HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Lịch TU HỌC tháng 1, 2012

13 Tháng Sáu 201112:00 SA(Xem: 7471)

THÁNG 1

SAN JOSE

Khóa Bát nhã lớp trung cấp 3 (9 ngày)

Từ Thứ bảy 7 đến Chủ nhật 15

Học nguyên ngày 9:00AM- 12:00PM và 2:00PM- 5:00PM

Trưởng Đạo tràng: anh Không Lạc <huylynh@gmail.com>

Trưởng ban Tu học: cô Viên Quang <tandiem999@yahoo.com>


SACRAMENTO

Khóa Bát nhã 25 lớp trung cấp 1 (học tiếp)

Thứ năm 26 tháng 1 đến thứ năm 9 tháng 2 (19 buổi)

Ban tổ chức:
Trưởng đạo tràng: Ông Chí Hải ĐT: 530-758-7410
Email: <chuongvphan@yahoo.com>

Trưởng ban tu học: Cô Yến <uyennguyen4@yahoo.com>

NAM CALI

Tất niên: thứ bảy 31 tháng 1 tại Thiền viện.
Tết Nhâm Thìn ngày thứ Hai 23 tháng 1.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 8075)
Lịch TU HỌC tháng 12, 2012: Lớp Thiền Căn Bản 91 tại Thiền Đường Mây Từ, Nam California. Tăng Ni an cư mùa đông 3 tháng.
(Xem: 7416)
Lịch TU HỌC tháng 11, 2012: tại Úc châu.
(Xem: 7453)
Lịch TU HỌC tháng 10, 2012: tại Đức.
(Xem: 7943)
Lịch TU HỌC tháng 9, 2012: Tại Canada.
(Xem: 56616)
Lịch TU HỌC tháng 8, 2012 tại Houston.
(Xem: 6994)
Lịch TU HỌC tháng 7, 2012 tại Thụy sĩ. Nhập thất chuyên tu 10 ngày tại Đức.
(Xem: 6144)
Lịch TU HỌC tháng 6, 2012: Tại Bắc Cali.
(Xem: 7128)
Lịch TU HỌC tháng 5, 2012: Tại Paris.
(Xem: 7766)
Lịch TU HỌC tháng 4, 2012: Tại Bắc và Nam Cali.
(Xem: 7009)
Lịch TU HỌC tháng 3, 2012; Khóa Căn Bản 7 ngày tại Chùa Hoa Nghiêm, Virginia.
(Xem: 7250)
Lịch TU HỌC tháng 2, 2012: Tại Nam Cali.
1,076,724