HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời - BÀI 37 TỪ CỔNG GIỚI

Wednesday, August 2, 20238:44 PM(View: 1403)
Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời  BÀI 37

TỪ CỔNG GIỚI
blank


Chư Tổ Phát Triển thường nói có tới 84 ngàn pháp môn tu, tức là có vô số cổng để bước vào ngôi nhà giác ngộ, hay ngôi nhà giải thoát. Hôm nay chúng ta thử khảo sát cánh cổng của Giới.

Giới (Sīla) là những điều Đức Phật đặt ra, được kết tập trong Luật tạng, để nhắc nhở cư sĩ, sa di, tỳ kheo, tỳ kheo ni không được sai phạm, với mục tiêu hướng đến một đời sống trong sạch, hữu ích, hài hòa trong tăng chúng và trong xã hội.

Lúc ban đầu thành lập tăng đoàn, các vị tỳ kheo căn cơ sắc bén nên thành tựu thánh quả rất sớm, không phạm lỗi lầm, nên chưa cần tới giới luật. Về sau, tăng đoàn ngày một đông hơn, căn cơ trung bình, chưa chứng thánh quả, nhiều vị sai phạm, đức Phậtlòng từ bi, phải chế ra giới luật. Giới là những điều qui định không được nghĩ, nói và làm. Luật là những qui định sự trừng phạt người phạm giới.

Giới có một chỗ đứng quan trọng hàng đầu trên con đường tu của người con Phật.

Bước thứ nhất trên con đường tu họcquy y Tam Bảo. Đồng thời với lòng thành kính quy y Tam Bảo là phải phát tâm xin thọ trì Ngũ giới. Đây là 5 giới nền tảng của đạo đức làm người, làm một người chồng tốt, một người vợ tốt, một người con tốt, một người công dân tốt:

-        Không sát sanh

-        Không gian tham trộm cắp

-        Không tà dâm

-        Không nói dối

-        Không uống rượu   

Tiến lên một bước quan trọng nữa là phát tâm xuất gia, rời xa gia đình, cắt tất cả sự ràng buộc thân ái của thế tục.

“Đời sống gia đình bị gò bó, con đường đầy những bụi đời. Đời sống xuất gia phóng khoáng, như sống giữa hư không. Thật rất khó sống tại gia đình mà có thể sống một đời sống thuần tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, rời bỏ gia đình, sống không gia đình…”

Trong thời đức Phật tại thế, người trưởng thành xuất gia đều trở nên tỳ kheo hay tỳ kheo ni. Sau này, chư Tổ qui định chi tiết: tất cả người mới xuất gia đều có một thời giansa di hay sa di ni, với 10 giới, xem như đây là thời gian chuẩn bị hay thời gian thử thách. Đến khi xuất gia chính thức thì phải thọ trì 250 giới tỳ kheo hay 348 giới tỳ kheo ni. Kể từ đây mới tính tuổi hạ.

Cho tới đây, chúng ta nhận ra: Giới luật là quan trọng hàng đầu đối với người con Phật. Giới thành tựu nhân cách, phẩm hạnh con người, bào mòn những thứ ô nhiễm trong tâm, gọt dũa cái bản ngã ích kỷ tham ái, điên đảo làm chướng ngại cho sụ tiến tu.

Tiếp theo là những bước tu của Giới chi tiết hơn, theo bài Đại kinh Xóm Ngựa (trong Trung bộ kinh).

1-    Hạnh tàm quý (chú thích thêm: chữ “quý” có thể viết là “úy” thì đúng hơn, trong tiếng hán việt, “úy” là sợ hãi, còn “quý” là tôn kính, ý nghĩa khác. Tuy nhiên trong văn bản dịch kinh thì viết “quý”). Hạnh tàm quý là biết sợ hãi những lỗi nhỏ nhặt của mình, nên ăn năn, quyết chừa bỏ.

2-    Giữ gìn thân hành thanh tịnh: không tỳ vết, không che giấu.

Giữ gìn khẩu hành thanh tịnh: không tỳ vết, không che giấu

Giữ gìn ý hành thanh tịnh: không tỳ vết, không che giấu

Giữ gìn sanh mạng thanh tịnh: không tỳ vết, không che giấu.

3-    Hộ trì các căn: không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng khi các căn tiếp xúc các trần.

4-    Phải tiết chế ăn uống.

5-    Chú tâm cảnh giác: ngày và đêm, không cho pháp ác, pháp bất thiện khởi lên trong tâm.

6-    Chánh niệm tỉnh giác: khi đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, đều biết rõ.

