HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Sách Nói: Suối Nguồn Hạnh Phúc (SNHP) từ Bài 1 đến 50

Wednesday, July 14, 202110:39 AM(View: 3219)

Sách Nói: Suối Nguồn Hạnh Phúc (SNHP)
Các bài viết trong mục Suối Nguồn Hạnh Phúc với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
CLICK icon tam giác để nghe, CLICK icon 3 dấu chấm để download

Bài 1: Suối Nguồn Hạnh Phúc

Bài 2: Dòng Tâm Tuôn Chảy Mãi

Bài 3: Sáng Trăng

Bài 4: Nhận ThứcGiới Định Huệ

Bài 5: Như Giọt Mưa Trong

Bài 6: Nghệ Thuật Đi Chợ

Bài 7: Chánh Pháp Hay Mạt Pháp

Bài 8: Hãy Sống Tự Nhiên

Bài 9: Quả Dưa Đỏ

Bài 10: Chỉ Một Sát Na

Bài 11: Con Dã Tràng

Bài 12: Ngắm Trăng

Bài 13: Bài Học Vâng Lời

Bài 14: Kiếp Thiêu Thân

Bài 15: Khơi Nguồn Minh Triết

Bài 16: Không Gì Đơn Giản Bằng

Bài 17: Mỏng Như Sợi Chỉ

Bài 18: Cái Khuôn Của Giải Thoát

Bài 19: Cho Đời Thêm Tươi

Bài 20: Cánh Rừng Pháp

Bài 21: Không Trả Giá

Bài 22: Nghệ Thuật Sống

Bài 23: Từ Bỏ Tâm

Bài 24: Vì Sao Xuất Gia

Bài 25: Bài Thiền Tập Cuối Cùng

Bài 26: Cây Tiêu Thuyết Pháp

Bài 27: Hai Dòng Tuôn Chảy

Bài 28: An Lạc Thay

BÀI 29: Cảnh Giới Riêng Mình

BÀI 30: Hai Dòng Truyền Thừa

BÀI 31: Tiếng Rống Sư Tử

BÀI 32: Nam Huệ Năng- Bắc Thần Tú

BÀI 33: Bước Đột Biến

BÀI 34: Mùa Thu Cuộc Đời

BÀI 35: Xứ Mộng

Bài 36: Chỉ Là 3 Chữ Thôi

Bài 37: Chân Thật Ba La Mật

Bài 38: Con Đường Thiền Huệ

Bài 39: Người Cha

Bài 40: Trăng Cười

Bài 41: Như Núi Như Biển

Bài 42: Tuồng Hát Mang Tên Tâm

Bài 43: Náo Loạn ở Kosambi

Bài 44: Cống Hiến Cho Đời

Bài 45: Nhớ Và Quên

Bài 46: Như Lửa, Như Gió, Như Nước, Như Mây

 
Bài 47: Trong Sạch - Tĩnh Lặng - Chiếu Sáng

Bài 48: Khuôn Vàng - Thước Ngọc

Bài 49: Trong Mùa Đông Đã Có Mùa Xuân

Bài 50: Dấu Chấm Cuối

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, October 28, 2020(View: 5803)
Các bài viết trong mục Tâm Tình Với Nhau với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Friday, September 25, 2020(View: 6569)
Các bài viết trong mục Tâm Tình Với Nhau với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Saturday, August 24, 2019(View: 11333)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Saturday, August 24, 2019(View: 8050)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 6946)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 7544)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 6271)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Tuesday, April 19, 2022(View: 405)
Ni sư Triệt Như Audio: 8- CHỦ ĐỀ CỦA CÁC KHÓA THIỀN Thiền Đường Tánh Không Nam Cali 16- 4- 2022
Tuesday, April 19, 2022(View: 350)
Ni sư Triệt Như Audio: 7- CHỖ ĐỨNG VÀ MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TA Thiền Đường Tánh Không Nam Cali 16- 4- 20
Thursday, March 3, 2022(View: 378)
Ni sư Triệt Như Bài Khai Thông # 2 dành cho Đại chúng bước đầu vào THIỀN Giảng tại Thiền Đường Tánh Không Nam Cali ngày 19 tháng 2, 2022 Chủ đề: ĐƯỜNG LỐI HƯỚNG DẪN THIỀN Thiền viện Tánh Không II . PHƯƠNG PHÁP 00:23 III . CHỦ TRƯƠNG 6:12 IV . MỤC TIÊU 12:24 V . TỔNG KẾT 29:50 Thiền Phật Giáo là một khoa học tâm linhh tực nghiệm: 34:25 có thể download AUDIO tại LINK: https://www.tanhkhong.org/p105a3038/ni-su-triet-nhu-audio-
