HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Lịch TU HỌC tháng 8, 2011

16 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 7687)

 

THÁNG 8

634058277256404272_200x42

 • ĐẠO TRÀNG SACRAMENTO (tiếp)

Khóa Bát nhã 25 lớp Trung cấp 1:

Từ thứ bảy 6 đến chủ nhật 14/8/2011 (13 buổi)

Khóa Bát nhã lớp Trung cấp 2:

Từ thứ hai 15 đến thứ bảy 27/8/2011 (16 buổi)

Ban tổ chức: Ông Chí Hải: 530- 758 7410

Email:<chuongvphan@yahoo.com>

 • THIỀN VIỆN:

Khóa nhập thất chuyên tu theo hạnh xuất gia (30 ngày)

Nhân mùa Vu Lan báo hiếu sắp đến, có vài thiền sinh thỉnh cầu Thầy Thiền Chủ xin Thầy tổ chức Lễ Cạo Tóc gieo duyên và hướng dẫn họ tập sự sống theo “Hạnh Lõi Cây” (như trong kinh Phạm Hạnh mà Phật đã giảng cho hàng đệ tử xuất gia) trong vòng 30 ngày tròn, tại Thiền Viện.

Thầy chấp thuận lời thỉnh cầu này. Nay thông báo đến tất cả đạo tràng Thiền viện sẽ tổ chức khóa “ nhập thất chuyên tu theo hạnh xuất gia” dành cho thiền sinh cư sĩ.

* Thời gian từ ngày: 1 / 8 /2011 đến ngày 31 / 8 /2011

* Thời hạn ghi danh từ hôm nay đến 1 tháng 7 năm 2011

Mọi chi tiết và ghi danh xin liên lạc sư cô Triệt Như, email: <trietnhu@yahoo.com>

 • THIỀN VIỆN:

Khóa nhập thất chuyên tu Thiền Định (10 ngày)

Từ thứ sáu 5 đến chủ nhật 14.

Địa điểm: Thiền viện

Chuyên đề: thiền sinh có thể chọn 1 trong 4 mức độ Định:

1- Định có tầm không tứ

2- Định không tầm không tứ

3- Định chánh niệm tỉnh giác

4- Chân như định

Lưu ý: Năm 2011, Thầy Thiền chủ tổ chức tại thiền viện và khuyến khích tất cả thiền sinh nên về thiền viện tham dự khóa này để củng cố mức Định của mình, trước khi Thầy Thiền chủ "làm người vô sự" trong 1 thời gian. Đặc biệt Thầy Thiền chủ khuyến khích đạo tràng Houston và Toronto nên tham gia.

Khóa nhập thất chuyên tu này miễn phí.

Xin ghi danh trước để Thiền viện sắp xếp chỗ ăn ở và đưa đón phi trường.

 • Khóa Giáo thọ III:


  Thầy Thiền chủ sẽ giảng dạy ba ngày gồm thứ bảy 6, chủ nhật 7 và buổi thứ ba sẽ thông báo sau.

  Ban tổ chức: Trưởng ban Tu học Hội: cô Kim Chung <kimchung_nguyen11@yahoo.com>

  Trưởng ban Tổ chức Hội: anh Tuệ Ngộ <willieduong30475@verizon.net>

  nhập thất chuyên tu theo hạnh xuất gia nhập thất chuyên tu theo hạnh xuất gia
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Giêng 2011(Xem: 7996)
LỊCH TU HỌC THÁNG 11-12, 2011: THIỀN VIỆN Khóa An cư kiết đông
16 Tháng Giêng 2011(Xem: 7310)
Lịch TU HỌC tháng 1, 2011: HÀNH HƯƠNG ẤN ĐỘ 2011
16 Tháng Giêng 2011(Xem: 7560)
Lịch TU HỌC tháng 2, 2011: TẠI THIỀN VIỆN TẾT Tân Mão, ĐẠO TRÀNG NAM CALI, ĐẠO TRÀNG SAN JOSE
16 Tháng Giêng 2011(Xem: 8104)
Lịch TU HỌC tháng 3, 2011: ĐẠO TRÀNG SAN JOSE (tiếp), VIRGINIA, THIỀN VIỆN
16 Tháng Giêng 2011(Xem: 8027)
Lịch TU HỌC tháng 4, 2011: Lễ Kỷ niệm ‘15 năm hoằng pháp lợi sinh.”, ĐẠO TRÀNG SYDNEY
16 Tháng Giêng 2011(Xem: 8073)
Lịch TU HỌC tháng 5, 2011: ĐẠO TRÀNG PARIS
16 Tháng Giêng 2011(Xem: 6922)
Lịch TU HỌC tháng 6, 2011: ĐẠO TRÀNG HOUSTON
16 Tháng Giêng 2011(Xem: 7296)
Lịch TU HỌC tháng 7, 2011: ĐẠO TRÀNG STUTTGART, ĐẠO TRÀNG SACRAMENTO
16 Tháng Giêng 2011(Xem: 7789)
Lịch TU HỌC tháng 9, 2011: ĐẠO TRÀNG TOULOUSE, ĐẠO TRÀNG THỤY SĨ, ĐẠO TRÀNG TORONTO
16 Tháng Giêng 2011(Xem: 7546)
Lịch TU HỌC tháng 10, 2011: ĐẠO TRÀNG HOUSTON, ĐẠO TRÀNG NAM CALI
1,101,929