HỘI NHẬP

NỘI DUNG TU HỌC - Khóa TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO - Lớp CAO CẤP 2

05 Tháng Sáu 201012:00 SA(Xem: 6656)

KHÓA TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO


Lớp CAO CẤP 2:

1- A Tì Đạt Ma

2- Tâm trong đạo Phật

3- Nhân tố đưa đến luân hồi sinh tử

4- Ba khoa căn bản trong 2 hệ Phật giáo: uẩn - xứ - giới

5- Căn

6- Hữu vi pháp- Vô vi pháp

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
05 Tháng Sáu 2010(Xem: 6854)
NỘI DUNG TU HỌC - Khóa TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO - Lớp CAO CẤP 4
05 Tháng Sáu 2010(Xem: 6246)
NỘI DUNG TU HỌC - Khóa TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO - Lớp CAO CẤP 3
05 Tháng Sáu 2010(Xem: 9215)
NỘI DUNG TU HỌC - Khóa TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO - Lớp CAO CẤP 1