7-     Biết rõ đã đoạn trừ 5 triền cái. Tới đây xem như đúc kết lại những bước đi của Giới, biết rõ mình không còn: tham, sân, hôn trầm thụy miên, trạo cử hối quá, nghi. Kết quả tới đây là:

- Tâm biết mình đã hết khổ.

- Tâm biết con đường tu thênh thang không còn chướng ngại.

- Tâm hân hoan, hỷ lạc tràn đầy.

 

8- Bốn tầng Định phát sinh: theo bài Đại kinh Xóm Ngựa, tâm hỷ lạc tràn đầy, “hỷ lạc do ly dục, ly pháp bất thiện, có tầm có tứ.” Vậy tầng thiền thứ nhất là kết quả của thời gian trau dồi giới đức trong sạch, không còn những ý nghĩ xấu ác khởi lên trong tâm, lời nói và hành động cũng trở nên trong sạch, lương thiện. Có tầm có tứ nghĩa là vẫn còn suy nghĩ, lý luận, phân biệt thiện ác, nhưng đã làm chủ được tâm ngôn, cần suy nghĩ thì suy nghĩ, khi muốn yên lặng thì yên lặng.

Khi vị tỳ kheo dứt tầm dứt tứ, tiến lên tầng thiền thứ hai, “trạng thái hỷ lạc do Định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm”.

Tại sao vị tỳ kheo chấm dứt tầm tứ dễ dàng như vậy? Còn chúng ta cứ khởi vọng tưởng lăng xăng hoài? Điều này thật rõ ràng: vị tỳ kheo đã cắt đứt tất cả những sợi dây thân ái trói buộc tâm mình: gia đình, bà con, bạn bè, xã hội. Trong khi chúng ta cứ khởi suy nghĩ, tưởng nhớ, ưu tư tới những người thân yêu, quen biết, bổn phận của mình đối với gia đình, xã hội v.v…

Từ đây tiến lên “ly hỷ trú xả, tâm cảm nhận lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú tầng thiền thứ ba”. Tuy nói là “ly hỷ trú xả” nhưng thực tế chỉ rời xa hỷ, mà chưa thực sự an trú xả. Đây là sự chuyển tiếp: biết rõ tâm thanh thản nhưng còn an trú trong lạc thọ. Cuối cùng, hoàn toàn làm chủ cảm thọxả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh.”  Đây mới thực sự là tâm xả, hoàn toàn thanh thản, bình đẳng.

Vậy bốn tầng Định là kết quả tất nhiên của tâm tròn đầy giới hạnh trong sạch.

 

9-    Ba Minh:

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến:

-         Túc mạng minh.

-        Thiên nhãn minh

-        Lậu tận minh…”

Giai đoạn này là Tuệ Bát nhã tự phát sinh, kiến giải tất cả những điều hoàn toàn mới lạ từ trước chưa biết.

Qua bài Đại kinh Xóm Ngựa này, chúng ta nhận thấy đức Phật đã sắp xếp những bước tu tập có thứ lớp rõ ràng, dựa trên chính kinh nghiệm đức Phật đã trải qua để giảng dạy phổ thông cho các vị tỳ kheo đệ tử căn cơ trung bình. Phải qua một thời gian dài trui rèn giới hạnh mới có thể chứng đạt thành quả cuối cùng, là đời sống phạm hạnh, xứng đáng bậc thánh, phát huy trí tuệ.

 Đối với căn cơ trung bình phải trải qua Giới mới có thể đạt Định và cuối cùng là Tuệ. Đây là con đường tu tuần tự, phổ thông cho đa số người theo Phật.

Ngay chính đức Phật, ngài đã trải qua 6 năm khổ hạnh nơi rừng sâu, trút bỏ hết những tham ái của: tài, sắc, danh, thực, thùy, không còn tham, sân, hôn trầm, trạo hối, nghi hoặc, tâm trong sáng, dũng mãnh, kham nhẫn, tinh tấn, tự lực, đức Phật đã “thấy rõ con đường của Pháp” trong lần chứng ngộ Ba Minh và Lý Duyên Khởi sau đó:

+ Trước nhất ngài nhận ra chính tâm mình, nó ra sao, rất khó diễn nói “Atakkāvacara” (ngòai lý luận, ngoài lời) tạm trình bày là “tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy…” sau này ngài tạm gọi là “Tâm Như” / Citta Tathā. Cũng vì qua Tâm Như mà sáng đạo, nên Đức Phật tự xưng là Như Lai / Tathāgata (Such-Gone/ Thus-Come).

+ Ngài nhận ra chính mình đã có vô số đời sống trong quá khứ.

