HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Lịch TU HỌC tháng 9, 2011

16 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 7718)


THÁNG 9

634058277256404272_200x42

  • ĐẠO TRÀNG PARIS

 Khóa Giáo Thọ 6 (2 ngày) từ thứ tư 7 đến thứ năm 8/9/2011. 

  • ĐẠO TRÀNG TOULOUSE

 Khóa 2 ngày cho thiền sinh mới người Pháp

Từ thứ bảy 10 đến chủ nhật 11/9/2011.

Nội dung: thực tập các chiêu thức.

Khóa 4 ngày cho thiền sinh đã học rồi

Từ ngày 12 đến 15/9/2011.

Nội dung: thực hành Thiền Chỉ và Thiền Định.

Ban tổ chức:

Cô Minh Anh ĐT: 33 5 61 44 33 46 Email: hnhanh@hotmail.com

 

  • ĐẠO TRÀNG THỤY SĨ

Khóa Căn bản 78

Từ thứ bảy 17 đến thứ sáu 23

Ban tổ chức: cô Bùi Mai Hương mbui@romandie.com

 

  • ĐẠO TRÀNG TORONTO

 

Khóa Nhập thất chuyên tu Định (10 ngày)

 Từ Chủ nhật 26 đến 5-10-2011.

Thiền sinh các đạo tràng khắp nơi đều được khuyến khích tham gia.

Thầy Thiền Chủ sẽ tổ chức song song 2 Khóa Chuyên tu Định:

(1) Định Có Tầm Không Tứ (10 ngày).

Dành riêng cho tất cả bạn nào chưa biết thiền hay đã học thiền trong nhiều năm trước đây mà chưa có kinh nghiệm định, đều tham gia được.

(2) Định Không Tầm Không Tứ (10 ngày).

Dành riêng cho những bạn đã có kinh nghiệm Định Có Tầm Không Tứ.

 Ban tổ chức:

Trưởng Đạo tràng: cô Minh Hải: ĐT: 905- 764 6765 < grene_thumb35@yahoo.com>

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Giêng 2011(Xem: 7268)
LỊCH TU HỌC THÁNG 11, 2011: T ĐẠO TRÀNG HOUSTON - Khóa Bát nhã lớp Trung cấp 2
1,079,554