HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Ni sư Triệt Như: TÀI LIỆU HỌC TẬP khóa BÁT NHÃ 1 - Chủ đề 20 - BÀI KINH SONG TẦM _ 7-8-2021

Friday, August 20, 20213:15 PM(View: 1655)
20  TITLE Tai Lieu Hoc Tap BN1 for TRANG WEB
SLIDESHOW:
CLICK vào giữa hình để xem lớn hơn
Bản chiếu1Bản chiếu10Bản chiếu11Bản chiếu12Bản chiếu13Bản chiếu14Bản chiếu15Bản chiếu16Bản chiếu17Bản chiếu18Bản chiếu19Bản chiếu2Bản chiếu20Bản chiếu21Bản chiếu22Bản chiếu23Bản chiếu24Bản chiếu25Bản chiếu26Bản chiếu27Bản chiếu3Bản chiếu4Bản chiếu5Bản chiếu6Bản chiếu7

AUDIO:
CLICK icon tam giác để nghe - CLICK icon 3 dấu chấm để download


VIDEO:
CÓ THỂ XEM TRỰC TIẾP TRÊN CHANNEL: www.youtube.com/tanhkhong
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, August 24, 2019(View: 8501)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
83,248