HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Ni sư Triệt Như: TÀI LIỆU HỌC TẬP khóa BÁT NHÃ 1 - Chủ đề 16-TḤỰC HÀNH BÀI KINH VÔ NGÃ TƯỚNG

Monday, July 19, 20216:23 AM(View: 2094)
TITLE 16 Tai Lieu Hoc Tap BN1 for TRANG WEB
SLIDESHOW:
CLICK vào giữa hình để xem lớn hơn
Bản chiếu5Bản chiếu6Bản chiếu7Bản chiếu8
AUDIO:
CLICK icon tam giác để nghe - CLICK icon 3 dấu chấm để download


VIDEO:
CÓ THỂ XEM TRỰC TIẾP TRÊN CHANNEL: www.youtube.com/tanhkhong
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, August 24, 2019(View: 8503)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
83,255