HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Kỹ thuật thực hành: Thở hai thì

Sunday, August 1, 201012:00 AM(View: 32271)
Kỹ thuật thực hành:

Thở hai thì

Trước hết là kỹ thuật Thở. Bây giờ chúng tôi hướng dẫn quí vị cách Thở Hai Thì. Cách này nằm trong phương pháp Thở có tên là "Định Niệm Hít Vào Thở Ra." Tác dụng của cách Thở này là để trị căng thẳng thần kinh hay bị bệnh uất cảm (stress) và điều chỉnh huyét áp cao hay thấp.
Thí dụ, trong lúc đương làm việc gì hay đương đối đầu với hoàn cảnh gì đưa đến tâm nổi lên sự sợ hãi, lo âu, hay bực dọc làm cho thần kinh căng thẳng, quí vị chỉ hít vào từ từ, chậm, chậm, dài và sâu, rồi từ từ thở ra cũng chậm và dài, nhưng gấp hai lần hít vào. Quí vị chỉ thở như vậy chừng 2 hoặc 3 lần, những xúc cảm tâm lý sẽ lắng dịu ngay. Trong khi Thở như vậy, quí vị đứng hay ngồi ở đâu cũng Thở được. Không cần ngồi trang nghiêm như trong tư thế tọa thiền.
Thầy nói tiếp: - Còn nếu quí vị bị cao máu hay máu thấp, bằng cách Thở Hai Thì này, sau khi tập Thở trong vòng từ 10 phút đến 20 phút, huyết áp sẽ từ lần tự điều chỉnh. Nếu quí vị đều đặn thực tập trong nhiều ngày, mỗi ngày tập hai lần, mỗi lần tập trong vòng từ 10 phút đến 20 phút, quí vị có khả năng chữa khỏi bịnh máu cao hay máu thấp.
Thực tập kỹ thuật Thở
Thầy nói: - Bây giờ chúng tôi hướng dẫn quí vị tập Thở Hai Thì. Một, trước hết trong tư thế tọa thiền quí vị hít vào chậm, dài, sâu bằng 5 tiếng đếm thầm trong não. Hai, sau đó quí vị thở ra cũng dài sâu, nhưng gấp 2 lần hít vào. Tức là quí vị đếm thầm từ 1 đến 10. Trong tiến trình này quí vị chỉ giữ niệm biết khi hít vào dài, sâu, chậm bằng 5 tiếng đếm và thở ra gấp hai lần hít vào. Mấu chốt ở chỗ này là niệm biết. Đây là sự nhận biết. Trong sự nhận biết này không có thêm nội dung gì trong đó. Chỉ có sự nhận biết mà thôi. Nếu có thêm nội dung gì trong đó thì sai.
Thí dụ, khi hít vào, dù có đếm, quí vị chỉ biết đếm khi hít vào; khi thở ra, chỉ biết đếm khi thở ra. Thế thôi. Không thêm gì trong đó. Không tưởng tượng gì trong đó.

blank
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, June 12, 2010(View: 11802)
Câu hỏi và thảo luận.
Thursday, April 22, 2010(View: 21912)
Lời mở đầu Từ năm 1995, hướng dẫn tu học ở các lớp Thiền Căn Bản, chúng tôi luôn luôn có soạn Bài Đọc Thêm kèm theo bài giảng. Chủ đích của Bài Đọc Thêm là chúng tôi nhắm giúp thiền sinh có thêm kiến thức về bài giảng. Nay nhận thấy những bài này có nhiều tác dụng hữu ích đối với quí vị mới bắt đầu đi vào Thiền, chúng tôi cho in kèm theo bài giảng. Nếu thấy cần có thêm kiến thức Thiền học, Phật học, và Khoa học, hay cần nhớ lại bài học, quí vị có thể xem Bài Đọc Thêm, còn nếu thấy đủ thì không cần xem thêm. Thầy Thích Thông Triệt
Saturday, April 10, 2010(View: 12858)
Chương trình hướng dẫn trong Khóa Thiền Căn Bản: 1) Kiến thức Phật học: Giải thích Ý nghĩa niệm danh hiệu Phật. Sơ lược về Tiến trình tu chứng của Đức Phật. Kinh Một dính mắc may mắn (Kinh Nhất dạ hiền giả). Kinh Vô ngã tướng Kinh Bàhiya 2) Kiến thức Thiền học: Q uan niệm mới về thực hành thiền. Nghi thức tọa thiền, xả thiền và thiền hành. Đại cương 4 phương tiện thực hành trong Thiền: Quán, Chỉ, Định, Huệ. Ba Sắc Thái Biết [Audio:S ư Cô Triệt Như thuyết giảng tại Đạo Tràng Saccramento vào ngày 25-02-2008 ] 3) Kiến thức Khoa học: Sự tương tác giữa Tâm, Pháp, Não bộ, Tuyến Nội tiết đối với thân, tâm, và trí tuệ tâm linh con người. Hồi đáp sinh học trong Thiền. Đại cương Hệ thần kinh tự quản. 4) Kiến thức Kỹ thuật thực hành: Q uán (Tam Pháp ấn) Chỉ (Thư giãn lưỡi) Định (Thở. "Không nói” bước 1&2) Huệ (Không dán nhãn đối tượng)
97,207