HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời - BÀI 41 KHÔNG CÓ CỔNG NÀO

Tuesday, September 19, 20237:54 PM(View: 1115)
Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời  BÀI 41

KHÔNG CÓ CỔNG NÀO
blank


Qua loạt bài thảo luận về những phương cách thực hành Thiền phổ thông: Giới, Quán, Tuệ và Định vừa qua, chúng ta nhận ra có những điểm khác biệt giữa chúng, cho nên Phật và Tổ mới phân loại, như thế nào là Giới, hay là Quán, là Định hay là Tuệ.

Tuy nhiên mình cũng thấy chúng có chỗ tương đồng. Đó là tất cả đều đặt nền tảng trên cái Biết, cũng là cái Tâm. Mình nói một chữ Tâm thôi, có nghĩa là cái tâm gốc của mình, ban sơ, nguyên chất. Mình cũng nói một chữ Biết, cái Biết lóe sáng đầu tiên qua giác quan, trong sáng, tĩnh lặng, trung thực, tự nhiên, khách quan.

Như vậy, các phương cách tu tập đều lưu xuất từ cái Tâm này, đều sử dụng cái Biết này thì mới hiển lộ những tiến trình phát huy trí tuệ tâm linh.

Trong thực tế, mỗi người chúng ta căn cơ khác nhau, có người nhiều nhiễm bụi đời, có người ít bị ô nhiễm, nên Phật và Tổ phải diễn bày ra cụ thể nhiều con đường tu học. Rất nhiều giới để gìn giữ, nhiều điều luật để xử phạt người sai phạm, nhiều sự thật của cuộc đời phải hiểu để sống thuận theo, phải giữ tâm bình thản trước những sóng gió thay đổi của thế gian. Tất cả những phương cách đó đều do hoàn cảnhthiết lập nên, chúng ta có thể tạm xem là tục đế bát nhã, là phương tiện, là con đường hay là pháp môn tu. Pháp môn thì có rất nhiều, ai thích hợp cái nào thì tu học theo cái đó, miễn là mỗi người thành tâm, kiên trì thì cũng sẽ có kết quả tốt như nhau.

Từ xưa tới nay, đa số chúng ta đều theo phương hướng tu học này, từng bước tiến lên, có thứ lớp, khi thì trình bày tổng quát, khi thì trình bày chi tiết rõ ràng.

Tổng quát như con đường của:

-        Giới- Định- Tuệ,

-        Văn- Tư- Tu,

Chi tiết hơn một chút như:

-        Tín- Tấn- Niệm- Định- Tuệ với 2 mức độ: Tín căn- Tấn căn- Niệm căn- Định căn- Tuệ căn và Tín lực- Tấn lực- Niệm lực- Định lực- Tuệ lực.

-        Bát chánh đạo: Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định.

-        Thất giác chi: Niệm giác chi, Trạch pháp giác chi, Tinh tấn giác chi, Hỷ giác chi, Khinh an giác chi, Định giác chi, Xả giác chi.

Chi tiết tỉ mỉ và hệ thống rõ ràng như:

-        Tứ niệm xứ: thân- thọ- tâm- pháp

-        Bài Đại Kinh Xóm Ngựa dạy nhiều giai đoạn như:

. hạnh tàm quí

. thân hành, khẩu hành, ý hành, mạng căn đều thanh tịnh.

. tiết độ ăn uống

. chú tâm cảnh giác

. chánh niệm tỉnh giác.

 . đoạn trừ 5 triền cái

. 4 tầng thiền

. ba minh

. bậc A la hán

 

Trên đây chúng ta chỉ đưa ra một số thí dụ điển hình những phương thức tu tập có thứ lớp rõ ràng, thường thích hợp với đa số người bình thường. Cho tới khi chúng ta kinh nghiệm tâm trở nên thuần, tương đối không dính mắc vào thế gian nhiều nữa, mà chúng ta chỉ quay vào bên trong chính thân và tâm của mình thôi. Quan sát nó đang như thế nào, cảm thọ hay ý nghĩ khởi lên rồi tan biến, tâm tĩnh lặng ra sao?

