HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

AUDIO GIÁO TRÌNH KHÓA BÁT NHÃ - Lớp TRUNG CẤP 2

Sunday, August 25, 20199:04 AM(View: 7324)
web-app-icon-thien-tanh-khong-144x144
    
  Ni Sư Thích Nữ Triệt Như
     AUDIO
Khóa BÁT NHÃ Lớp TRUNG CẤP 2

 
        
CLICK vào ICON tam giác để nghe, bấm nút phải chuột / Save Audio As để download xuống máy



036_Triệt Như
BN2_20170618_BỐN TẦNG ĐỊNH CỦA ĐỨC PHẬT_ San Jose  






037_Triệt Như BN2_20170621_DUYÊN KHỞI _ San Jose  






038_Triệt Như BN2_20170718_DUYÊN KHỞI p1_Sacramento  





039_Triệt Như BN2_20170718_DUYÊN KHỞI p2_Sacramento  





040_Triệt Như BN2_20170719_DUYÊN KHỞI p3_Sacramento  





041_Triệt Như BN2_20181124_TIẾN TRÌNH CHỨNG NGỘ CỦA ĐỨC PHẬT_Nam Cali 





042_Triệt Như BN2_20181124_CỐT LÕI THỰC HÀNH THIỀN_Nam Cali 





043_Triệt Như BN2_20181126_CHÂN NHƯ_Nam Cali  





044_Triệt Như BN2_20181201_ĐÚC KẾT KHÓA BÁT NHÃ 2_Nam Cali  





045_Triệt Như BN2_20170722_TỔNG KẾT BÁT NHÃ 2_Sacramento





Reader's Comment
Monday, March 23, 20204:24 AM
Guest
Rất cám ơn TTK Trung Ương đã gửi các bài giảng này cho thiền sinh Úc Châu, Melbourne làm tài liệu tu học trong thời gian bị Quarantine tại nhà.
Thật quí giá.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, June 5, 2010(View: 12494)
NỘI DUNG TU HỌC: Khóa BÁT NHÃ - Lớp Trung Cấp 2
83,256