HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Lịch TU HỌC tháng 2, 2012

13 Tháng Sáu 201112:00 SA(Xem: 7318)

THÁNG 2

NAM CALI

Khóa Căn Bản 79 (7 ngày)

Học thứ bảy 11- 18- 25

Thứ sáu 24

Chủ nhật 12-19-26

Trưởng Đạo tràng: ông Tuệ Lạc <ngbcuong@hotmail.com>

Trưởng ban Tu học: cô Huệ Tuyền <thuvanduong@sbcglobal.net>

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 8138)
Lịch TU HỌC tháng 12, 2012: Lớp Thiền Căn Bản 91 tại Thiền Đường Mây Từ, Nam California. Tăng Ni an cư mùa đông 3 tháng.
(Xem: 7492)
Lịch TU HỌC tháng 11, 2012: tại Úc châu.
(Xem: 7534)
Lịch TU HỌC tháng 10, 2012: tại Đức.
(Xem: 8025)
Lịch TU HỌC tháng 9, 2012: Tại Canada.
(Xem: 56730)
Lịch TU HỌC tháng 8, 2012 tại Houston.
(Xem: 7057)
Lịch TU HỌC tháng 7, 2012 tại Thụy sĩ. Nhập thất chuyên tu 10 ngày tại Đức.
(Xem: 6213)
Lịch TU HỌC tháng 6, 2012: Tại Bắc Cali.
(Xem: 7195)
Lịch TU HỌC tháng 5, 2012: Tại Paris.
(Xem: 7830)
Lịch TU HỌC tháng 4, 2012: Tại Bắc và Nam Cali.
(Xem: 7091)
Lịch TU HỌC tháng 3, 2012; Khóa Căn Bản 7 ngày tại Chùa Hoa Nghiêm, Virginia.
(Xem: 7547)
Lịch TU HỌC tháng 1, 2012: Tất niên tại Thiền viện. Khóa Bát nhã lớp trung cấp 2 tại Sacramento.
1,106,038