HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

THÔNG TRIỆT TOÀN TẬP: Chương 4 - THIỀN & KHOA HỌC: POSTERS - NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU CÁC THỬ NGHIỆM QUA MÁY f- MRI

Wednesday, January 20, 20215:52 PM(View: 1053)
THÔNG TRIỆT TOÀN TẬP: Chương 4 - THIỀN & KHOA HỌC

TỔNG KẾT CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU GIỮA ĐẠI HỌC TÜBINGEN (GERMANY) VÀ HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG (USA)
TỪ 2007 ĐẾN 2013 VỀ ĐỀ TÀI “ TƯƠNG QUAN THỰC NGHIỆM GIỮA THIỀN VÀ CÁC ĐỊNH KHU NÃO BỘ

POSTERS: NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC  SAU CÁC THỬ NGHIỆM QUA MÁY f- MRI

CLICK vào hình để xem lớn hơn
02_GiacMo ThayThienChu_103_GiacMo ThayThienChu_204_HoiNghiOHBM_Barcelona 201005_PosterOHBM_ Barcelona 2010_VN06_HoiNghi_OHBM_Quebec 201107_Poster_OHBM_Quebec 2011_VN08_Poster ChungMinh 4 tanh_CM_1_209_Poster ChungMinh PRECUNEUS10_Poster ChungMinh DUONGMONNGONGU11_Poster ChungMinh VongTam12_Poster ChungMinh 4 TungThien
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Friday, April 3, 2020(View: 2804)
Buổi phỏng vấn của ký giả Trọng Thành đài RFI với Thiền Sư Thích Thông Triệt đềi tài: Lợi ích của tập thiền dưới ánh sáng của khoa học về bộ não Thứ tư 18 Tháng Bẩy 2012
Saturday, February 28, 2015(View: 7100)
Monday, September 8, 2014(View: 8062)
Ni Sư Triệt Như thuyết trình đề tài: "Đức Phật đã cống hiến gì cho nhân loại? trong ngày lễ Vesak ngày 18 tháng 5 năm 2014 tại Viện bảo tàng Linden, thành phố Stuttgart, Đức quốc.
Tuesday, August 26, 2014(View: 10112)
VIDEO trình chiếu toàn bộ Buổi Thuyết Trình và Giới Thiệu 2 quyển sách mới của Hòa Thượng Thích Thông Triệt tại Nam Cali ngày 10 tháng 8, 2014 do Đài Truyền Hình Người Việt Quốc Gia thực hiện.
Thursday, March 14, 2013(View: 9870)
Monday, July 18, 2011(View: 26471)
Ngày 24 tháng 6- 2011, Thầy Thiền Chủ và tăng đoàn từ giả thành phố Houston bay qua Québec để dự Hội nghị Khoa Học về não bộ.
Thursday, July 22, 2010(View: 9163)
Co-Presentation and Book Release by Dr. Michael Erb Tϋbingen University , Tϋbingen, Germany Neuroelectric and Hemodynamic correlates of Sunyata Meditation: a combined EEG & fMRI study ******* Master Thich Thong Triet Sunyata Meditation Association, Riverside, California
Tuesday, June 22, 2010(View: 51919)
Từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 11 tháng 6 năm 2010. (Huệ Nhã ghi chép)
Tuesday, June 15, 2010(View: 55287)
Poster Triển Lãm tại Đại Hội Khoa Học Gia Thế Giới - Tây Ban Nha - June 06, 2010
1,316,025