HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Lịch TU HỌC tháng 4, 2012

13 Tháng Sáu 201112:00 SA(Xem: 7766)

THÁNG 4

SAN JOSE

Khóa Căn Bản 82 (7 ngày)

Từ chủ nhật 1 đến thứ bảy 7.

Trưởng Đạo tràng: anh Không Lạc <huylynh@gmail.com>

Trưởng ban Tu học: cô Viên Quang <tandiem999@yahoo.com>

SACRAMENTO

Khóa Căn Bản 83 (14 buổi)

Từ thứ hai 9 đến thứ sáu 20

Ban tổ chức: Ông Chí Hải: 530- 758 7410

Email: <chuongvphan@yahoo.com>

 NAM CALI

Khóa Bát Nhã 28 lớp trung cấp 1 (7 ngày)

Từ chủ nhật 22 đến thứ bảy 28

Trưởng Đạo tràng: ông Tuệ Lạc <ngbcuong@hotmail.com>

Trưởng ban Tu học: cô Huệ Tuyền <thuvanduong@sbcglobal.net>
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 8075)
Lịch TU HỌC tháng 12, 2012: Lớp Thiền Căn Bản 91 tại Thiền Đường Mây Từ, Nam California. Tăng Ni an cư mùa đông 3 tháng.
(Xem: 7416)
Lịch TU HỌC tháng 11, 2012: tại Úc châu.
(Xem: 7453)
Lịch TU HỌC tháng 10, 2012: tại Đức.
(Xem: 7943)
Lịch TU HỌC tháng 9, 2012: Tại Canada.
(Xem: 56616)
Lịch TU HỌC tháng 8, 2012 tại Houston.
(Xem: 6994)
Lịch TU HỌC tháng 7, 2012 tại Thụy sĩ. Nhập thất chuyên tu 10 ngày tại Đức.
(Xem: 6144)
Lịch TU HỌC tháng 6, 2012: Tại Bắc Cali.
(Xem: 7128)
Lịch TU HỌC tháng 5, 2012: Tại Paris.
(Xem: 7009)
Lịch TU HỌC tháng 3, 2012; Khóa Căn Bản 7 ngày tại Chùa Hoa Nghiêm, Virginia.
(Xem: 7250)
Lịch TU HỌC tháng 2, 2012: Tại Nam Cali.
(Xem: 7471)
Lịch TU HỌC tháng 1, 2012: Tất niên tại Thiền viện. Khóa Bát nhã lớp trung cấp 2 tại Sacramento.
1,076,727