HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Ni Sư Triệt Như: khóa BÁT NHÃ lớp Trung Cấp 2 - Chủ đế 13 - SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA TÂM-PHÁP-NÃO-THÂN

Tuesday, November 23, 20215:58 PM(View: 1447)
TITLE 13_TaiLieu HocTap BN2 for trang WEB copy
SLIDESHOW:
CLICK vào giữa hình để xem lớn hơn
Bản chiếu1Bản chiếu2Bản chiếu3

AUDIO:
CLICK icon tam giác để nghe - CLICK icon 3 dấu chấm để downloadVIDEO:
CÓ THỂ XEM TRỰC TIẾP TRÊN CHANNEL: www.youtube.com/tanhkhong
Hoặc click LINK: https://www.youtube.com/watch?v=K93UvSAXn4Q
CLICK vào giữa hình để xem
click_to_watch
TITLE 13 Video BAT NHA 2 cua Ni Su TRIET NHU for Youtube
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Sunday, August 25, 2019(View: 7323)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
83,253