+ Tất cả con người cũng đã trải qua vô số đời sống, mà mỗi đời là kết quả của đời trước, tức có liên hệ nhân quả của nhau.

+ Nguyên nhân chính là lậu hoặc, những thứ đam mê không từ bỏ được khiến con người suy nghĩ, nói năng, hành động, tạo ra nghiệp quả về sau, khiến cho phải tái sinh mãi.

+ Từ đó đức Phật lập ra Bốn chân lý/ Tứ Đế để dạy đệ tử, trong Bát chánh đạo cũng là con đường của Giới- Định- Tuệ.

+ Từ kinh nghiệm của chính mình, đức Phật trình bày rõ trong bài Đại kinh Xóm Ngựa này, cũng bắt đầu là Giới để đạt Định và Tuệ.

+ Qua bài khảo sát nhỏ này, chúng ta cũng có thể nhận ra tính cách thực nghiệm của Phật đạo: chính Đức Phật đã kinh nghiệm con đường thanh tịnh hóa tâm, phát huy trí tuệ, và những ai thực hành đúng theo con đường ấy, cũng sẽ đạt được kết quả giống như vậy.  

 

10-  Bậc A la hán

Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo được gọi là bậc A la hán? Vị này đã làm cho xa lìa các ác, pháp bất thiện, những pháp này ô nhiễm, đưa đến tái sanh, đáng sợ hãi, đem lại khổ quả, đưa đến sanh, già, chết trong tương lai.  Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được gọi là bậc A la hán.”

Đây là đoạn kết trong bài Đại kinh Xóm Ngựa: Những vị xứng đáng được gọi là Tỳ kheo, là Sa môn, là Bà la môn, là bậc thánh, là bậc A la hán, tất cả phải là những vị đã xa lìa, đã tắm rửa sạch, đã đoạn trừ các ác, pháp bất thiện

 

Hôm nay, xin gởi đến các bạn thiền một xâu chìa khóa vàng, tra vào ổ khóa Tâm, có thể mở cánh cổng của Giới để từ từ bước vào Phật Đạo.

 

Tổ Đình, 1- 8- 2023

TN

blank

Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời - Bài 37

TỪ CỔNG GIỚI

blankClick icon tam giác để nghe - Click icon ba dấu chấm để download
Reader's Comment
Thursday, August 3, 20234:28 AM
Guest
Con xin chân thành cám ơn Ni Sư đã giảng giải cho con biết rõ hơn giới luật quan trọng như thế nào đối với một Phật Tử. Con cám ơn Ni Sư đã giảng giải cho con biết thật chính xác bốn tầng định quan trọng này để con có thể quán chiếu bản thân và tinh tấn tu hành hơn nữa. Những lời giáo hóa của Ni Sư thật là vô giá đối với con. Đây đúng là chiếc chìa khóa mà con đã vất vả tìm kiếm từ bao đời nay.

