HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Thông Báo : Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011

Thursday, July 7, 201112:00 AM(View: 68337)

HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG

Ban Tổ chức khóa Nhập Thất Chuyên Tu 2011

---o0o---

THÔNG BÁO

Nay xin nhắc lại thông báo về " TU HẠNH XUẤT GIA TRONG THÁNG 8".

Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, theo yêu cầu của thiền sinh, Thầy Thiền Chủ có tổ chức 1 khóa chuyên tu, gọi là " KHÓA TU HẠNH XUẤT GIA", trong vòng 30 ngày , từ 1 tháng 8 đến 30 tháng 8 năm 2011, tại Thiền viện.

Các thiền sinh sẽ cạo tóc, đắp y và thời khóa tu tập theo nề nếp của thiền viện như các tu sĩ chính thức.

Đến ngày 30- 8- 2011, Thầy Thiền chủ sẽ làm buổi LỄ XẢ Y HOÀN TỤC cho tất cả thiền sinh của khóa này .

Riêng vị nào phát tâm xuất gia thực sự, cần có 1 buổi LỄ XUẤT GIATHỌ GIỚI SA DI CHÍNH THỨC sau này.

Nay thông báo

Ngày 7 tháng 7 năm 2011

Ký tên

Thầy Thiền Chủ

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, December 9, 2020(View: 1016)
Người dụng công tu thiền định đòi hỏi vị ấy trí năng phải tỉnh ngộ. Mức độ tỉnh ngộ càng sâu bao nhiêu thì đường dụng công tu tập của vị ấy càng sẽ mau đến đích.
Sunday, June 28, 2015(View: 11524)
Thông Báo Nhập Thất Chuyên Tu Định Huệ 7 ngày từ 28 tháng 8 đến 4 tháng 9, 2015 tại Black Mountain Retreat Center (Bắc California) do Đạo Tràng TánhKhông SanJose tổ chức.
Friday, August 5, 2011(View: 66022)
Danh sách của Thiền sinh đã ghi danh Nhập Thất Chuyên Tu Thiền Định và Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011. Cập nhật ngày 5 tháng 8 năm 2011.
Monday, July 25, 2011(View: 66685)
Thông Báo 3: Nhập Thất Chuyên Tu Thiền Định và Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011
Friday, June 17, 2011(View: 67007)
Thông Báo 2: Nhập Thất Chuyên Tu Thiền Định và Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011
Monday, April 18, 2011(View: 55045)
Khóa Nhập Thất chuyên tu Thiền Định, tại Toronto - CANADA 10 ngày, từ 26 - 09 - 2011 đến 04 -10 - 2011. TẠI Blue Mountain Springs Resort, Blue Mountains, Ontario, Canada.
1,315,184