HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Ni Sư Triệt Như: khóa BÁT NHÃ lớp Trung Cấp 2 - Chủ đề 7 CHÂN ĐẾ BÁT NHÃ

Wednesday, October 13, 202112:21 PM(View: 1872)
TITLE 07_TaiLieu HocTap BN2 for trang WEB copy


SLIDESHOW:
CLICK vào giữa hình để xem lớn hơn
Bản chiếu10Bản chiếu11Bản chiếu12Bản chiếu9AUDIO:
CLICK icon tam giác để nghe - CLICK icon 3 dấu chấm để download


VIDEO:
CÓ THỂ XEM TRỰC TIẾP TRÊN CHANNEL: www.youtube.com/tanhkhong
Hoặc click LINK: https://www.youtube.com/watch?v=Sxvzl-8TaZ4
CLICK vào giữa hình để xem
click_to_watch
7 TITLE Video BAT NHA 2 cua Ni Su TRIET NHU for Youtube
Line 2
BÀI ĐỌC THÊM
KHÓA BÁT NHÃ LỚP TRUNG CẤP 2
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Sunday, August 25, 2019(View: 7575)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
97,700