HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
TOP CATEGORIES

29. Thiền Huệ Và Không Dán Nhãn Đối Tượng.

14 Tháng Hai 201212:00 SA(Xem: 58240)
Track 29. Thiền Huệ Và Không Dán Nhãn Đối Tượng.
Lớp Thiền Căn Bản 79 từ 11 tháng 2 đến 26 tháng 2 năm 2012 tại Đạo Tràng Nam California, USA.

Download
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14 Tháng Hai 2012(Xem: 62507)
Track 32. Tổng Kết Phần 2: Ngũ Uẩn, Tiến Trình Tu Chứng Của Đức Phật và Quan Niệm Mới Về Sự Thực Hành Thiền. Lớp Thiền Căn Bản 79 từ 11 tháng 2 đến 26 tháng 2 năm 2012 tại Đạo Tràng Nam California, USA.
1,049,421