HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

HT Thích Thông Triệt: Bài Đọc Thêm các khóa Chuyên Tu Định - khóa KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ ĐỊNH ngày thứ 2 - Tâm Như diễn đọc

Monday, November 9, 20206:39 PM(View: 2460)

BÀI ĐỌC THÊM

Ngày thứ hai                                            

TITLE BDT_CTD03_khoa KhongTamKhongTuDinh ngày 2

Hôm qua chúng ta biết cửa vào của tâm bậc Thánh, nó đòi hỏi tự ngã phải tỉnh ngộ để chúng ta áp dụng 2 từ “không-nói”. Hai từ Không Nói đó được so sánh như trong tay chúng ta đương cầm một bó đuốc đương cháy rực, chúng ta liền nhúng bó đuốc đó xuống một hồ nước, bó đuốc đó liền tắt ngúm ngay.  Bó đuốc đang cháy rực tượng trưng cho ngọn lửa tham-sân-si đang nổi lên trong đầu của chúng ta. Bây giờ nếu chúng ta áp dụng bằng cách quán chiếu để nhận ra chân tánh của chúng, thì việc đó không thể được mau lẹ như chúng ta nhúng bó đuốc xuống mặt hồ, thì lửa tham dục bị dập tắt ngay tức khắc bằng 2 từ Không Nói. Cũng vậy, nếu chúng ta hít thở thì việc dập tắt lửa sân hận sẽ không đến nhanh bằng nói thầm Không Nói. Do đó muốn tắt tất cả lửa tham hay sân hận thì chúng ta chỉ cần áp dụng cách nói ra thành lời Không Nói. Như thế đó, chúng ta sẽ dập tắt tất cả lửa tham-sân-si, nhưng điều kiện tiên quyết đòi hỏi chúng ta phải tỉnh ngộ mới áp dụng được cách đó. Trong 3 nhóm tâm của tâm Phàm Phu, vai trò đó do trí năng đảm nhiệm. Một khi trí năng đứng ra lãnh nhiệm vụ thì tức khắc 2 vùng ý căn, ý thức đều yên lặng. Do đó ở đây chúng ta cần phải thêm áp dụng kỹ thuật bằng cách nói nhừa nhựa 2 từ Không-Nói vừa đủ tai nghe. Thí dụ nói ra thành lời không… nói… không… nói… Bằng cách đó tức là chúng ta đưa kỹ thuật vào cách áp dụng 2 từ Không Nói để cho quán tính mới của tế bào não vùng nghe âm thanh được quen dần 2 từ Không Nói. Nếu ta áp dụng thường xuyên 2 từ Không Nói đó thì 2 từ Không Nói đó sẽ trở thành cái lệnh mỗi khi chúng ta giáp mặt với một điều kiện gì đó mà chúng ta cảm thấy không thích thú thì chúng ta liền phát ra lệnh Không Nói. Tức thì lệnh đó sẽ được lan truyền khắp nơi vùng vỏ não. Tất nhiên chúng ta sẽ thấy nội tâm được yên lặng ngay. Đó là kỹ thuật áp dụng trong vai trò của tự ngã thanh tịnh tuyệt đối. Lúc bấy giờ nếu chúng ta muốn biết kết quả của sự thanh tịnh đó nó sẽ xảy ra như thế nào trong vùng não bộ của chúng ta thì dưới đây chúng tôi sẽ trưng dẫn 3 vùng trong não bộ của chúng tôi: vùng tánh nghe , vùng tánh thấy và vùng tánh xúc chạm.

BDT_CT TD03_KhongTamKhongTuDinh001
BDT_CT TD03_KhongTamKhongTuDinh002
BDT_CT TD03_KhongTamKhongTuDinh003

Sở dĩ máy fMRI chụp được hình chúng tôi như thế là do chúng tôi chỉ khởi lên niệm nói thầm Không Nói và niệm đó đã trở thành lệnh do tế bào não đã được huấn luyện nhiều lần. Lúc bấy giờ chúng tôi chỉ khởi ý mang nội dung “Không-Nói”. Tức thì nội dung đó được lan truyền đến những nơi liên hệ. Trước hết từ thùy thái dương thuộc vùng tánh nghe, tiếp theo là vùng thùy đỉnh thuộc tánh xúc chạm. Sau cùng là vùng thùy chẩm thuộc vùng tánh thấy. Do đó nếu chúng ta dụng công miên mật bằng cách khởi lên niệm nói thầm Không Nói thì kết quả chúng ta sẽ đạt được một trạng thái ý ngôn yên lặng. Do đó ở đây tuy là Phật đề cập đến ngôn hành không động, nhưng thật sự trước khi áp dụng ngôn hành không động (tức là tầm, tứ đều không động), nhưng trong tiến trình đó thì phải có vai chủ động để thi hành mệnh lệnh đó. Ở đây, nói cho cùng là chúng ta phải xử dụng vai trò tự ngã và rồi tự ngã đó phải xử dụng ý căn để chúng ta tiến hành bằng cách khởi ý Không Nói hoặc “không-nói-thầm-trong-não”. Như thế chúng ta mới hoàn chỉnh kỹ thuật làm chủ ngôn hành.

HẾT.
_______________________________________________________________

audio-icon_thumbnail
HT Thích Thông Triệt: 
Bài Đọc Thêm các khóa Chuyên Tu Định
khóa KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ ĐỊNH 
ngày thứ 3:  

Tâm Như diễn đọc
CLICH icon tam giác để nghe - CLICK icon 3 dấu chấm để download
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
81,103