Bây giờ chúng ta từ lần cảm nhận tâm nhẹ nhàng, trong sáng, không có pháp ác hay bất thiện khởi lên. Tâm sẽ tĩnh lặng, trống rỗng, sâu thẫm hơn nữa. Và rồi tâm sẽ phát huy năng lực tự nhiên của nó: nhận biết tức khắc đối tượng không thông qua suy nghĩ hay suy đoán, mình xem nhưtrực giác, biết tức khắc và chính xác, có khi biết trước thời gian hay vượt cả không gian. Tâm không còn phân biệt ta và người, nó đã có cái thấy bình đẳng, đồng thời cái ngã tan biến.

Không còn băn khoăn lo nghĩ nữa, tâm và thân nhẹ nhàng, sức khỏe phục hồi, hài hòa. Gia đình cũng hài hòa, cộng đồng sống bình an.  

 

Trải qua một chặng đường dài, tu học, thực hành kiên nhẫn, chúng ta mới có kinh nghiệm cái Tâm thật của chính mình. Bây giờ mới biết cái tâm đó quả thật là của mình, tự bao giờ nó vẫn có đó. Mình chỉ buông hết những cái gì của cuộc đời mang tới, như tài sắc danh thực thùy…tự nhiên cái chân tâm hiển lộ ra thôi. Những pháp ác, như tham sân si, cũng từ thế gian khiến ta dính mắc, chúng nó không có trong chân tâm. Mỗi phút giây sống, mình luôn quan sát tâm mình, không có niệm tham ái khởi lên, thì biết tâm cũng không có niệm sân và si.

Bước này chúng ta tỉnh thức bằng trí tuệ, hiểu biết hết thảy 6 căn, 6 trần và 6 thức làm thành nên hiện tượng thế gian, đều là hữu vi, có sanh ra thì có chuyển hóa, có diệt mất, lại có tái sanh. Bản thể của thế gian là trống rỗng, trống không, là như huyễn mà thôi. Tuệ trí này là năng lực khiến tâm xa rời dính mắc tất cả thế gian, bấy giờ mới an trú chánh niệm Như Vậy.

Khi mình có tuệ trí thông suốt bản thể thế gian rồi thì không còn con đường, không cần pháp môn, không còn thấy có cổng nào nữa. Mình thực sự đang ở trong nhà của mình, tự thuở nào cho tới bây giờ.

 