Con mong Ni Sư luôn có thật nhiều sức khỏe!
- Thanh Trúc -
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Sunday, December 3, 20236:39 PM(View: 160)
AUDIO: HT THÍCH THÔNG TRIỆT Thực hiện VIDEO: NHƯ ANH Đạo tràng Toronto
Thursday, November 30, 20232:03 PM(View: 222)
Đôi nét Giới thiệu trường Đại Học Tuebingen Đức Quốc và Tiến sĩ Vật lý Michel Erb Nơi và Người đã chung sức cùng hòa thượng Thích Thông Triệt xác định các định khu não bộ lúc hành Thiền Các kết quả này đã được công bố trong 2 kỳ Hội Nghị Quốc Tế về Não Bộ (OHBM) năm 2010 tại Barcelona (Tây ban Nha) và năm 2011 tại Quebec (Canada)
Wednesday, December 6, 20239:29 AM(View: 88)
La Bouddhéité vient de nulle part. Elle ne s'inscrit pas dans la loi de la causalité des phénomènes. Nous ne pouvons pas découvrir d'où elle vient depuis que l'homme est apparu sur terre. La Bouddhéité est la conscience immanente, appelée conscience primordiale. C'est une connaissance non verbale, par opposition à la connaissance de l'intellect et de la conscience discriminante.
Friday, November 3, 202311:52 AM(View: 741)
Vì căn cơ chúng sanh khác nhau, nên Đức Phật phương tiện thuyết ngũ thừa để giúp chúng sanh dần đạt được giải thoát tối hậu. Ngũ thừa Phật giáo ví như 5 loại xe: Nhân thừa và Thiên thừa - Thanh-Văn thừa, Duyên-Giác thừa và Bồ-Tát thừa
Tuesday, October 31, 20233:40 PM(View: 533)
Und wenn wir diese Weisheit erlangt haben, haben wir keinen Bedarf mehr an einem Weg, an ein Dharma oder an eine Tür, die zur Weisheit öffnet, da wir schon drin sind, in unserem natürlichen Haus.
Thursday, October 26, 202312:55 PM(View: 643)
VIDEO Phóng Sự Kỳ Đo Não Bộ Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT tại Đại học Tuebingen Đức Quốc năm 2013 - Giới thiệu: Quang Chiếu - Quay phim: Tuệ Nguyên - Edit: Chúc Hải
Tuesday, October 17, 202311:23 AM(View: 1259)
Trong cái thấy, chỉ là cái thấy; trong cái nghe, chỉ là cái nghe; trong cái thọ tưởng, chỉ là cái thọ tưởng; trong cái thức tri, chỉ là cái thức tri.
Tuesday, October 10, 20239:31 PM(View: 836)
Stuttgart est une petite ville du sud de l'Allemagne. La retraite étant bilingue allemand-vietnamien, M. Tuong Bach, Mme Minh Tuyen et Minh Kien assuraient la traduction simultanée à tour de rôle. Il y avait environ 25 méditants, venant de nombreux endroits. De Paris, ils avaient voyagé en train. De Berlin, ils s’étaient regroupés pour venir en voiture. De Goslar, ils avaient fait environ 8 heures de route pour venir au monastère.
Tuesday, October 3, 202310:36 AM(View: 773)
Die Weisheit, über die ich hier sprechen will, ist ein Vipassanā. In diesem Artikel möchte ich die Grundlagen der Achtsamkeit in dem Nikāya-Sutra untersuchen. Heute klassifizieren viele Ehrwürdige das Satipatthana Sutra als ein Vipassanā, also eine Weisheit. Aus diesem Grund betrachte ich in diesem Artikel das Wort Vipassanā als eine Weisheit. Eine Weisheit für die Praxis.
Tuesday, September 26, 20234:27 PM(View: 1154)
Trên bước đường tu theo Phật, “Hạnh buông xả” đóng một vai trò vô cùng quan trọng, là pháp tu cần thiết trong đời sống hằng ngày của người cư sĩ cũng như của người xuất gia tu hành giải thoát. Vậy thế nào là “Hạnh buông xả”?
Tuesday, September 19, 20237:54 PM(View: 1216)
Bản thể của thế gian là trống rỗng, trống không, là như huyễn mà thôi. Tuệ trí này là năng lực khiến tâm xa rời dính mắc tất cả thế gian, bấy giờ mới an trú chánh niệm Như Vậy. Khi mình có tuệ trí thông suốt bản thể thế gian rồi thì không còn con đường, không cần pháp môn, không còn thấy có cổng nào nữa. Mình thực sự đang ở trong nhà của mình, tự thuở nào cho tới bây giờ.
Tuesday, September 12, 202312:56 PM(View: 1394)
Bốn tầng Thiền qua đó đức Phật phát huy ba minh còn được gọi là bốn tầng Định, do đó mình hiểu Định có một vai trò quan trọng trong Thiền Phật giáo, xem như Định là cây cầu phải bước qua mới có thể khám phá tới khung trời bao la của trí tuệ bát nhã.
Saturday, August 26, 20232:36 PM(View: 1266)
Tuệ ở đây mình muốn nói tới Vipassanā, Tuệ Minh sát. Trong giới hạn bài này, mình bàn tới bài Kinh Niệm Xứ, trong kinh Nikāya. Mặc dù thông thường người ta vẫn nói “Quán Tứ niệm xứ”, trong bài kinh cũng nói “Quán thân” (Kāya-anupassanā) v.v…nhưng hiện nay các vị tôn đức xếp bài kinh Niệm xứ là Vipassanā, là thuộc Tuệ. Cho nên trong bài này, mình cũng tạm nói là Tuệ, tức là dùng tuệ thực hành...
