lý tâm linh này đều dựa vào cốt lõi Giáo pháp của đức Phật, qua các pháp nồng cốt chánh niệm, như thật trí, như thật kiến, và như vậy mà ta đã biết vốn xuất phát trong hệ kinh Nguyên Thủy.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, September 26, 20234:27 PM(View: 398)
Trên bước đường tu theo Phật, “Hạnh buông xả” đóng một vai trò vô cùng quan trọng, là pháp tu cần thiết trong đời sống hằng ngày của người cư sĩ cũng như của người xuất gia tu hành giải thoát. Vậy thế nào là “Hạnh buông xả”?
Tuesday, September 19, 20237:54 PM(View: 373)
Bản thể của thế gian là trống rỗng, trống không, là như huyễn mà thôi. Tuệ trí này là năng lực khiến tâm xa rời dính mắc tất cả thế gian, bấy giờ mới an trú chánh niệm Như Vậy. Khi mình có tuệ trí thông suốt bản thể thế gian rồi thì không còn con đường, không cần pháp môn, không còn thấy có cổng nào nữa. Mình thực sự đang ở trong nhà của mình, tự thuở nào cho tới bây giờ.
Tuesday, September 12, 202312:56 PM(View: 474)
Bốn tầng Thiền qua đó đức Phật phát huy ba minh còn được gọi là bốn tầng Định, do đó mình hiểu Định có một vai trò quan trọng trong Thiền Phật giáo, xem như Định là cây cầu phải bước qua mới có thể khám phá tới khung trời bao la của trí tuệ bát nhã.
Saturday, August 26, 20232:36 PM(View: 668)
Tuệ ở đây mình muốn nói tới Vipassanā, Tuệ Minh sát. Trong giới hạn bài này, mình bàn tới bài Kinh Niệm Xứ, trong kinh Nikāya. Mặc dù thông thường người ta vẫn nói “Quán Tứ niệm xứ”, trong bài kinh cũng nói “Quán thân” (Kāya-anupassanā) v.v…nhưng hiện nay các vị tôn đức xếp bài kinh Niệm xứ là Vipassanā, là thuộc Tuệ. Cho nên trong bài này, mình cũng tạm nói là Tuệ, tức là dùng tuệ thực hành...
Sunday, August 20, 202310:54 AM(View: 935)
Nói tới Quán, có vài loại Quán hơi khác nhau, trong bài này chỉ xin nói tới loại Anupassanā, nghĩa thông thường là nhìn ngắm hiện tượng thế gian liên tục để nhận ra bản thể hay đặc điểm của hiện tượng thế gian là: vô thường, khổ, vô ngã. Vậy mình cũng có thể hiểu Quán là quan sát hiện tượng thế gian bằng con mắt trí tuệ.
Monday, August 14, 202311:20 AM(View: 671)
Muốn đạt được kết quả tốt, người thực hành phải hội đủ 5 tiêu chuẩn cần thiết: Tự lực, Nhu cầu, Quyết tâm, Lý thuyết, và Lý luận. Đây là 5 tiêu chuẩn lập thành hệ thống lý luận thực tiễn trong việc thực hành Thiền Phật giáo. Muốn điều chỉnh thân, cải tạo tâm, cân bằng thân-tâm, và phát huy trí tuệ tâm linh có hiệu quả, 5 tiêu chuẩn nói trên không thể tách rời nhau được.
Wednesday, August 9, 202312:40 PM(View: 810)
Cốt lõi là cái tinh túy, cái tinh ba. Chớ không phải cái bề ngoài. Nếu so với cái cây, nó không phải là lá cây, cành cây.v.v. mà là cái lõi bên trong của cây. Cái cốt lõi đó phải ngắn gọn, mới gọi là cốt lõi. Mà trong đạo Phật có nhiều cốt lõi lắm. Tại sao vậy?
Wednesday, August 2, 20238:44 PM(View: 979)
Chư Tổ Phát Triển thường nói có tới 84 ngàn pháp môn tu, tức là có vô số cổng để bước vào ngôi nhà giác ngộ, hay ngôi nhà giải thoát. Hôm nay chúng ta thử khảo sát cánh cổng của Giới.
Monday, July 31, 202310:00 AM(View: 638)
“Ngũ uẩn giai không” trong lời dạy này của đức Phật, là khi giác quan tiếp xúc với đối tượng, tâm hành giả biết nhưng không phản ứng thích thú hay chán ghét, tâm không nói thầm về đối tượng, thì Tánh biết có mặt. Tánh biết là cái biết rõ ràng lặng lẽ, trong sáng, khách quan, là cái lóe sáng đầu tiên của Tánh giác. Lúc bấy giờ toàn bộ ngũ uẩn yên lặng, không có cái Ta, cái của Ta hay Tự ngã của Ta trong đó, hành giả thoát khỏi mọi lậu hoặc, khổ đau.
Monday, July 17, 20231:44 PM(View: 481)
Dès la clôture de la retraite bouddhique à Berlin, notre groupe de bhikkhunis - Nhu Minh, Nhu Sen et moi-même - a pris le lendemain, 19 mai, l'avion pour Paris. Le 20 mai au matin, la retraite de courte durée y a commencé, durant 3 jours, samedi, dimanche et lundi. Ce stage est également bilingue français-vietnamien avec la présence de quelques francophones qui écoutaient en direct l’enseignement à l’aide des écouteurs personnels. Ainsi la traduction ne gênait personne, et le cours se déroulait normalement comme d'habitude.
