HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0378 Thơ Tuệ Vinh - MỪNG PHẬT ĐẢN PL.2566 & NHỮNG ĐÓA SEN

Tuesday, May 17, 202212:40 PM(View: 232)
MỪNG ĐẢN SANH PL. 2566
 blank
Tháng Tư trăng sáng xa gần
Hoa sen nở nhụy, thánh nhân giáng trần 
Phật Ngài đem lại từ ân 
Trí tuệ giải thoát ta cần nhớ ghi . . .
 
Không bi quan khi thấy đời là khổ 
Đừng lo buồn dịch vẫn ở bên ta 
Vì nơi đây cõi tạm sống ta bà 
Thiện ác thánh phàm đến đi đều có. 
 
Đại nhân duyên Phật giáng trần chỉ rõ 
Được an lành thoát khổ phải tu hành 
Đời vô thường kiếp sống thật mong manh 
Cứ chấp giữ, làm sao giàu trẻ mãi?
 
Bao đời kiếp luân hồi trong tham ái 
Nghiệp quả đeo mang lên xuống sáu đường 
Phật từ bi trí tuệ trải tình thương 
Giảng chánh pháp để cứu nhân độ thế
 
Vớt chúng sanh lìa xa nơi biển lệ 
Trong sình bùn sen vươn khỏi nhiễm ô 
Pháp Phật giảng như suối ngọt cam lồ
Đưa sinh chúng qua bên bờ giác ngộ
 
Đạo giải thoát Thích Ca, tu hết khổ 
Mừng Đản Sanh dấu ấn để noi gương 
Lòng từ bi mới mang lại tình thương 
trí tuệ là suối nguồn giải thoát
 
Tuệ Vinh 
Ngày 15/5/2022.
Mừng Phật Đản, Rằm tháng Tư Nhâm Dần. 

Những Đóa Sen

 blank

Thật vui mừng ngày Phật Đản sanh

Trăng tròn sen nở lá mây xanh

Chúng con phát nguyện Quy Y Phật 

Tam Bảo mười phương quyết tu hành

TÂM QUAN thông suốt đời hết khổ 

NHƯ VÂN liễu ngộ đạt vô sanh.

NHƯ MAI phúc lộc đời tự tại 

TÂM CHIẾU quán soi đạo viên thành

 

Kính Chúc Mừng

 

Tuệ Vinh 

Rằm tháng Tư Nhâm Dần

Ngày 15/5/2022.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
83,242