Sunday, August 20, 202310:54 AM(View: 1559)
Nói tới Quán, có vài loại Quán hơi khác nhau, trong bài này chỉ xin nói tới loại Anupassanā, nghĩa thông thường là nhìn ngắm hiện tượng thế gian liên tục để nhận ra bản thể hay đặc điểm của hiện tượng thế gian là: vô thường, khổ, vô ngã. Vậy mình cũng có thể hiểu Quán là quan sát hiện tượng thế gian bằng con mắt trí tuệ.
Monday, August 14, 202311:20 AM(View: 1212)
Muốn đạt được kết quả tốt, người thực hành phải hội đủ 5 tiêu chuẩn cần thiết: Tự lực, Nhu cầu, Quyết tâm, Lý thuyết, và Lý luận. Đây là 5 tiêu chuẩn lập thành hệ thống lý luận thực tiễn trong việc thực hành Thiền Phật giáo. Muốn điều chỉnh thân, cải tạo tâm, cân bằng thân-tâm, và phát huy trí tuệ tâm linh có hiệu quả, 5 tiêu chuẩn nói trên không thể tách rời nhau được.
Wednesday, August 9, 202312:40 PM(View: 1449)
Cốt lõi là cái tinh túy, cái tinh ba. Chớ không phải cái bề ngoài. Nếu so với cái cây, nó không phải là lá cây, cành cây.v.v. mà là cái lõi bên trong của cây. Cái cốt lõi đó phải ngắn gọn, mới gọi là cốt lõi. Mà trong đạo Phật có nhiều cốt lõi lắm. Tại sao vậy?
Monday, July 31, 202310:00 AM(View: 983)
“Ngũ uẩn giai không” trong lời dạy này của đức Phật, là khi giác quan tiếp xúc với đối tượng, tâm hành giả biết nhưng không phản ứng thích thú hay chán ghét, tâm không nói thầm về đối tượng, thì Tánh biết có mặt. Tánh biết là cái biết rõ ràng lặng lẽ, trong sáng, khách quan, là cái lóe sáng đầu tiên của Tánh giác. Lúc bấy giờ toàn bộ ngũ uẩn yên lặng, không có cái Ta, cái của Ta hay Tự ngã của Ta trong đó, hành giả thoát khỏi mọi lậu hoặc, khổ đau.
Monday, July 17, 20231:44 PM(View: 899)
Dès la clôture de la retraite bouddhique à Berlin, notre groupe de bhikkhunis - Nhu Minh, Nhu Sen et moi-même - a pris le lendemain, 19 mai, l'avion pour Paris. Le 20 mai au matin, la retraite de courte durée y a commencé, durant 3 jours, samedi, dimanche et lundi. Ce stage est également bilingue français-vietnamien avec la présence de quelques francophones qui écoutaient en direct l’enseignement à l’aide des écouteurs personnels. Ainsi la traduction ne gênait personne, et le cours se déroulait normalement comme d'habitude.
Wednesday, July 12, 20234:15 PM(View: 1172)
KINH VĂN : Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. bao gồm bản Hán Việt, bản dịch nghĩa, bản Anh ngữ & Pháp ngữ
Wednesday, July 5, 20239:06 AM(View: 750)
Như vậy con thuyền để chuyên chở mình đi trên giòng sông tâm linh là Tánh nguyên tắc. Mình phải cương quyết, với ý chí dũng mãnh giữ gìn những nguyên tắc sống thích hợp với những chân lý mà Đức Phật dạy. Đó là Tánh nguyên tắc trong thiền.
Tuesday, June 13, 20237:59 PM(View: 1093)
Hòa Lan, thành phố đông người trần tục hay vườn hoa thiên nhiên với con người an vui thanh thản?
Sunday, June 11, 20234:39 PM(View: 965)
Le 4 mai commençait la retraite dans un centre de la ville de Moissac. Cet endroit, situé sur une haute colline tranquille ayant abrité déjà plusieurs retraites bouddhiques, était un ancien couvent carmélite, aujourd’hui transformé comme lieu de villégiature pour touristes. La Sangha de Toulouse a toujours été composée davantage de pratiquants français que vietnamiens, d’où la nécessité d’organiser la retraite en bilingue. Tout le monde doit rester sur place, car c'est loin de Toulouse.
Monday, June 5, 20236:34 PM(View: 1051)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 16. Kinh ĐẠI BÁT-NIẾT-BÀN (Mahàparinibbàna sutta)
Tuesday, May 30, 20234:42 PM(View: 826)
Trong tiếng Pāli, từ mano hay Ý có nghĩa tâm hay tư tưởng tương đương trong tiếng Anh là “mind” hay “thought”. Trong A Tỳ Đạt Ma (Abhidharma), mạt na dùng để chỉ đồng nghĩa với THỨC (viññāna: consciousness) và TÂM (citta: mind, state of consciousness)
Monday, May 29, 20233:10 PM(View: 869)
Theo quan niệm của Phật giáo thì Niết-bàn là trạng thái tâm thanh tịnh tuyệt đối, nghĩa là tâm dập tắt hoàn toàn ngọn lửa tham, sân, si. Người đạt được trạng thái Niết-bàn là người có thái độ sống an nhiên tự tại “thường, lạc, ngã, tịnh” ngay trong vòng xoáy “Vô thường, bất toại nguyện và vô ngã” nơi thế gian này!
69,256