HỘI NHẬP

THIỀN ĐỊNH VÀ MÃ SỐ

30 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 9196)

  THIỀN ĐỊNH VÀ MÃ SỐDẪN NHẬP
Ngày xưa có anh ALIBABA nghe lóm được “mật mã” : “Hột mè, Hột mè, mở cửa ra.”. Anh ta lẻn vào kho tàng của bọn cướp, ăn cắp được một mớ châu báu.
Ngày nay, gửi tiền, ngân phiếu vào nhà băng, được cấp thẻ nhựa. Dùng thẻ nầy vào máy ATM, bấm đúng mã số PIN, rút ra được số tiền muốn lấy (không quá số tiền ký gửi).

MÃ SỐ LÀ GÌ ?
Là con số, chữ, hay lời, tắt gọn chỉ dành cho người đã quy định, để làm chìa khóa rút tiền, mở hộp an toàn cất giữ vật quý.
Là chủ đề của Thiền Định, chủ đề trừu tượng, Trí năng, Ý thức, Ý căn không làm sao chứng nghiệm, thể nhập được.
Ví dụ: Chân Như là cái không tên, không lời, không hình tướng, không phẩm chất, không thuộc tính, ngôn ngữ, suy tư không đạt tới được .
Tuy nhiên, Chân Như là một thực tại, là tinh túy của hiện tượng thế gian, không phải một siêu hình trong tưởng tượng.
Chân Như là cái Như Vậy, do Đức Phật với Tâm Như (TaThà) nhận ra, chứng ngộ quả vị Chánh Đẳng Giác (tuần lễ tứ 5) về Lý Duyên Khởi.

LÀM SAO THỂ NHẬP CHÂN NHƯ ?


A)- THÀNH LẬP KÝ ỨC MÃ SỐ:

Chân Như là cái Như Vậy, không tên, không lời, không thể nghĩ bàn, chúng ta chỉ dùng mã số 2 từ “Không Nói” (thầm trong não).
Khi Tâm ta không nói thầm vững chắc đến khi trở thành Nhận Thức Không Lời “NHƯ VẬY”, hay tâm TATHÀ, Tâm Như ta sẽ trực nhận cái NHƯ VẬY của hiện tượng thế gian.

B)-THÀNH LẬP KÝ ỨC THẦM LẶNG:
Có 4 giai đoạn, mỗi giai đoạn có nhiều bước.

GIAI ĐOẠN 1:
- Bước một: Dùng Tầm tắt Tứ
Nói ra lời K.N……KN……KN….
(Tầm là ta tự nói; Tứ là hình ảnh từ ký ức khởi lên)
Trong khi nói Không Nói….. không có Tứ hay Niệm khởi lên giữa 2 từ KN….KN….., ta vẫn có cái Biết mà không có lời nói thầm hay Tứ khởi lên.
Đó là niệm Biết Không Lời của Tánh Giác.
- Bước hai: Nói thầm KN…KN…KN…
Cũng tập như trên, thay vì nói ra lời, ta nói thầm KN….KN…., Vẫn giữ niệm Biết Không Lời.
- Bước ba: Nói thầm Không…..Nói…….. Không ……Nói…., Tức giữa 2 từ KN có một khoảng cách “Biết Không Lời”. Tập bước nầy để kéo dài niệm
 Biết Không Lời, càng dài càng tốt. Giai đoạn một nầy có thể tập khi ngồi thiền hay trong bốn tư thế (đi, đứng, nằm, ngồi ) bất cứ lúc nào rảnh rỗi.
Tập càng nhiều càng cất giữ vào Ký Ức Thầm Lặng vững chắc.

GIAI ĐOẠN 2 : Thầm Nhận Biết:
- Bước một: Dùng mắt nhìn 2 chữ Không Nói, biết nó là Không Nói mà không nói thầm (đọc thầm) Không Nói.
- Bước hai: Nhắm mắt lại, hình dung trạng thái Không Nói. Tức là khi nhắm mắt, ta vẫn ở trong trạng thái không nói thầm Không Nói như khi nhìn hai chữ Không Nói khi mở mắt nhìn ở bước một.
Nói rõ hơn, ở bước nầy, dù nhắm mắt, vẫn giữ trạng thái Không Nói như ở bước một, mà có cái Biết rõ ràng mình đang không nói thầm Không Nói.
- Bước ba: Thầm Nhận Biết trong 4 tư thế - trong khi đi đứng, nằm, ngồi, mắt thấy, tai nghe, thân xúc chạm đều “thầm nhận biết”. Biết rõ tất cả đối tượng thấy nghe,
xúc chạm mà không nói thầm về đối tượng đó.
Bước nầy để củng cố “Thầm Nhận Biết” (không lời) cho thật vững chắc.
Tức là Nhị Thiền hay Định không Tầm không Tứ. Trong Định nầy có Acetylcholine và Dopamine tiết ra, ta cảm thấy khoan khoái, nhẹ nhàng, hỷ lạc,
vui thích từ trong tâm, càng tập nhiều Định không Tầm Không Tứ càng vững chắc, có thể một thời thiền 1 giờ, chỉ một vài niệm xẹt vô liền biến mất.
- Bước bốn: Thầm nhận Biết trạng thái Không Nói.
Từ chỗ Thầm nhận Biết không nội dung ở bước 3, chúng ta tiến lên Thầm Nhận Biết có nội dung ở bước 2.
Tức là ta chỉ ôn lại “hình dung trạng thái Không Nói” ở bước 2.
Bước nầy khác với bước 3 ở 2 điểm:
Bước 3 : Thầm Nhận Biết trong 4 tư thế và không có nội dung
Bước 4 : Thầm Nhận Biết trong tư thế tọa thiền và có nội dung Không Nói.
Bước nầy rất dễ tập, nếu ta có Định Không Tầm Không Tứ vững chắc.
Chỉ cần thêm trong cái Biết thầm lặng là mình đang ở trong trạng thái “Không Nói”

