HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Thông Báo Nhập Thất Chuyên Tu Định Huệ do ĐạoTràng TK SanJose tổ chức

Sunday, June 28, 20158:13 PM(View: 11523)
HỘI THIỀN TÁNH KHÔNGĐẠO TRÀNG THIỀN TÁNH KHÔNG SAN JOSE
1362 Piedmont Road, San Jose, CA 95132 ● www.tanhkhong.net

Thông Báo Số 2
KHÓA CHUYÊN TU NHẬP THẤT tại BLACK MOUNTAIN RETREAT CENTER

Đạo Tràng Thiền Tánh Không San Jose xin trân trọng thông báo đến quí anh chị Thiền sinh
Khóa Chuyên Tu Nhập Thất Định Huệ XXII dưới sự hướng dẫn của Ni Sư Triệt Như và Thầy
Không Chiếu với chi tiết như sau:
Thời gian: Trọn 7 ngày, từ thứ Sáu 28 tháng 8 đến thứ Sáu 4 tháng 9 năm 2015
  Địa điểm: Black Mountain Retreat Center
                 23125 Fort Ross Rd., Cazadero, CA 95421 ● www.blackmountaincenter.com
  Chuyên đề: Thiền sinh có thể chọn 1 trong 4 mức độ Định
  1. • Định có tầm không tứ
  2. Định không tầm không tứ
  3. • Định chánh niệm tỉnh giác
  4. Chân như định
  Điều kiện cơ bản: Thiền sinh đã học và hành Thiền Tánh Không.
  Thời hạn ghi danh: Từ nay đến hết ngày 13 tháng 8 năm 2015, hoặc đến khi đủ số lượng thiền sinh tham dự. Xin ghi danh trước để Ban Tổ Chức sắp xếp chỗ ở và đưa đón phi trường.
  Lệ phí: $420 USD cho trọn khóa. Xin trả bằng chi phiếu hoặc Money Order
  (đề tên Kenny Nguyen, memo: 2015 Retreat)
  Ghi danh trực tiếp:
  • Hoằng Phương, phone: 510‐828‐3637
  • Nguyên Thành, phone: 408‐599‐9824
  • Huệ Như, phone: 408‐726‐2948
  Ghi danh bằng thư: Xin điền cả hai Phiếu Ghi Danh Nhập Thất và Liability Release Form
  (gửi về Kenny Nguyen, P.O. Box 611392, San Jose, CA 95161‐1392)
  E‐mail liên lạc: silvercoin3000@yahoo.com
  các chi tiết liên quan khóa tu xin xem thêm tại www.tanhkhong.net

  Ban Tổ Chức kính nhờ các Anh Chị Đạo Tràng Trưởng chuyển e‐mail này đến các thiền sinh
  trong đạo tràng của quí Anh Chị. Chân thành cảm ơn sự hổ trợ của các Anh Chị.
  Ban Tổ Chức Khóa Tu Nhập Thất 2015  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  Wednesday, December 9, 2020(View: 1016)
  Người dụng công tu thiền định đòi hỏi vị ấy trí năng phải tỉnh ngộ. Mức độ tỉnh ngộ càng sâu bao nhiêu thì đường dụng công tu tập của vị ấy càng sẽ mau đến đích.
  Friday, August 5, 2011(View: 66022)
  Danh sách của Thiền sinh đã ghi danh Nhập Thất Chuyên Tu Thiền Định và Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011. Cập nhật ngày 5 tháng 8 năm 2011.
  Monday, July 25, 2011(View: 66685)
  Thông Báo 3: Nhập Thất Chuyên Tu Thiền Định và Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011
  Thursday, July 7, 2011(View: 68337)
  Thông Báo về Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011
  Friday, June 17, 2011(View: 67007)
  Thông Báo 2: Nhập Thất Chuyên Tu Thiền Định và Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011
  Monday, April 18, 2011(View: 55045)
  Khóa Nhập Thất chuyên tu Thiền Định, tại Toronto - CANADA 10 ngày, từ 26 - 09 - 2011 đến 04 -10 - 2011. TẠI Blue Mountain Springs Resort, Blue Mountains, Ontario, Canada.
  1,315,183