HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Lịch TU HỌC tháng 6, 2012

13 Tháng Sáu 201112:00 SA(Xem: 6143)

THÁNG 6

SACRAMENTO

Khóa Bát Nhã lớp trung cấp 2 (14 buổi)

Từ thứ tư 13 đến thứ bảy 23

Ban tổ chức: Ông Chí Hải: 530 758 7410

Email: <chuongvphan@yahoo.com>

Trưởng ban tu học: Cô Yến <uyennguyen4@yahoo.com>
 

SAN JOSE

Khóa Bát Nhã 30 lớp trung cấp 1 (7 ngày)

Từ thứ hai 25 đến chủ nhật 1 tháng 7

Trưởng Đạo tràng: anh Không Lạc <huylynh@gmail.com>

Trưởng ban Tu học: cô Viên Quang <tandiem999@yahoo.com>

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 8075)
Lịch TU HỌC tháng 12, 2012: Lớp Thiền Căn Bản 91 tại Thiền Đường Mây Từ, Nam California. Tăng Ni an cư mùa đông 3 tháng.
(Xem: 7416)
Lịch TU HỌC tháng 11, 2012: tại Úc châu.
(Xem: 7453)
Lịch TU HỌC tháng 10, 2012: tại Đức.
(Xem: 7941)
Lịch TU HỌC tháng 9, 2012: Tại Canada.
(Xem: 56615)
Lịch TU HỌC tháng 8, 2012 tại Houston.
(Xem: 6994)
Lịch TU HỌC tháng 7, 2012 tại Thụy sĩ. Nhập thất chuyên tu 10 ngày tại Đức.
(Xem: 7128)
Lịch TU HỌC tháng 5, 2012: Tại Paris.
(Xem: 7766)
Lịch TU HỌC tháng 4, 2012: Tại Bắc và Nam Cali.
(Xem: 7009)
Lịch TU HỌC tháng 3, 2012; Khóa Căn Bản 7 ngày tại Chùa Hoa Nghiêm, Virginia.
(Xem: 7250)
Lịch TU HỌC tháng 2, 2012: Tại Nam Cali.
(Xem: 7471)
Lịch TU HỌC tháng 1, 2012: Tất niên tại Thiền viện. Khóa Bát nhã lớp trung cấp 2 tại Sacramento.
1,076,716