GIAI ĐOẠN 3: Tỉnh thức Biết
- Bước một: Tỉnh Thức Biết trạng thái Không Nói – Là bước kế tiếp
Thầm Nhận Biết “Không Nói” đã vững chắc. Chỗ khác nhau rất nhỏ là ngồi thiền, có Định Không Tầm Không Tứ vững chắc, và có cái Biết rõ ràng bên ngoài, bên trong , với trạng thái “Không Nói”.
- Bước hai: Tỉnh Thức Biết Không Nội Dung, hay Nhận Thức Biết Trống Rỗng. Bước nầy buông luôn chủ đề hay “Mã Số Không Nói”

C.- THÀNH LẬP VÀ GỢI LÊN KÝ ỨC HIỂN MINH:
GIAI ĐOẠN 4: Nhận Thức Biết Như Vậy
Đây là kết quả của bước 2 /Giai đoạn 3, tức là Tỉnh Thức Biết Trống Rỗng hay “Tỉnh Thức Biết Như Vậy”
Ở giai đoạn nầy, ta dùng Nhận Thức Gợi Lên về trạng thái “Tỉnh Thức Biết Như Vậy” . Khi ấy :
- Tầm Tứ không động
- Thọ Tưởng không khởi
- Hơi Thở tự động dừng từng chập
tức ba hành Thân hành, Ý hành, Thân hành đều yên lặng.
Đó là trạng thái TÂM NHƯ VẬY hay Tâm Tathà
Nếu Tâm nầy được gợi lên từng chập sẽ kích thích vùng Nhận Thức Không Lời, tiềm năng giác ngộ từ lần bật lên : gọi là Phản Xạ Thụ Động.

TÓM KẾT
A)-Với Tâm Tathà, chúng ta sẽ nhận ra cái Như Vậy (TathaTà) của mọi hiện tượng thế gian vốn nó Như Vậy, Không lìa, Không Khác với Tâm Tathà, gọi là “THỂ NHẬP CHÂN NHƯ”
B)- Dùng Nhận Thức Gợi Lên để kích thích tiềm năng giác ngộ, ta sẽ từ lần phát huy trí tuệ tâm linh (trí huệ tự phát hay trí huệ Bát Nhã) ta sẽ có sáng kiến mới,
 trí sáng tạo sanh khởi, có tri giác, trực giác, từ trường tâm Bi. .v.v.
C)- Trong tầng định sâu, 3 hành không động, lậu hoặc tập khí sẽ chóng bị tẩy rửa, nhân tố luân hồi bị triệt tiêu, chúng ta lần lượt đi đến THOÁT KHỔ - GIÁC NGỘ -GIẢI THOÁT.
Con đường tâm linh trước mặt do Đức Phật vạch ra , do Thầy khai triển, tuy khó nhưng khả thi. Nếu chúng ta có ý chí và chịu khó dụng công miên mật, đều đặn, sẽ có ngày thành tựu.
Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi Khó vì lòng người ngại núi e sông... Dù khó cho mấy mà đi đúng Pháp Chẳng chóng thì chầy cũng thành công.
KHÔNG CHIẾU
Mùa an cư 2009
Dec-3-2009
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Tám 2010(Xem: 26924)
Trong tư thế tọa thiền quí vị hít vào chậm, dài, sâu bằng 5 tiếng đếm thầm trong não. Hai, sau đó quí vị thở ra cũng dài sâu, nhưng gấp 2 lần hít vào. Tức là quí vị đếm thầm từ 1 đến 10. Trong tiến trình này quí vị chỉ giữ niệm biết khi hít vào dài, sâu, chậm bằng 5 tiếng đếm và thở ra gấp hai lần hít vào. Mấu chốt ở chỗ này là niệm biết.
31 Tháng Bảy 2010(Xem: 14578)
Audio - Su Co Triet Nhu
31 Tháng Bảy 2010(Xem: 9581)
Audio - Suco Triet Nhu
31 Tháng Bảy 2010(Xem: 10420)
Audio - Su Co Triet Nhu
31 Tháng Bảy 2010(Xem: 9644)
Audio - Su Co Triet Nhu
30 Tháng Bảy 2010(Xem: 9397)
Audio - Thay Thich Thong Triet va Su co Triet Nhu
23 Tháng Bảy 2010(Xem: 12951)
Thiền không phải là một phép mầu, có những khả năng siêu phàm, cứu độ tất cả chúng sanh, thoát khỏi khổ đau, phiền não. Trái lại, nó chỉ là dụng cụ, nếu sáng suốt, chúng ta sử dụng đó, nó sẽ trở thành dụng cụ tốt, có khả năng giúp ta chuyển hóa nội tâm, thoát khổ, giác ngộ và giải thoát.
23 Tháng Bảy 2010(Xem: 10665)
Thầy Thích Thông Triệt
11 Tháng Bảy 2010(Xem: 10774)
Thầy Thích Thông Triệt Bài thuyết giảng tại Khóa tu học 8 ngày tai Đạo Tràng Oregon