HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Nghe ÂmThanh Tiếng Chuông bước 1: khóa Thiền Căn Bản (MP3-30 phút)

Saturday, March 3, 201212:00 AM(View: 77856)
Nghe ÂmThanh Tiếng Chuông
bước
1: dành cho khóa Thiền Căn Bản
(có lời giải thích và hướng dẫn cách thực hành của Thầy)


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, September 8, 2020(View: 4668)
Trình bày cốt lõi con đườngg tu của mình 1 cách
Thursday, June 18, 2020(View: 7676)
Khóa An Cư Tại Tổ Đình
Monday, June 1, 2020(View: 4943)
Khóa An Cư Tại Cairns, Úc Châu đầu năm 2020.
Saturday, April 11, 2020(View: 3604)
Lớp Thiền Căn Bản Ngắn Hạn Trong Tháng 11, 2019 Tại Chùa Hoa Sen, Việt Nam'
Sunday, April 5, 2020(View: 5007)
Các Bài Giảng Cuối Năm 2019 Tại Các Đạo Tràng Tánh Không.
Wednesday, March 25, 2020(View: 3510)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Sydney, Úc Châu năm 2019.
Friday, March 13, 2020(View: 3115)
Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã Tại Perth, Úc Châu năm 2019.
Thursday, December 12, 2019(View: 4466)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Thiền Viện Goslar, Đức Quốc năm 2019.
Monday, December 9, 2019(View: 2981)
Khóa Tu Học Tại Schenkenzell, Đức Quốc Năm 2019.
Thursday, November 21, 2019(View: 3446)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Thụy Sỹ Năm 2019.
Thursday, October 10, 2019(View: 3746)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Toronto
Thursday, September 5, 2019(View: 3803)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại San Jose
Tuesday, August 20, 2019(View: 4394)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Sacramento
Wednesday, January 13, 2016(View: 8786)
Ni Sư Thích Nữ Triệt Như giảng tại Houston ngày 3 tháng 1, 2016
Saturday, October 31, 2015(View: 12513)
"Tác Dụng Của Thiền Đối Với Đời Sống Con Người" của Thầy Thiền Chủ Thích Thông Triệt, Quyển sách này đã được thu âm
Wednesday, July 31, 2013(View: 24728)
CÁCH AN TRÚ TRONG TÂM TATHĀ - Audio: nghe tiếng khánh để thực tập GIAI ĐOẠN 1- BƯỚC 1
Saturday, March 3, 2012(View: 58520)
Nghe ÂmThanh Tiếng Chuông bước 2: Lớp Trung Cấp Bát Nhã 35 phút (có lời giải thích và hướng dẫn cách thực hành của Thầy)
Monday, July 26, 2010(View: 61829)
Audio - Sư Cô Triệt Như thuyết giảng tại Thiền Thất Chân Như ngày 14-01-2007
Wednesday, May 12, 2010(View: 65337)
Sư Cô Triệt Như thuyết giảng tại Đạo Tràng Saccramento vào ngày 25-02-2008
97,685