Thiền viện, 17- 9- 2023

TN

blank

Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời - Bài 41

KHÔNG CÓ CỔNG NÀO

blankClick icon tam giác để nghe - Click icon ba dấu chấm để download
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Friday, November 3, 202311:52 AM(View: 635)
Vì căn cơ chúng sanh khác nhau, nên Đức Phật phương tiện thuyết ngũ thừa để giúp chúng sanh dần đạt được giải thoát tối hậu. Ngũ thừa Phật giáo ví như 5 loại xe: Nhân thừa và Thiên thừa - Thanh-Văn thừa, Duyên-Giác thừa và Bồ-Tát thừa
Tuesday, October 31, 20233:40 PM(View: 405)
Und wenn wir diese Weisheit erlangt haben, haben wir keinen Bedarf mehr an einem Weg, an ein Dharma oder an eine Tür, die zur Weisheit öffnet, da wir schon drin sind, in unserem natürlichen Haus.
Thursday, October 26, 202312:55 PM(View: 532)
VIDEO Phóng Sự Kỳ Đo Não Bộ Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT tại Đại học Tuebingen Đức Quốc năm 2013 - Giới thiệu: Quang Chiếu - Quay phim: Tuệ Nguyên - Edit: Chúc Hải
Tuesday, October 17, 202311:23 AM(View: 1119)
Trong cái thấy, chỉ là cái thấy; trong cái nghe, chỉ là cái nghe; trong cái thọ tưởng, chỉ là cái thọ tưởng; trong cái thức tri, chỉ là cái thức tri.
Tuesday, October 10, 20239:31 PM(View: 742)
Stuttgart est une petite ville du sud de l'Allemagne. La retraite étant bilingue allemand-vietnamien, M. Tuong Bach, Mme Minh Tuyen et Minh Kien assuraient la traduction simultanée à tour de rôle. Il y avait environ 25 méditants, venant de nombreux endroits. De Paris, ils avaient voyagé en train. De Berlin, ils s’étaient regroupés pour venir en voiture. De Goslar, ils avaient fait environ 8 heures de route pour venir au monastère.
Tuesday, October 3, 202310:36 AM(View: 685)
Die Weisheit, über die ich hier sprechen will, ist ein Vipassanā. In diesem Artikel möchte ich die Grundlagen der Achtsamkeit in dem Nikāya-Sutra untersuchen. Heute klassifizieren viele Ehrwürdige das Satipatthana Sutra als ein Vipassanā, also eine Weisheit. Aus diesem Grund betrachte ich in diesem Artikel das Wort Vipassanā als eine Weisheit. Eine Weisheit für die Praxis.
Tuesday, September 26, 20234:27 PM(View: 1073)
Trên bước đường tu theo Phật, “Hạnh buông xả” đóng một vai trò vô cùng quan trọng, là pháp tu cần thiết trong đời sống hằng ngày của người cư sĩ cũng như của người xuất gia tu hành giải thoát. Vậy thế nào là “Hạnh buông xả”?
Tuesday, September 12, 202312:56 PM(View: 1314)
Bốn tầng Thiền qua đó đức Phật phát huy ba minh còn được gọi là bốn tầng Định, do đó mình hiểu Định có một vai trò quan trọng trong Thiền Phật giáo, xem như Định là cây cầu phải bước qua mới có thể khám phá tới khung trời bao la của trí tuệ bát nhã.
Saturday, August 26, 20232:36 PM(View: 1197)
Tuệ ở đây mình muốn nói tới Vipassanā, Tuệ Minh sát. Trong giới hạn bài này, mình bàn tới bài Kinh Niệm Xứ, trong kinh Nikāya. Mặc dù thông thường người ta vẫn nói “Quán Tứ niệm xứ”, trong bài kinh cũng nói “Quán thân” (Kāya-anupassanā) v.v…nhưng hiện nay các vị tôn đức xếp bài kinh Niệm xứ là Vipassanā, là thuộc Tuệ. Cho nên trong bài này, mình cũng tạm nói là Tuệ, tức là dùng tuệ thực hành...
Sunday, August 20, 202310:54 AM(View: 1488)
Nói tới Quán, có vài loại Quán hơi khác nhau, trong bài này chỉ xin nói tới loại Anupassanā, nghĩa thông thường là nhìn ngắm hiện tượng thế gian liên tục để nhận ra bản thể hay đặc điểm của hiện tượng thế gian là: vô thường, khổ, vô ngã. Vậy mình cũng có thể hiểu Quán là quan sát hiện tượng thế gian bằng con mắt trí tuệ.
Monday, August 14, 202311:20 AM(View: 1151)
Muốn đạt được kết quả tốt, người thực hành phải hội đủ 5 tiêu chuẩn cần thiết: Tự lực, Nhu cầu, Quyết tâm, Lý thuyết, và Lý luận. Đây là 5 tiêu chuẩn lập thành hệ thống lý luận thực tiễn trong việc thực hành Thiền Phật giáo. Muốn điều chỉnh thân, cải tạo tâm, cân bằng thân-tâm, và phát huy trí tuệ tâm linh có hiệu quả, 5 tiêu chuẩn nói trên không thể tách rời nhau được.
Wednesday, August 9, 202312:40 PM(View: 1392)
Cốt lõi là cái tinh túy, cái tinh ba. Chớ không phải cái bề ngoài. Nếu so với cái cây, nó không phải là lá cây, cành cây.v.v. mà là cái lõi bên trong của cây. Cái cốt lõi đó phải ngắn gọn, mới gọi là cốt lõi. Mà trong đạo Phật có nhiều cốt lõi lắm. Tại sao vậy?
