HỘI NHẬP

Thầy Thiền chủ Thích Thông Triệt


634089470190371498Hòa Thượng Thiền Chủ Thích Thông Triệt là người đã sáng lập dòng Thiền Tánh Không. Từ Thiền Viện Tánh Không (Riverside, California) Ngài cùng tăng đoàn bôn ba đi hoằng pháp gần như cả năm khắp các đạo tràng Tánh Không từ tiểu bang Oregon đến Houston (Texas), Nam và Bắc Cali (California), Toronto (Canada), Stuttgart (Đức), Paris, Toulouse (Pháp), Sydney (Úc Châu) từ năm 1995 cho đến nay 2010.

Nhờ có được thời gian nhập thất, suốt 14 năm trời, Ngài đã nhận ra đầu mối thực hành Thiền Định là “Không nói thầm trong não” sau 7 năm khổ hạnh chuyên tu và sau đó là thời gian củng cố kinh nghiệm Thiền Định.

Qua Mỹ từ năm 1993, Ngài mở các lớp dạy Thiền cho thiền sinh khắp nơi trên thế giới (hải ngoại) từ năm 1995 cho đến ngày nay (2010). Pháp Thiền mà Ngài hướng dẫn đặt nền tảng trên lời dạy của Đức Phật trong Kinh, với 4 phương tiện Quán -Chỉ -Định -Huệ của Đức Phật, vừa giúp thiền sinh điều chỉnh được bệnh tâm thể của mình, hài hòa thân tâm, hài hòa với mọi người từ gia đình đến cộng đồng, xã hội, vừa hướng dẫn cho thiền sinh tỉnh ngộ, chuyển đổi nhận thức, phát huy từ từ trí huệ tâm linh.

Ngài chủ trương đưa Thiền vào đời sống con người nên pháp Thiền của Ngài đã mượn Khoa Học (não bộ) để chứng minh kết quả tu tập của từng thiền sinh bằng cách dùng máy Điện não đồ ghi nhận những dạng sóng não khi thực hành Thiền định. Hơn nữa, Ngài đã từng mơ ước từ thập niên 90: làm sao chứng minh bằng khoa học tất cả những gì Ngài đã dạy cho thiền sinh đều liên quan chặt chẽ đến các cơ chế trong não bộ. Làm sao chứng minh mối tương quan giữa sự thực hành pháp Thiền của Đức Phật với vỏ não, với cuống não, với đường mòn ngôn ngữ trong não bộ, với khu Dưới Đồi đến hệ thống thần kinh tự quản và các chất nước sinh hóa học trong cơ thể.

Đủ duyên, năm 2007, Ngài đã gặp được tiến sĩ Michael ERB lúc Ngài đi hoằng pháp bên đạo tràng Đức (Stuttgart), và Ngài đã nhờ phương tiện máy f- MRI của trường Đại học Tuebingen chụp được các định khu trong não bộ liên hệ đến Tánh Thấy, Tánh Nghe, Tánh Xúc Chạm, rồi qua năm 2008 Tánh Nhận Thức Biết và con đường mòn ngôn ngữ, và tháng giêng năm 2010 xác nhận rõ ràng một lần nữa các định khu trong não bộ liên hệ đến Thiền Định của Phật Giáo.

Do vậy, Hòa Thượng Thích Thông Triệt, đã được phần nào mãn nguyện với kết quả cuối cùng chụp lại toàn bộ các cơ cấu não bộ vào tháng giêng 2010, mãn nguyện trong nỗ lực cụ thể chứng minh được Pháp bảo trong Thiền Phật Giáo để ứng dụng vào đời sống con người và cũng chứng minh THIỀN PHẬT GIÁO LÀ MỘT KHOA HỌC TÂM LINH THỰC NGHIỆM.

Thích Không Như ghi vội Houston, 22 tháng 1, 2010.
(Trích trong Đặc san Thiền Tánh Không số 5 Xuân Canh Dần 2010.)