Wednesday, November 17, 2021(View: 1144)
Ni sư Triệt Như Audio: LÀM SAO THỰC HÀNH THIỀN HUỆ Sinh hoạt đạo tràng San Jose- Sacramento 14-11-2021
Wednesday, November 10, 2021(View: 1137)
Ni sư Triệt Như Audio:PHẢI ĐỨNG TRÊN ĐỈNH NÚI Sinh hoạt đạo tràng Houston 7-11-2021
Tuesday, August 31, 2021(View: 1165)
Ni sư Triệt Như Audio: PHẢI SỐNG VỚI TRÍ TUỆ - Sinh hoạt Tăng đoàn Úc châu 25-8-2021.
Tuesday, April 20, 2021(View: 2276)
Phân biệt thuật ngữ Phật Tánh và Tánh Giác.
Monday, September 28, 2020(View: 3038)
Phân biệt CHỈ ( SAMATHA) và ĐỊNH ( SAMADHI) - Áp dung trong thực hành Tứ Niệm Xứ
Tuesday, September 8, 2020(View: 4323)
Trình bày cốt lõi con đườngg tu của mình 1 cách
Thursday, June 18, 2020(View: 7236)
Khóa An Cư Tại Tổ Đình
Monday, June 1, 2020(View: 4524)
Khóa An Cư Tại Cairns, Úc Châu đầu năm 2020.
Saturday, April 11, 2020(View: 3337)
Lớp Thiền Căn Bản Ngắn Hạn Trong Tháng 11, 2019 Tại Chùa Hoa Sen, Việt Nam'
Sunday, April 5, 2020(View: 4739)
Các Bài Giảng Cuối Năm 2019 Tại Các Đạo Tràng Tánh Không.
Wednesday, March 25, 2020(View: 3224)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Sydney, Úc Châu năm 2019.
Friday, March 13, 2020(View: 2851)
Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã Tại Perth, Úc Châu năm 2019.
Thursday, December 12, 2019(View: 4158)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Thiền Viện Goslar, Đức Quốc năm 2019.
Monday, December 9, 2019(View: 2729)
Khóa Tu Học Tại Schenkenzell, Đức Quốc Năm 2019.
Thursday, November 21, 2019(View: 3198)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Thụy Sỹ Năm 2019.
Thursday, October 10, 2019(View: 3384)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Toronto
Thursday, September 5, 2019(View: 3538)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại San Jose
Tuesday, August 20, 2019(View: 4125)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Sacramento
Wednesday, January 13, 2016(View: 8583)
Ni Sư Thích Nữ Triệt Như giảng tại Houston ngày 3 tháng 1, 2016
Saturday, October 31, 2015(View: 12223)
"Tác Dụng Của Thiền Đối Với Đời Sống Con Người" của Thầy Thiền Chủ Thích Thông Triệt, Quyển sách này đã được thu âm
Wednesday, July 31, 2013(View: 24547)
CÁCH AN TRÚ TRONG TÂM TATHĀ - Audio: nghe tiếng khánh để thực tập GIAI ĐOẠN 1- BƯỚC 1
Saturday, March 3, 2012(View: 58195)
Nghe ÂmThanh Tiếng Chuông bước 2: Lớp Trung Cấp Bát Nhã 35 phút (có lời giải thích và hướng dẫn cách thực hành của Thầy)
Saturday, March 3, 2012(View: 77487)
Nghe Âm Thanh Tiếng Chuông bước 1: khóa Thiền Căn Bản 30 phút (có lời giải thích và hướng dẫn cách thực hành của Thầy)
Monday, July 26, 2010(View: 61594)
Audio - Sư Cô Triệt Như thuyết giảng tại Thiền Thất Chân Như ngày 14-01-2007
Wednesday, May 12, 2010(View: 65145)
Sư Cô Triệt Như thuyết giảng tại Đạo Tràng Saccramento vào ngày 25-02-2008
2,319,686,071,854,654,172