HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Ni Sư Triệt Như: khóa BÁT NHÃ lớp Trung Cấp 2 - Chủ đế 14 LƯỚT QUA VỀ TỨ DIỆU ĐẾ

Tuesday, November 23, 20216:02 PM(View: 1328)
TITLE 14_TaiLieu HocTap BN2 for trang WEB


SLIDESHOW:
CLICK vào giữa hình để xem lớn hơn
Bản chiếu8Bản chiếu7Bản chiếu6Bản chiếu5Bản chiếu4Bản chiếu3Bản chiếu2Bản chiếu1

AUDIO:
CLICK icon tam giác để nghe - CLICK icon 3 dấu chấm để download


VIDEO:
CÓ THỂ XEM TRỰC TIẾP TRÊN CHANNEL: www.youtube.com/tanhkhong
Hoặc click LINK: https://www.youtube.com/watch?v=H5pQ7Nt9I0E
CLICK vào giữa hình để xem
click_to_watch
TITLE 14 Video BAT NHA 2 cua Ni Su TRIET NHU

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Sunday, August 25, 2019(View: 7324)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
83,256