HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
TỔ ĐÌNH-THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG

18525 Frantz Road – Perris, CA 95270

Email: hoithientanhkhong@gmail.com

THIỀN VIỆN CHƠN NHƯ
8851 FM 2445 Navasota, Texas 77868
Email: thientanhkhong@gmail.com


THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG Nam Cali

13071 Brookhurst St #197, Garden Grove, CA 92843
Email: 
thienduongtanhkhong@gmail.com

TRUNG TÂM SINH HOẠT HTTK TEXAS
8388 West Sam Houston Parkway, Phòng 208 - Houston, TX 77072

Email: thientanhkhong@gmail.com


 

 

Họ tên *
Email *
Điện thoại
Tiêu đề *
Nội dung *
Đính kèm tập tin
Select File
1,167,974