HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Ni sư Triệt Như Audio: LÀM SAO KHAI MỞ TRÍ TUỆ 19-9-2021 Sinh hoạt đạo tràng San Jose & Sacramento

Monday, September 20, 20218:52 PM(View: 1557)

Ni sư Triệt Như
Audio LÀM SAO KHAI MỞ TRÍ TUỆ
Sinh hoạt Đạo tràng San Jose & Sacramento 19-9-2021

audio-icon_thumbnail
CLICK icon tam giác để nghe - CLICK icon 3 dấu chấm để download

Reader's Comment
Wednesday, September 29, 202112:25 PM
Guest
Mô Phật,
Kính thưa Ni Sư,
Sáng nay con tình cờ nghe được bài Pháp trên đây của Ni Sư. Con cảm nhận sâu sắc những lời dậy của Ni Sư🙏🙏🙏
Con tu thiền Vipassana theo Ngài Kim Triệu, Ngài Goenka dã nhiều khoá từ nhiều năm qua.
Và trong hai năm dịch bệnh xảy ra, con không ra ngoài tu tập nữa mà chỉ tu qua zoom, đặc biết là sống trong Chánh niệm, tỉnh thức trong cuộc sống thường ngày.
Tâm thức thay đổi rất nhiều nhờ hiểu biết tâm thân này hơn.
Tuy nhiên, năm nay con 72 tuổi mà vẫn còn bị dính mắc vào đời sống một số điều. Con biết mình phải tu tập tích cực để "rời" nó ra!!! Con đã thấy được các sự xuất hiện và biến mất của tâm ý rất nhiều, rất nhanh.. nhờ đó mà sufferings cũng không tồn tại lâu. Và nhờ đó mà sự liên hệ với người và vật xung quanh cũng trở nên không quá quan trọng.
Thưa Ni Sư, nghe Ni Sư nói về việc xuất gia, tâm con xúc động quá!!!
Nếu Ni Sư có 10', kính xin Ni Sư gọi cho chọn được không ạ? Số phone của con là (952)564-4909.
Con xin tại ơn Ni Sư🙏🙏🙏
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, July 14, 2021(View: 3537)
Các bài viết trong mục Suối Nguồn Hạnh Phúc với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Wednesday, October 28, 2020(View: 6085)
Các bài viết trong mục Tâm Tình Với Nhau với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Friday, September 25, 2020(View: 6872)
Các bài viết trong mục Tâm Tình Với Nhau với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Saturday, August 24, 2019(View: 11771)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Saturday, August 24, 2019(View: 8425)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 7261)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 7906)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 6496)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Wednesday, June 15, 2022(View: 249)
Ý NGHĨA CỦA PHÓNG SANH - Sinh hoạt đạo trảng Houston - 5- 6- 2022
Tuesday, June 14, 2022(View: 245)
Ni sư Triệt Như Audio: KHÁI QUÁT VỀ THỂ NHẬP TÁNH KHÔNG AUDIO khóa BN Trung Cấp III 4-6-2022
Tuesday, April 19, 2022(View: 619)
Ni sư Triệt Như Audio: 8- CHỦ ĐỀ CỦA CÁC KHÓA THIỀN Thiền Đường Tánh Không Nam Cali 16- 4- 2022
Tuesday, April 19, 2022(View: 542)
Ni sư Triệt Như Audio: 7- CHỖ ĐỨNG VÀ MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TA Thiền Đường Tánh Không Nam Cali 16- 4- 20
Thursday, March 3, 2022(View: 524)
Ni sư Triệt Như Bài Khai Thông # 2 dành cho Đại chúng bước đầu vào THIỀN Giảng tại Thiền Đường Tánh Không Nam Cali ngày 19 tháng 2, 2022 Chủ đề: ĐƯỜNG LỐI HƯỚNG DẪN THIỀN Thiền viện Tánh Không II . PHƯƠNG PHÁP 00:23 III . CHỦ TRƯƠNG 6:12 IV . MỤC TIÊU 12:24 V . TỔNG KẾT 29:50 Thiền Phật Giáo là một khoa học tâm linhh tực nghiệm: 34:25 có thể download AUDIO tại LINK: https://www.tanhkhong.org/p105a3038/ni-su-triet-nhu-audio-
Wednesday, November 17, 2021(View: 1274)
Ni sư Triệt Như Audio: LÀM SAO THỰC HÀNH THIỀN HUỆ Sinh hoạt đạo tràng San Jose- Sacramento 14-11-2021
Wednesday, November 10, 2021(View: 1264)
Ni sư Triệt Như Audio:PHẢI ĐỨNG TRÊN ĐỈNH NÚI Sinh hoạt đạo tràng Houston 7-11-2021
Tuesday, August 31, 2021(View: 1323)
Ni sư Triệt Như Audio: PHẢI SỐNG VỚI TRÍ TUỆ - Sinh hoạt Tăng đoàn Úc châu 25-8-2021.
Tuesday, April 20, 2021(View: 2433)
Phân biệt thuật ngữ Phật Tánh và Tánh Giác.
Monday, September 28, 2020(View: 3217)
Phân biệt CHỈ ( SAMATHA) và ĐỊNH ( SAMADHI) - Áp dung trong thực hành Tứ Niệm Xứ
Tuesday, September 8, 2020(View: 4510)
Trình bày cốt lõi con đườngg tu của mình 1 cách
Thursday, June 18, 2020(View: 7472)
Khóa An Cư Tại Tổ Đình
Monday, June 1, 2020(View: 4750)
Khóa An Cư Tại Cairns, Úc Châu đầu năm 2020.
Saturday, April 11, 2020(View: 3474)
Lớp Thiền Căn Bản Ngắn Hạn Trong Tháng 11, 2019 Tại Chùa Hoa Sen, Việt Nam'
Sunday, April 5, 2020(View: 4872)
Các Bài Giảng Cuối Năm 2019 Tại Các Đạo Tràng Tánh Không.
Wednesday, March 25, 2020(View: 3373)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Sydney, Úc Châu năm 2019.
Friday, March 13, 2020(View: 2974)
Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã Tại Perth, Úc Châu năm 2019.
Thursday, December 12, 2019(View: 4299)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Thiền Viện Goslar, Đức Quốc năm 2019.
Monday, December 9, 2019(View: 2843)
Khóa Tu Học Tại Schenkenzell, Đức Quốc Năm 2019.
Thursday, November 21, 2019(View: 3319)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Thụy Sỹ Năm 2019.
Thursday, October 10, 2019(View: 3550)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Toronto
Thursday, September 5, 2019(View: 3656)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại San Jose
Tuesday, August 20, 2019(View: 4257)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Sacramento
Wednesday, January 13, 2016(View: 8684)
Ni Sư Thích Nữ Triệt Như giảng tại Houston ngày 3 tháng 1, 2016
Saturday, October 31, 2015(View: 12377)
"Tác Dụng Của Thiền Đối Với Đời Sống Con Người" của Thầy Thiền Chủ Thích Thông Triệt, Quyển sách này đã được thu âm
81,224