HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
  Monday, March 28, 2016(View: 10312)
  Nhân ngày Truyền Thống 3 tháng 4 năm 2016 tại Tổ Đình Tánh Không, Hội Thiền Tánh Không Houston, Texas đã thực hiện và sẽ cho phát hành bộ sách nói (audio book) tên là: "Luận Giảng Vấn Đáp Về Tiến Trình Tu ChứngThành Đạo Của Đức Phật".
  Monday, June 14, 2010(View: 14313)
  Người sọan: Thầy Thích Thông Triệt Người đọc: Thuần Đạo - Minh Đạo
  Monday, June 14, 2010(View: 12474)
  Thầy Thích Thông Triệt thuyết giảng tại Sydney, Australia, ngày 20-4-2009.
  Monday, June 14, 2010(View: 13447)
  Thầy Thích Thông Triệt thuyết giảng tại Sydney, Australia, ngày 19-4-2009.
  Friday, April 30, 2010(View: 13011)
  Audio Book: " Tìm HiểuỨng Dụng Thiền Phật Giáo " Tập 2, Cuốn 2 với đề tài " Tác Dụng Của Thiền Đối Với Đời Sống Con Người " của Thầy Thiền Chủ Thích Thông Triệt, phát hành 2005.
  Wednesday, April 21, 2010(View: 12088)
  1,261,250