Wednesday, August 2, 20238:44 PM(View: 1335)
Chư Tổ Phát Triển thường nói có tới 84 ngàn pháp môn tu, tức là có vô số cổng để bước vào ngôi nhà giác ngộ, hay ngôi nhà giải thoát. Hôm nay chúng ta thử khảo sát cánh cổng của Giới.
Monday, July 31, 202310:00 AM(View: 947)
“Ngũ uẩn giai không” trong lời dạy này của đức Phật, là khi giác quan tiếp xúc với đối tượng, tâm hành giả biết nhưng không phản ứng thích thú hay chán ghét, tâm không nói thầm về đối tượng, thì Tánh biết có mặt. Tánh biết là cái biết rõ ràng lặng lẽ, trong sáng, khách quan, là cái lóe sáng đầu tiên của Tánh giác. Lúc bấy giờ toàn bộ ngũ uẩn yên lặng, không có cái Ta, cái của Ta hay Tự ngã của Ta trong đó, hành giả thoát khỏi mọi lậu hoặc, khổ đau.
Monday, July 17, 20231:44 PM(View: 854)
Dès la clôture de la retraite bouddhique à Berlin, notre groupe de bhikkhunis - Nhu Minh, Nhu Sen et moi-même - a pris le lendemain, 19 mai, l'avion pour Paris. Le 20 mai au matin, la retraite de courte durée y a commencé, durant 3 jours, samedi, dimanche et lundi. Ce stage est également bilingue français-vietnamien avec la présence de quelques francophones qui écoutaient en direct l’enseignement à l’aide des écouteurs personnels. Ainsi la traduction ne gênait personne, et le cours se déroulait normalement comme d'habitude.
Wednesday, July 12, 20234:15 PM(View: 1121)
KINH VĂN : Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. bao gồm bản Hán Việt, bản dịch nghĩa, bản Anh ngữ & Pháp ngữ
Wednesday, July 5, 20239:06 AM(View: 728)
Như vậy con thuyền để chuyên chở mình đi trên giòng sông tâm linh là Tánh nguyên tắc. Mình phải cương quyết, với ý chí dũng mãnh giữ gìn những nguyên tắc sống thích hợp với những chân lý mà Đức Phật dạy. Đó là Tánh nguyên tắc trong thiền.
Tuesday, June 13, 20237:59 PM(View: 1029)
Hòa Lan, thành phố đông người trần tục hay vườn hoa thiên nhiên với con người an vui thanh thản?
Sunday, June 11, 20234:39 PM(View: 908)
Le 4 mai commençait la retraite dans un centre de la ville de Moissac. Cet endroit, situé sur une haute colline tranquille ayant abrité déjà plusieurs retraites bouddhiques, était un ancien couvent carmélite, aujourd’hui transformé comme lieu de villégiature pour touristes. La Sangha de Toulouse a toujours été composée davantage de pratiquants français que vietnamiens, d’où la nécessité d’organiser la retraite en bilingue. Tout le monde doit rester sur place, car c'est loin de Toulouse.
Monday, June 5, 20236:34 PM(View: 1008)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 16. Kinh ĐẠI BÁT-NIẾT-BÀN (Mahàparinibbàna sutta)
Tuesday, May 30, 20234:42 PM(View: 796)
Trong tiếng Pāli, từ mano hay Ý có nghĩa tâm hay tư tưởng tương đương trong tiếng Anh là “mind” hay “thought”. Trong A Tỳ Đạt Ma (Abhidharma), mạt na dùng để chỉ đồng nghĩa với THỨC (viññāna: consciousness) và TÂM (citta: mind, state of consciousness)
Monday, May 29, 20233:10 PM(View: 840)
Theo quan niệm của Phật giáo thì Niết-bàn là trạng thái tâm thanh tịnh tuyệt đối, nghĩa là tâm dập tắt hoàn toàn ngọn lửa tham, sân, si. Người đạt được trạng thái Niết-bàn là người có thái độ sống an nhiên tự tại “thường, lạc, ngã, tịnh” ngay trong vòng xoáy “Vô thường, bất toại nguyện và vô ngã” nơi thế gian này!
Saturday, May 20, 20232:10 PM(View: 877)
Liebe Freunde, ein Kochrezept zubereiten ist nichts anderes als eine Kultivierungsübung. Um zu überleben, essen wir und praktizieren wir. Daher sind die Prinzipien für eine gute Küche quasi die Prinzipien für eine gute Praxis. Kurz gesagt, alles, was wir tun, ist eine Kultivierung. Der Lebensweg ist auch der Kultivierungsweg. Alles ist abhängig von unserem Geist. Wie er das Objekt wahrnimmt, ist es das Reich, in dem wir leben.
Tuesday, May 16, 20239:48 PM(View: 1010)
Khóa Tu Thiền Tập Đơn Giản Để Sống An Lạc từ 14 đến 19 tháng 4 năm 2023 tại Chùa Tích Lan, Ontario.
Tuesday, May 16, 20237:21 PM(View: 814)
Người “Sống Tùy Duyên Thuận Pháp” là người có tu tập theo lời Phật dạy. Một trong những pháp người đó thực hành là giữ chánh niệm trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, hay khi làm bất cứ điều gì, cũng làm trong chánh niệm.
69,256