Wednesday, July 12, 20234:15 PM(View: 697)
KINH VĂN : Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. bao gồm bản Hán Việt, bản dịch nghĩa, bản Anh ngữ & Pháp ngữ
Wednesday, July 5, 20239:06 AM(View: 502)
Như vậy con thuyền để chuyên chở mình đi trên giòng sông tâm linh là Tánh nguyên tắc. Mình phải cương quyết, với ý chí dũng mãnh giữ gìn những nguyên tắc sống thích hợp với những chân lý mà Đức Phật dạy. Đó là Tánh nguyên tắc trong thiền.
Tuesday, June 13, 20237:59 PM(View: 750)
Hòa Lan, thành phố đông người trần tục hay vườn hoa thiên nhiên với con người an vui thanh thản?
Sunday, June 11, 20234:39 PM(View: 580)
Le 4 mai commençait la retraite dans un centre de la ville de Moissac. Cet endroit, situé sur une haute colline tranquille ayant abrité déjà plusieurs retraites bouddhiques, était un ancien couvent carmélite, aujourd’hui transformé comme lieu de villégiature pour touristes. La Sangha de Toulouse a toujours été composée davantage de pratiquants français que vietnamiens, d’où la nécessité d’organiser la retraite en bilingue. Tout le monde doit rester sur place, car c'est loin de Toulouse.
Monday, June 5, 20236:34 PM(View: 713)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 16. Kinh ĐẠI BÁT-NIẾT-BÀN (Mahàparinibbàna sutta)
Tuesday, May 30, 20234:42 PM(View: 559)
Trong tiếng Pāli, từ mano hay Ý có nghĩa tâm hay tư tưởng tương đương trong tiếng Anh là “mind” hay “thought”. Trong A Tỳ Đạt Ma (Abhidharma), mạt na dùng để chỉ đồng nghĩa với THỨC (viññāna: consciousness) và TÂM (citta: mind, state of consciousness)
Monday, May 29, 20233:10 PM(View: 605)
Theo quan niệm của Phật giáo thì Niết-bàn là trạng thái tâm thanh tịnh tuyệt đối, nghĩa là tâm dập tắt hoàn toàn ngọn lửa tham, sân, si. Người đạt được trạng thái Niết-bàn là người có thái độ sống an nhiên tự tại “thường, lạc, ngã, tịnh” ngay trong vòng xoáy “Vô thường, bất toại nguyện và vô ngã” nơi thế gian này!
Saturday, May 20, 20232:10 PM(View: 570)
Liebe Freunde, ein Kochrezept zubereiten ist nichts anderes als eine Kultivierungsübung. Um zu überleben, essen wir und praktizieren wir. Daher sind die Prinzipien für eine gute Küche quasi die Prinzipien für eine gute Praxis. Kurz gesagt, alles, was wir tun, ist eine Kultivierung. Der Lebensweg ist auch der Kultivierungsweg. Alles ist abhängig von unserem Geist. Wie er das Objekt wahrnimmt, ist es das Reich, in dem wir leben.
Tuesday, May 16, 20239:48 PM(View: 726)
Khóa Tu Thiền Tập Đơn Giản Để Sống An Lạc từ 14 đến 19 tháng 4 năm 2023 tại Chùa Tích Lan, Ontario.
Tuesday, May 16, 20237:21 PM(View: 562)
Người “Sống Tùy Duyên Thuận Pháp” là người có tu tập theo lời Phật dạy. Một trong những pháp người đó thực hành là giữ chánh niệm trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, hay khi làm bất cứ điều gì, cũng làm trong chánh niệm.
Thursday, May 11, 20239:41 AM(View: 805)
Khóa Tu Thiền Tập Đơn Giản Để Sống An Lạc từ 14 đến 19 tháng 4 năm 2023 tại Chùa Tích Lan, Ontario.
Wednesday, May 10, 20237:33 PM(View: 667)
Nếu thành tựu trọn vẹn pháp chánh niệm và tỉnh giác trong bốn oai nghi, các vị Tỳ kheo xứng đáng được mọi người chắp tay cung kính, được mọi người tôn trọng, cúng dường, và được xem như có rất nhiều ruộng phước trên đời.
Tuesday, May 2, 202312:58 PM(View: 803)
Mười Hai Duyên Khởi, cũng còn gọi là Mười Hai Nhân Duyên, là 12 nhân duyên liên kết nhau để hợp thành một chuỗi nhân quả (P: nidāna). 12 nhân duyên như 12 mắt xích hay 12 nguyên nhân đưa đến tình trạng Khổ của con người hay tái sinh.
Sunday, April 30, 20238:57 PM(View: 628)
Der Buddha sagte: "Der Tathagata ist nur ein Wegweiser, alleine musst du gehen." Das heißt, du kennst nun den Weg, gehst alleine hin, verlass dich auf niemanden, der richtige Weg ist deine Weisheit, die dich zu deinem ursprünglichen Geist zurückbringt. Im ursprünglichen Geist sind alle Phänomene Buddha-Dharmas, und die Welt ist ein reines und glückliches Nirwana.
69,256