HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

PHIẾU GHI DANH Khóa Nhập Thất Chuyên Tu 2010

Saturday, May 1, 201012:00 AM(View: 11371)

HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG (Sùnyàta Meditation Association)

18525 Frantz Road. Perris, CA 92570 USA - ĐT: (951) 789-0682


PHIẾU GHI DANH

Khóa Nhập Thất Chuyên Tu 2010


Khai giảng: Ngày 15 tháng 10, 2010 

Bế giảng: Ngày 24 tháng 10, 2010 

Số Ngày học: 10 ngày

 

Họ:

 

Tên:

 

Pháp danh:

 

Ngày/Tháng/Năm sinh:

 

Giới Tính:

Nam Nữ 

Địa chỉ:

 

 

 

 

Điện thoại nhà:

 

Điện thoại di động:

 

E-mail (rất cần để liên lạc):

 

Tên thân nhân để liên lạc trong trường hợp khẩn cấp:

 

Quan Hệ:

 

Số Phone: 

 

Hội Thiền Tánh Không sẽ cố gắng hết khả năng để giúp đỡ bạn trong những trường hợp bất trắc có thể xảy ra, nhưng không chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến tai nạn, bệnh tật, rủi ro, hay các hành động không phù hợp với nội quy của khóa tu.

 

Ký tên: _______________________________________ Ngày/Tháng/Năm: _____/_____/_____

 

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc

Tuệ Ngộ - Dương Nam: 714-390-1906

Diệu Kiên - Kim Chung Nguyễn: 714-973-8782 sau 8:00pm (Giờ Cali)

Phiếu Ghi Danh và chi phiếu xin gửi về Sùnyàta Meditation Association

Xin Ghi danh sớm trước ngày: 30 tháng 5, 2010

 

Email: kimchung_nguyen11@yahoo.com Email: willieduong30475@verizon.net

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, October 2, 2010(View: 42441)
HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG - Ban Tổ chức khóa Chuyên Tu Thiền Định 2010 - THÔNG BÁO SỐ 2
Wednesday, July 21, 2010(View: 28910)
Địa điểm tu học khóa 2 - Chuyên Tu Thiền Định
Saturday, May 1, 2010(View: 50918)
THÔNG BÁO SỐ 1: Ghi Danh Khóa nhập thất chuyên tu 2010
1,315,220