HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Lịch TU HỌC tháng 3, 2012

13 Tháng Sáu 201112:00 SA(Xem: 7008)

THÁNG 3

FLORIDA

Khóa căn bản 80 (7 ngày)

Thứ năm 1 đến thứ tư 7

Ban tổ chức: cô Minh Tịnh <minhtinh1957@yahoo.com>


VIRGINIA, chùa Hoa Nghiêm

Khóa Căn Bản 81 (7 ngày)

Từ ngày 10 đến ngày 16- 3- 2012

Khóa Bát Nhã 27 lớp trung cấp 1 (7 ngày)

Từ ngày thứ bảy 17 đến ngày thứ sáu 23- 3- 2012

Ban tổ chức:

 Cô Tâm Diệu Phú 703- 407 4976 <xuan.vo@fda.hhs.gov>

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 8075)
Lịch TU HỌC tháng 12, 2012: Lớp Thiền Căn Bản 91 tại Thiền Đường Mây Từ, Nam California. Tăng Ni an cư mùa đông 3 tháng.
(Xem: 7415)
Lịch TU HỌC tháng 11, 2012: tại Úc châu.
(Xem: 7453)
Lịch TU HỌC tháng 10, 2012: tại Đức.
(Xem: 7941)
Lịch TU HỌC tháng 9, 2012: Tại Canada.
(Xem: 56615)
Lịch TU HỌC tháng 8, 2012 tại Houston.
(Xem: 6994)
Lịch TU HỌC tháng 7, 2012 tại Thụy sĩ. Nhập thất chuyên tu 10 ngày tại Đức.
(Xem: 6143)
Lịch TU HỌC tháng 6, 2012: Tại Bắc Cali.
(Xem: 7128)
Lịch TU HỌC tháng 5, 2012: Tại Paris.
(Xem: 7766)
Lịch TU HỌC tháng 4, 2012: Tại Bắc và Nam Cali.
(Xem: 7250)
Lịch TU HỌC tháng 2, 2012: Tại Nam Cali.
(Xem: 7471)
Lịch TU HỌC tháng 1, 2012: Tất niên tại Thiền viện. Khóa Bát nhã lớp trung cấp 2 tại Sacramento.
1,076,716