HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Ni sư Triệt Như: TÀI LIỆU HỌC TẬP khóa BÁT NHÃ 1 - Chủ đề 18-ĐẠI KINH XÓM NGỰA -Phần 2

Sunday, August 1, 202110:49 AM(View: 1938)
18  TITLE Tai Lieu Hoc Tap BN1 for TRANG WEB
SLIDESHOW:
CLICK vào giữa hình để xem lớn hơn
Bản chiếu15Bản chiếu16Bản chiếu17Bản chiếu18Bản chiếu19Bản chiếu20Bản chiếu21Bản chiếu22Bản chiếu23Bản chiếu24Bản chiếu25Bản chiếu26Bản chiếu27Bản chiếu28Bản chiếu29Bản chiếu30Bản chiếu31Bản chiếu32Bản chiếu33Bản chiếu34Bản chiếu35Bản chiếu36Bản chiếu37
AUDIO:
CLICK icon tam giác để nghe - CLICK icon 3 dấu chấm để download


VIDEO:
CÓ THỂ XEM TRỰC TIẾP TRÊN CHANNEL: www.youtube.com/tanhkhong
Hoặc click LINK: https://youtu.be/UqOnXxVIa1I
CLICK vào giữa hình để xem
click_to_watch
TITLE 18-ĐẠI KINH XÓM NGỰA -Phần II for Youtube 

Line 2
BÀI ĐỌC THÊM
KHÓA BÁT NHÃ LỚP TRUNG CẤP 1
Hòa Thượng THÍCH THÔNG TRIỆT
https://tanhkhong.org/images/file/Rqf2LEPx1wgQALtX/all-baidocthem-khoabntrungcap1-version1.pdf Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, August 24, 2019(View: 8500)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
83,238